ی. تیر 12ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/1504اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1504 شماره پرونده : 99-127-1504 ح تاریخ نظریه : 1131/10/12

استعلام : با عنایت به ماده 423 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنانچه رأی در دادگاه تجدید نظر استان قطعیت یافته باشد و دادخواست اعاده دادرسی خطاب به دادگاه بدوی صادر کننده رأی ارسال شده باشد، آیا دادگاه بدوی باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه تجدیدنظر صادر کند یا این که با توجه به عدم طرح صحیح دادخواست، از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ماده 433 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست اعاده دادرسی به دادگاهی داده می‌شود که صادر‌کننده همان حکم بوده و این دادگاه حسب مورد دادگاه نخستین یا تجدید نظر است که رسیدگی و حکم قطعی صادر کرده است. در فرض استعلام که حکم قطعی را دادگاه تجدید نظر صادر کرده است، اما دادخواست اعاده دادرسی با قید شماره دادگاه بدوی به دادگاه نخستین داده شده است، نظر به این‌که دادگاه بدوی حق رسیدگی نسبت به حکمی که در دادگاه تجدید نظر صادر شده است و در صورت لزوم نقض آن را ندارد؛ و از آن جا که عدم اطلاع خواهان اعاده دادرسی از مقررات مربوط به صلاحیت نباید موجب تضییع حق وی شود، بنابراین دادگاه بدوی باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها