ی. تیر 12ام, 1401

نظریه مشورتی شماره7/99/872 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/872 شماره پرونده : 99-152-872 ک تاریخ نظریه : 1399/07/22

استعلام : آیا با توجه به مقررات جاری و توجها به وجود نظرات مختلف در مورد شمول مرور زمان یا عدم آن بر بزه استفاده از سند مجعول با لحاظ اینکه برخی آن را جرم مستمر دانسته و جرم مذکور را با این استدلال مشمول مرور زمان با لحاظ ماده 105 قانون مجازات اسلامی نمی‌دانند خواهشمند است نظر آن اداره کل را پیرامون موضوع مطروحه اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : بزه استفاده از سند مجعول از جرایم آنی است زیرا عنصر مادی جرم در هر زمان که کسی سند مجعول را با علم به مجعول بودن آن، به منظور استفاده ابراز می‌کند، تحقق می‌یابد. لذا با حصول شرایط مقرر در ماده 105 قانون مجازات اسلامی 1392 می‌تواند مشمول مرور زمان موضوع این ماده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها