حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 21 February , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17806 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » قانون

8 سال قبل

ماده 597 قانون تجارت

‌ماده 597 – شرکت‌های مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف 6 ماه از تاریخاجرای این قانون هیأت نظاری مطابق مقررات این قانون‌تشکیل دهند و الا هر صاحب سهمیحق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.

8 سال قبل

ماده 596 قانون تجارت

ماده 596 – تاریخ اجرای ماده 15 این قانون در آن قسمتی که مربوط به جزای نقدی استو تاریخ اجرای ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخیر ماده220 اول فروردین 1312 خواهدبود.

8 سال قبل

ماده 595 قانون تجارت

‌ماده 595 – هر گاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکناست تا شش ماه دیگر از طرف محکمه صلاحیتدار مهلت‌اضافی داده شود مشروط بر اینکه درموقع تقاضای تمدید نصف حق‌الثبت شرکت پرداخته شود.

8 سال قبل

ماده 594 قانون تجارت

‌ماده 594 – به استثنای شرکتهای سهامی و شرکتهای مختلط سهامی به کلیه شرکتهایایرانی موجود که به امور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیر ماه1311 مهلت داده می‌شودکه خود را با مقررات یکی از شرکتهای مذکور در این قانون وفق داده و تقاضای ثبتنمایند و الا نسبت به شرکت متخلف‌مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکتها […]

8 سال قبل

ماده 593 قانون تجارت

‌ماده 593 – در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع بهآنها دارد قاطع مرور زمان نسبت به دیگران نیز هست.

8 سال قبل

ماده 592 قانون تجارت

‌ماده 592 – در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکتها و مؤسسات تجارتی به اعتباربیش از یک امضاء کرده‌اند خواه بعضی از امضاکنندگان به‌عنوان ضامن امضاء کردهباشند خواه به عنوان دیگر طلبکار می‌تواند به امضاکنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوعنماید.

8 سال قبل

ماده 591 قانون تجارت

‌ماده 591 – اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکتاست.

8 سال قبل

ماده 590 قانون تجارت

‌ماده 590 – اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.

8 سال قبل

ماده 589 قانون تجارت

ماده 589 – تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامهصلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.

8 سال قبل

ماده 588 قانون تجارت

‌ماده 588 – شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برایافراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان‌ممکن است دارای آن باشدمانند حقوق و وظایف ابوت – نبوت و امثال ذالک.