د. مرداد 17ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/994اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/994 شماره پرونده : 99-186/3-994 ک تاریخ نظریه : 1399/07/28
استعلام : چنانچه دادگاه در تعیین مجازات با اعمال یکی از بندهای ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت مفاد ماده 6 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر حسب مورد مبادرت به تقلیل درجه یا تبدیل مجازات نماید آیا به استناد یکی از شقوق ذیل ماده 38 قانون مجازات اسلامی مجددا امکان تخفیف مجازات تقلیل یا تبدیل یافته وجود دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : در ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399)، کیفیت و میزان تخفیف مجازات تعزیری در صورت وجود «یک یا چند جهت از جهات تخفیف» معین شده است و به جهات تخفیف نیز در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح شده است و تبصره 1 همین ماده دادگاه را مکلف می‌کند که «جهات تخفیف» را در حکم خود قید کند؛ بنابراین مواد مذکور، توأمان در اعمال تخفیف مستند حکم دادگاه قرار می‌گیرند و مکمل یکدیگر هستند. به همین علت پاسخ استعلام منفی است و امکان تخفیف مجدد همانطور که در تبصره 2 ماده اخیرالذکر تصریح شده است، جایز نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها