ی. بهمن 16ام, 1401

نظریه مشورتی شماره7/99/831 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/831
شماره پرونده : 99-66-831 ع
تاریخ نظریه : 1399/07/19

استعلام :
اداره کل راه شهرسازی، دولت را از پرداخت هرگونه مالیات بر ارزش افزوده و قدرالسهم معاف می‌داند ولیکن شهرداری بر اخذ عوارض متعلقه قدرالسهم شهرداری‌ها و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری، تغییر و تعیین کاربری معتقد است. 1- تفکیک و اخذ سرانه‌های مربوط به اراضی دولتی موضوع تبصره 2 ماده واحده اصلاحی 101 قانون شهردرای چگونه انجام می‌گیرد؟ 2- آیا املاک و اراضی که توسط دستگاه‌های دولتی (از جمله بنیاد مسکن و راه و شهرسازی) تفکیک می‌شوند، مشمول سرانه‌های موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- به موجب تبصره 2 ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی 1390 «در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهد شد.» و مطابق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری مصوب 1366 «تطبیق نقشه‌های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن، موضوع ماده 101 قانون شهرداری‌ها به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.» بنابراین از آنجایی که رعایت ضوابط مربوط به طرحهای جامع و تفصیلی و هادی در خصوص اراضی دولتی بر عهده وزارت مسکن (وزارت راه و شهرسازی فعلی) قرار گرفته است، همین مرجع باید در تفکیک اراضی سرانه‌های شوارع و معابر را نیز اعمال و اجرا کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها