پ. تیر 9ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/954 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/954 شماره پرونده : 99-127-954 ح تاریخ نظریه : 1399/07/22

استعلام : قاضی پس از رسیدگی اقدام به انشاء رای می‌نماید قبل از ثبت دادنامه از عقیده قبل عدول نموده و با امحاء آن اقدام به صدور رای جدید می‌کند و تشریفات ثبت دادنامه جدید و ابلاغ آن به اصحاب دعوی صورت می‌پذیرد آیا رای قبل از ثبت دادنامه نشده دارای اعتبار است بر اساس کدام رای دادگاه و دفتر آن باید اقدام صورت دهند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به مواد 295 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قاضی دادگاه پس از امضای رأی حق تغییر مندرجات آن را جز در موارد مشمول ماده 309 قانون یادشده ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال که قاضی رأی را انشاء کرده و پیش از ثبت دادنامه از عقیده خود عدول و با امحای آن اقدام به صدور رأی جدید می‌کند و تشریفات ثبت دادنامه جدید و ابلاغ آن به اصحاب دعوا انجام شده است، صرف نظر از آن‌که در صورت اثبات اقدامات خلاف قانون قاضی، وی قابل تعقیب انتظامی و حتی کیفری خواهد بود، با توجه به این‌که رأی اولیه امحاء شده و در حال حاضر وجود ندارد که ملاک عمل قرار گیرد و رأی دوم تشریفات مربوط به ثبت دادنامه و ابلاغ به اصحاب دعوا را طی کرده است، همین رأی (رأی دوم) ملاک اقدامات بعدی مانند تجدید نظرخواهی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها