ی. تیر 5ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/531اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/531
شماره پرونده : 99-145-531ح
تاریخ نظریه : 1399/07/09

استعلام :
با توجه به این‌که بر اساس ماده 113 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 درخواست تأمین خواسته در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد چنانچه خواهان خواسته مالی خود مبنی بر مطالبه وجه نقد مانند مطالبه اجرت المثل را به صورت علی الحساب تقویم کرده باشد آیا با توجه به معلوم نبودن قطعی خواسته صدور قرار تأمین خواسته امکان‌پذیر است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ تامین خواسته معادل چه مبلغی صادر می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده 113 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 درخواست صدور قرار تأمین خواسته در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم و یا عین معین باشد و مطابق بند 3 ماده 51 و ماده 62 قانون یاد ‌شده خواسته باید در زمان تقدیم دادخواست مشخص و به طور منجز تعیین شود و در صورت وجه نقد بودن، مقدار آن دقیقاً ذکر شود و در فرض مال بودن، مبلغ تقویم شده تا زمان دادخواست معلوم و مشخص باشد تا امکان صدور قرار تأمین خواسته به میزان مبلغ تعیین شده فراهم شود، لذا در فرضی‌که خواسته به صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود از آن‌جا که میزان خواسته معلوم نیست، صدور قرار تأمین خواسته مغایر با ماده 113 قانون یاد ‌شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها