ی. تیر 12ام, 1401

نظریه مشورتی شماره7/99/910 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/910 شماره پرونده : 99-168-910 ک تاریخ نظریه : 1399/08/10

استعلام : عطف به نظریه شماره 7/99/696-1399/6/15، با توجه به این‌که در فرض سوال دو دسته از افراد مجنون، یکی خود معرف و دیگری توسط دستور قضایی مورد سوال واقع شده است، همچنین بندهای دوم و سوم سوال نیز به صراحت پاسخ‌گویی نشده است، خواهشمند است مراتب را تشریح و تبیین فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1 و 2- در فرضی که مجنون نه به اعتبار ارتکاب جرم یا توجه اتهام به وی، بلکه صرفاً حسب اعلام دیگران از جمله خویشاوندان دارای حالت خطرناک است و موضوع نه از منظر مقررات کیفری، بلکه از جهت امور حسبی مطابق ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات مشابه به دادستان گزارش می‌شود، دادستان بر اساس مقررات مربوط از جمله مقررات مربوط به نصب قیم و درمان یا نگهداری مجنون از محل اموال وی، اقدامات لازم را معمول می‌دارد و چنانچه مجنون مال نداشته و آزادی وی نیز خطرناک باشد با استفاده از ملاک ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان می‌تواند او را به مراجع مندرج در این ماده معرفی کند و در این صورت نیز نگهداری وی با هزینه دولت انجام می‌گیرد. بنابراین همان‌گونه که در نظریه شماره 696/99/7 مورخ 15/6/1399 بیان شد، در هیچ‌یک از دو فرض مطرح‌شده در سؤال، هزینه‌ای از سوی بیمار یا وابستگان وی پرداخت نمی‌شود. 3- با توجه به آن‌چه در بالا گفته شد، پاسخ به این پرسش منتفی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها