ی. بهمن 3ام, 1400

نظریه مشورتی شماره 7/99/1068 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1068 شماره پرونده : 99-186/2-1068 ک تاریخ نظریه : 1399/07/28

استعلام : مطابق بند «الف» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این صورت دادگاه می‌تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرایم مختلف ذکر شده مجازات را تشدید کند و مطابق بند «ب» ماده مذکور، در مورد جرایم مختلف هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است. آیا جرایمی مثل سرقت مقرون به آزار، سرقت از مکان‌های عمومی یا شبانه، کیف‌زنی و جیب‌بری و یا جرایمی مثل تخریب عادی یا تخریب اموال عمومی، از نوع مشابه و مشمول بند «الف» ماده 12 قانون مرقوم می‌شوند یا این‌که از نوع جرایم مختلف و مشمول بند «ب» همین ماده هستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : جرایمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات، تحت «عنوان مجرمانه واحد» شناخته می‌شوند؛ مانند انواع سرقت یا انواع تخریب که در استعلام به آن‌ها استناد شده است، جرایم غیرمختلف محسوب می‌شوند و مشمول بند «الف» ماده 134 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها