س. بهمن 5ام, 1400

نظریه مشورتی شماره7/99/818 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/818 شماره پرونده : 99-186/2-818 ک تاریخ نظریه : 1399/07/22

استعلام : مستحضرید به حکم ماده‌ 66 قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم درجه هفت الزامی است مگر در مواردی که مرتکب دارای سابقه‌ محکومیت به شرح بندهای «الف» و «ب» ماده مرقوم باشد. در صورت وجود سابقه محکومیت مورد نظر مقنن، دادگاه در اعمال مجازات جایگزین حبس مخیر است یا ممنوع. با لحاظ این‌که قانون‌گذار در مواد 67 و 68 از قید به ترتیب ممنوع و اختیاری استفاده کرده، لکن در ماده 66 مسکوت گذاشته است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به نحوه نگارش قسمت آخر ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، داشتن سابقه محکومیت کیفری به شرح بندهای «الف» و «ب» این ماده مانع اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم موضوع ماده مذکور است؛ زیرا «مجازات جایگزین حبس» یک نهاد ارفاقی محسوب می‌شود و داشتن سوابق محکومیت کیفری به شرحی که در بندهای «الف» و «ب» ماده 66 آمده است، مانع استفاده مرتکب جرایم مشمول این ماده از این نهاد ارفاقی می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها