پ. خرداد 18ام, 1402

نظریه مشورتی شماره 7/99/1352اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1352 شماره پرونده : 99-3/3-1352 ح تاریخ نظریه : 1399/09/29

استعلام : منزلی در راستای اجرای دستور تخلیه فوری شورای حل اختلاف تخلیه شده است و متعاقباً به وسیله آرای قطعی کیفری جعلیت و نیز آرای قطعی حقوقی صوری بودن اجاره نامه مذکور اثبات گردیده است و قاضی صادرکننده دستور تخلیه فوری دستور خود را لغو نموده است و دستور اعاده به وضع سابق نموده‌اند ولی در زمان اجرای دستور اعاده به وضع سابق دستور تخلیه شخص ثالث ادعای خریدن منزل موضوع تخلیه از ذی‌نفع دستور تخلیه نموده است و متصرف منزل فوق شده است و ثالث از تخلیه منزل خودداری می‌نماید و واحدی از منزل را به مستاجرین اجاره داده است. با توجه به شرایط فوق آیا اجرای دستور اعاده به وضع سابق باید اجرا گردد و ثالث اگر مدعی حقی است از مراجع قضایی اقدام نماید یا اجرای دستور اعاده به وضع سابق متوقف شود و ذی¬نفع دستور اجرای اعاده وضع سابق از مراجع قضایی احقاق حق کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با توجه به ملاک ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 16 و17 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، درصورتی که دستور تخلیه به موقع اجرا گذاشته شود و پس از آن جعلی بودن قرارداد اجاره به موجب رأی قطعی دادگاه اثبات شود، به دلیل ناصواب بودن دستور و منتفی بودن آثار آن و صرف نظر از این‌که ملکِ موضوع دستور به دیگری منتقل شده یا تخلیه شده و به عنوان اجاره در اختیار دیگری قرار گرفته باشد، با دستور قاضی شورای حل اختلاف وضعیت به حالت پیش از اجرای دستور اعاده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها