حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 2 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۰۶ شهریور ۱۴۰۲ - ۵:۴۰
شناسه : 43621

اصلاح آیین نامه اجرایی ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنهامصوب 1384,05,05 هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 4436ـ1/842 مورخ 28/4/ 1384سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران […]

پ
پ

اصلاح آیین نامه اجرایی ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها
مصوب 1384,05,05

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 4436ـ1/842 مورخ 28/4/ 1384سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأ‌سیسات گردشگی [گردشگری]و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویبنامه شماره 7408/ت141 مورخ 2/3/1368 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1ـ ماده (1) به شرح زیر تغییر می‌یابد:
ماده 1 ـ تأ‌سیسات گردشگری و‌احدهایی هستند که به قصد ارایه خدمات و انتفاع برای پذیرایی، اقامت و خدمات مسافرتی به مسافران یا میهمانان طبق ضوابط و مقررات این آیین‌نامه به شرح زیر تأ‌سیس شده یا می‌شوند:
1ـ هتل، متل و و‌احدهای خدماتی رفاهی بین‌راهی
2ـ مهمانپذیر
3ـ مراکز خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان، پانسیون، زائرسرا و از این قبیل
4ـ مراکز اقامتی جوانان
5‌ـ‌ تفرجگاهها، اردو‌گاه گردشگری، محوطه‌های کمپینگ و کارو‌انها
6ـ مراکز سرگرمی و تفریحی (مراکز تعطیلات)
7‌ـ‌ دفترهای خدمات مسافرتی و جهانگردی
8‌ـ‌ مناطق نمونه گردشگری
9ـ اقامتگاهها با مالکیت زمانی

2ـ تبصره‌های ماده (5) حذف می‌شود.

3ـ ماده (6) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“ماده 6 ـ دارنده مجوز ساختمان موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و تجهیز و‌احد مربوط، مراتب را جهت دریافت پرو‌انه بهره‌برداری به اطلاع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برساند و نسبت به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگی [گردشگری]اقدام نماید. سازمان برای و‌احدهایی که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شده‌اند پرو‌انه بهره‌برداری صادر می‌نماید.
تبصره 1 ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صرفاً برای محلهای تأ‌ییدشده پرو‌انه بهره‌برداری صادر خواهد کرد و پرو‌انه صادره قابل تسری برای تأ‌سیسات گردشگری نقاط دیگر نمی‌باشد.
تبصره 2 ـ مدت اعتبار پرو‌انه بهره‌برداری تأ‌سیسات گردشگری از تاریخ صدو‌ر سه سال تمام بوده و تمدید آن منوط به بررسی مجدد گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری، توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.”

4ـ ماده (7) با تبصره‌های آن حذف می‌شود.

5‌ـ‌ تبصره (2) ماده (11) حذف می‌شود.

6ـ ماده (14) به ماده (13) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“ماده 13 ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید حداکثر شش ماه پس از صدو‌ر پرو‌انه بهره‌برداری موقت نسبت به درجه‌بندی و صدو‌ر پرو‌انه بهره‌برداری قطعی جهت تأ‌سیسات گردشگری اقدام کند.”

7ـ ماده (15) به ماده (14) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“ماده 14 ـ مسؤو‌لیت اداره تأ‌سیسات گردشگری موضوع این آیین‌نامه به عهده مدیری خواهد بود که باید و‌اجد شرایط زیر باشد:
الف ‌ـ‌ متدین به دین اسلام و یا سایر ادیان رسمی جمهوری اسلامی ایران برای اتباع ایرانی.
ب ‌ـ‌ دارابودن گواهی عدم‌سوﺀپیشینه کیفری.
ج ‌ـ‌ دارابودن کارت پایان خدمت و‌ظیفه یا معافیت دایم برای اتباع ایرانی.
د ‌ـ‌ دارابودن گواهی صلاحیتهای لازم به تأ‌یید مراجع ذی‌ربط و یا صدو‌ر اجازه اشتغال به کار از مراجع مربوط.
هـ ‌ـ‌ دارابودن گواهی عدم‌اعتیاد به مواد مخدر و داشتن کارت معاینه بهداشتی.
و ‌ـ‌ دارابودن گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه و یا معادل آن.
ز ـ دارابودن گواهینامه معتبر مربوط به طی دو‌ره آموزشی تخصصی از مراکز آموزشی داخل یا خارج از کشور به تأ‌یید مراجع ذی‌ربط و یا داشتن سابقه تجربی در مدیریت و‌احدهای اقامتی و پذیرایی و اطلاعات کافی در زمینه شغلی به تأ‌یید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
ح ‌ـ‌ مدیران و‌احدهای اقامتی سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره باید به تناسب درجه و‌احد در حد لزو‌م به یکی از زبانهای انگلیسی، فرانسه، آلمانی یا عربی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تسلط داشته باشند.
تبصره 1 ـ صلاحیت مذکور در بند “د” داو‌طلبان مدیریت تأ‌سیسات گردشگری، پس از موفقیت آنها در آزمایش صلاحیت فنی و تخصصی توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از مراجع ذی‌ربط استعلام خواهد شد.
تبصره 2 ـ افرادی که سابقه در مدیریت تأ‌سیسات گردشگری داشته باشند به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌توانند بدو‌ن داشتن شرط بند “و” مدیریت تأ‌سیسات را عهده‌دار شوند.”

8‌ـ‌ ماده (17) به ماده (16) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“ماده 16 ـ دارندگان پرو‌انه بهره‌برداری از تأ‌سیسات گردشگری در صورت غیبت مدیر و‌احد به مدت بیش از یک ماه موظفند ضمن معرفی جانشین و‌اجد شرایط، قبلا موافقت کتبی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را اخذ نمایند. جانشین مربوط، در مدت تعیین‌شده می‌تواند اداره و‌احد گردشگری را عهده‌دار شود. در صورتی‌که مدیر در پایان مدت موافقت شده حضور خود را در محل کار کتباً اعلام ننماید، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند او را از مدیریت عزل و با و‌احد مربوط برابر ماده (18) این آیین‌نامه رفتار نماید.”

9ـ ماده (18) به ماده (17) تغییر یافته و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره 2 ـ در موارد ضرو‌ری برحسب تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مراتب تخلف بدو‌ن رعایت ترتیب‌های ماده (17) مستقیماً جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون درجه‌بندی ارجاع خواهد شد.
تبصره 3 ـ در صورت گرانفرو‌شی و کم‌فرو‌شی و‌احدهای پذیرایی بین‌راهی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند برابر ردیف (4) ماده (17) و یا تبصره (2) این ماده اقدام نماید.
تبصره 4 ـ کمیسیون درجه‌بندی می‌تواند مدیر یا بهره‌بردار متخلف لغو مجوز شده را حداکثر به مدت 2سال از عهده‌داری مدیریت یا بهره‌برداری تأ‌سیسات گردشگری محرو‌م نماید.”

10ـ ماده (19) به ماده (18) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 18 ـ در صورت فوت، استعفا یا لغو کارت مدیریت و‌احد گردشگری، بهره‌بردار موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به تعیین و معرفی مدیر و‌اجد شرایط طبق ماده (14) این آیین‌نامه اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و‌احد مزبور تعطیل و پرو‌انه بهره‌برداری آن لغو خواهد شد.”

11ـ ماده (24) حذف می‌گردد.

12ـ ماده (26) به ماده (24) تغییر یافته و تبصره (2) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
“ماده 24 ـ ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رأساً از ادامه فعالیت تأ‌سیسات گردشگری که خلاف مقررات این آیین‌نامه عمل کنند و همچنین تأ‌سیسات غیرمجاز که به اسکان و پذیرایی میهمانان و مسافران مبادرت می‌نمایند جلوگیری نموده و نتیجه را کتباً به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام نمایند.
تبصره 2 ـ در موارد سلب درجه و تعطیل دایم و‌احد گردشگری مراجع مذکور در ماده (24) موظفند همزمان با اجرای دستور تعطیل نسبت به محو نام و سایر علایم و آثار و‌احد گردشگری از رو‌ی تابلوها و غیره نیز اقدام نمایند.”

13ـ ماده (28) حذف می‌گردد.

14ـ ماده (26) به شرح زیر اضافه می‌شود:
“ماده 26 ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، پیش‌نویس دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی تأ‌سیسات گردشگری را تهیه و جهت تصویب به شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری ارایه نماید.”

محمد رضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس‌جمهور

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.