ی. تیر 12ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/925اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/925
شماره پرونده : 99-186/3-925
تاریخ نظریه : 1399/07/09

استعلام :
با توجه به جرم تعلیف غیر مجاز در اراضی منابع طبیعی که مطابق رأی وحدت رویه 759 دیوان‌ عالی کشور جرم درجه هفت محسوب می‌شود و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود که غالبا تعداد دام‌ها زیاد بوده و بعضاً جزای نقدی این جرم به مبالغ بالایی می‌رسد مثلا دویست میلیون تومان و … . حال اگر دادگاه بخواهد در راستای ماده 37 اصلاحی قانون مجازات اسلامی تخفیف دهد آیا می‌تواند مجازات را یک درجه تخفیف داده و میزان مجازات را به پرداخت ده میلیون ریال تقلیل دهد؟یا این‌که باید با در نظر داشتن بازدارندگی مجازات، مبلغی از جزای نقدی مورد حکم را تقلیل دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که ناظر به نحوه اعمال کیفیات مخففه و میزان اعمال تخفیف در «مجازات جزای نقدی نسبی» در بزه چرای غیرمجاز در اراضی و منابع ملی است، دادگاه در صورت وجود کیفیات مخففه با توجه به میزان مجازات قانونی جزای نقدی نسبی، که بر اساس تعداد دام‌هایی که به طور غیرمجاز به منابع و مراتع ملی وارد شده‌اند، تعیین می‌گردد و از مصادیق مجازات‌‌‌های موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است، به استناد بند «ث» ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، یک یا دو درجه تقلیل دهد. به عبارت دیگر با تعیین جزای نقدی نسبی و مشخص شدن درجه آن در اعمال تخفیف یک یا دو درجه میزان جزای نقدی را تقلیل دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها