حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17710 تعداد نوشته های امروز : 5 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×

آرشیو » بایگانی‌های قراردادهای کار-استخدام - حقوق 24

2 سال قبل

نمونه قرارداد کار – استخدام مسئول فنی

بسمه تعالی این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. 1- مشخصات طرفین : 1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ……… فرزند …………… شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی ………… کد پستی ……… . 2-1 کارگر/کارمند آقا / خانم ………. فرزند […]

2 سال قبل

نمونه قرارداد کار – استخدام عمومی (فرمت خام)

بسمه تعالی این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. ۱- مشخصات طرفین : ۱-۱ کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه (ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی ………… کد پستی ……… . ۱-۲ کارگر (کارمند) آقا / خانم […]

2 سال قبل

نمونه قرارداد کار – استخدام نگهبان

بسمه تعالی این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. 1- مشخصات طرفین : 1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی …………………………..کد پستی ……… . 2-1 کارگر/کارمند آقا / خانم ………. فرزند ……… […]

2 سال قبل

نمونه قرارداد کار – استخدام مشاور املاک

بسمه تعالی این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. 1- مشخصات طرفین : 1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی ………………………… کد پستی ……… . 2-1 کارگر/کارمند آقا / خانم ………. فرزند […]

2 سال قبل

نمونه قرارداد کار – استخدام منشی مطب

بسمه تعالی این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. 1- مشخصات طرفین : 1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی …………………..کد پستی ……… . 2-1 کارگر/کارمند آقا / خانم ………. فرزند ……… […]

2 سال قبل

نمونه قرارداد کار – استخدام منشی شرکت

بسمه تعالی این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. 1- مشخصات طرفین : 1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی ………… کد پستی ……… . 2-1 کارگر/کارمند آقا / خانم ………. فرزند […]

2 سال قبل

نمونه قرارداد کار – استخدام راننده لودر

بسمه تعالی این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. 1- مشخصات طرفین : 1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی …………………کد پستی ……… . 2-1 کارگر/کارمند آقا / خانم ………. فرزند ……… […]

2 سال قبل

نمونه قرارداد کار – استخدام گرافیست

بسمه تعالی این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. 1- مشخصات طرفین : 1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی ………………………. کد پستی ……… . 2-1 کارگر/کارمند آقا / خانم ………. فرزند […]

2 سال قبل

نمونه قرارداد کار- استخدام کارگر رستوران

بسمه تعالی این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. 1- مشخصات طرفین : 1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی ……………… کد پستی ……… . 2-1 کارگر/کارمند آقا / خانم ………. فرزند […]

2 سال قبل

نمونه قرارداد کار – استخدام کارآموز

بسمه تعالی این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. 1- مشخصات طرفین : 1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی ……………………..کد پستی ……… . 2-1 کارگر/کارمند آقا / خانم ………. فرزند ……… […]

2 سال قبل

نمونه قرارداد کار- استخدام کارمند اداری و مالی

بسمه تعالی این قرارداد منطبق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران میان کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان و کارگر منعقد می گردد. 1- مشخصات طرفین : 1-1 کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقا/خانم/شرکت ……… فرزند ……. شماره شناسنامه(ش.ش) ………… شماره ثبت ……….. به نشانی ………. کد پستی ……… . 2-1 کارگر/کارمند آقا / خانم ………. فرزند […]