حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

برچسب » قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16 /1 /1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی و جهاد کشاورزی موضوع نامه شماره 24857 /1 مورخ 17 /2 /1384 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (14) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16 /1 /1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384 ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب […]

8 ماه قبل

آیین نامه نحوه دریافت هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه دریافت هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی، موضوع ماده (3) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی ماده (47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16 /1 /1385 بنا به پیشنهاد شماره 224658 /100 مورخ 24 /12 /1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (47) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384 ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16 /1 /1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده (46) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1384 ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی ماده(53) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16 /1 /1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (53) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384 ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (53) قانون […]

8 ماه قبل

آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8 /5 /1385 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384 ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود: […]

9 ماه قبل

اصلاح ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

اصلاح ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتمصوب 1385,06,26 هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/ 6 / 1385 بنا به پیشنهاد شماره 16 / 114/ 6/ 222/ 24205 مورخ 7/ 5 / 1385 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از […]

9 ماه قبل

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتمصوب 1385,08,28 هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/ 8 / 1385 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 108342/ 9675هـ /ب مورخ 12/ 7 / 1385 تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده (6) قانون الحاق […]

9 ماه قبل

آیین نامه اجرایی ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

هیئت وزیران در جلسه مورخ 19 /7 / 1385 بنا به پیشنهاد شماره 25198/ 4901/ 56 مورخ 14/ 6/ 1385 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384 ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر […]