حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۰۶ شهریور ۱۴۰۲ - ۵:۲۹
شناسه : 43615

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۷۴۸/۱۰۰ مورخ ۹/۹/۱۳۸۳ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفاده از ماشین نقش تمبر ـ مصوب ۱۳۴۶ـ ، آیین‌نامه اجرایی استفاده از ماشین نقش تمبر را به‌شرح ذیل تصویب نمود:‌ آیین‌نامه اجرایی استفاده از ماشین نقش تمبرمصوب 1384,05,05 ماده ۱ـ […]

پ
پ

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۵/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۷۴۸/۱۰۰ مورخ ۹/۹/۱۳۸۳ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفاده از ماشین نقش تمبر ـ مصوب ۱۳۴۶ـ ، آیین‌نامه اجرایی استفاده از ماشین نقش تمبر را به‌شرح ذیل تصویب نمود:‌

آیین‌نامه اجرایی استفاده از ماشین نقش تمبر
مصوب 1384,05,05

ماده ۱ـ در مواردی که الصاق تمبر به مرسوله‌های پستی یا سایر اوراق و اسناد دولتی لازم است یا در مواردی که برای وصول قسمتی از عواید دولتی وزارت اموراقتصادی و دارایی مقتضی بداند، می‌توان از ماشین نقش تمبر که علائمی شبیه تمبر به وسیله کلیشه فیزیکی یا نرم افزاری بر روی موارد فوق با جوهر مخصوص قرمز رنگ پاک نشدنی منقوش می‌نماید، استفاده نمود.

تبصره ۱ـ استفاده از سایر رنگهای پاک‌نشدنی به جز رنگ مشکی حسب مورد با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی یا شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در این آیین نامه به اختصار « شرکت» نامیده می‎شود، مجاز خواهد بود.

تبصره ۲ـ استفاده‎کنندگان ماشینهای نقش تمبر در امور پستی می‌توانند با موافقت شرکت نوار چسبهای مخصوص را که منقوش به نقش تمبر می‌گردد، بر روی مرسوله‌ها الصاق نمایند.

ماده ۲ـ علائم و ابعاد و مشخصات نقش تمبر و سایر نقوش کلیشه فیزیکی یا نرم‌افزاری مربوط به هر ماشین نقش تمبر باید برحسب مورد قبلاً به تأییـد وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا شرکت برسد. در این نقوش ذکر کلمه ایران، نام شهر مبدأ، شماره (کد) ماشین، کلمه و آرم پست یا مرجع وصول حسب مورد، محل کافی برای منقوش‌نمودن نرخ پستی یا مبلغ مورد وصول به ریال و تاریخ (روز، ماه و سال) الزامی است.

ماده ۳ـ واردکننده ماشین نقش تمبر مکلف است قبل از اقدام به سفارش ماشینهای مذکور، بروشور و مشخصات فنی و ترجمه رسمی تأیید شده آنها را به همراه تعهد مبنی بر رعایت مقررات این آیین‌نامه و دستورالعمل مربوط جهت مطالعه و تطبیق آن با مفاد مقررات مربوط به ماشینهای نقش تمبر برای کسب اجازه حسب مورد به وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا شرکت تسلیم نماید. برگ اجازه مذکور یکی از اسناد لازم برای گشایش اعتبار ارزی خواهد بود.

ماده ۴ـ به منظور حمایت از استفاده‌کنندگان ماشینهای نقش تمبر، شرکت در صورت داشتن امکانات لازم و حسب موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند نسبت به واردات ماشین نقش تمبر و قطعات یدکی مربوط و لوازم مصرفی آن جهت استفاده، واگذاری و یا اجاره اقدام نماید.

ماده ۵ ـ وارد کنندگان ماشینهای نقش تمبر باید تعمیرات ماشینهای فروخته شده خود را و همچنین تدارک و فروش به موقع لوازم یدکی مورد نیاز و در دسترس قرار دادن مواد مصرفی آنها را به بهای عادلانه به استفاده کنندگان به مدت ده سال تعهد نمایند. اشخاص یادشده برای این منظور باید یک سرویس مجهز تعمیراتی با متخصصان و تعمیرکاران ذی‌صلاح در اختیار داشته باشند.

ماده ۶ ـ استفاده کننده از ماشین نقش تمبر شخص حقیقی یا حقوقی (دولتی یا غیردولتی) است که مطابق شرایط مقرر در این آیین‌نامه اجازه نامه کتبی برای استفاده از ماشین نقش تمبر را حسب مورد کسب کرده باشد.

ماده ۷ـ وارد کنندگان موظفند امکانات آموزشی لازم را درخصوص طرز استفاده، نحوه شناخت مشخصـات و روشهـای نگهـداری و کنتـرل و تعمیـرات ماشینها بـرای استفاده‌کنندگان و مأموران وزارت امور اقتصادی و دارایی و کارکنان معرفی شده وزارت یا شرکت در کشور سازنده ماشین نقش تمبر و یا با هماهنگی در ایران فراهم نمایند.

ماده ۸ ـ وارد کنندگان موظفند به ازای هر نوع ماشین نقش تمبر فروخته شده خود بنا به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت، تعدادی از کارکنان معرفی شده وزارت یا شرکت را درخصوص نحوه شناخت مشخصات و روشهای نگهداری و کنترل و تعمیرات ماشینها، در کشور سازنده نقش تمبر و با هماهنگی در ایران آموزش دهند.

ماده ۹ـ وارد کردن ماشینهای نقش تمبر و یا قطعات مجزای ماشینهای مذکور به‎کشور علاوه بر رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات، هر سال حسب مورد مستلزم کسب اجازه قبلی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا شرکت می‌باشد. گمرک جمهوری اسلامی ایران مجـاز نخواهد بود حسب مورد بدون موافقت کتبی و حضـور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا شرکت ماشین نقش تمبر و کلیشه فیزیکی یا نرم افزاری و قطعات مجزای ماشینهای مذکور را ترخیص و تحویل نماید.

ماده ۱۰ـ وارد کننده ماشین نقش تمبر حق واگذاری ماشین نقش تمبر به غیر از اشخاص موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه را حسب مورد بدون موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا شرکت ندارد.

ماده ۱۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت حسب مورد انواع ماشینهای نقش تمبر را که لازم است در کشور استفاده شوند، تعیین می‌نمایند.

ماده ۱۲ـ کلیشه فیزیکی یا نرم‌افزاری نقش تمبر در هر حال متعلق به دولت است و حسب مورد منحصراً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا شرکت نگهداری و پس از نصب روی ماشین نقش تمبر به طور امانت در اختیار استفاده کننده مجاز گذارده خواهد شد و کلیه هزینه‌های انجام گرفته جهت تأمین کلیشه فیزیکی یا نرم افزاری نیز به عهده استفاده کننده مزبور می‌باشد.
طراحی و ساخت کلیشه فیزیکی یا نرم افزاری مذکور با رعایت مفاد ماده (۲) این آیین‌نامه و در کارخانه سازنده تحت نظارت نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گیرد. در صورت وجود امکانات در داخل کشور، طراحی و ساخت کلیشه‌های مذکور در واحدهای مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی یا شرکت و با نظارت شرکت یا وزارت مزبور حسب مورد بلامانع خواهد بود.

ماده ۱۳ـ ماشینهای نقش تمبر موضوع این آیین‌نامه باید در هر حال دارای مشخصات زیر باشند:

الف ـ ساختمان ماشین نقش تمبر باید طوری باشد که اجزای اصلی (بخش محاسباتی یا پردازشگر، کنتور و کلیشه فیزیکی یا نرم افزاری مربوط) در محفظه‌های مخصوص به نحوی حفاظت شوند که محفظه یا محفظه‌ها قابل پلمپ و مهر یا دارای قفل دیجیتالی و رمز باشند، به صورتی که دسترسی به کنتور و سایر اجزای ماشین بدون شکستن پلمپ و مهر مربوط یا گذراندن اثر روی محفظه و دستیابی به قفل دیجیتالی به‎همراه رمز مربوط میسر نباشد.

ب ـ شماره (کد) هر ماشین نقش تمبر باید بر روی نقش تمبر نقش و بر روی بدنه ماشین، نقش یا نصب شده باشد.

ج ـ هر ماشین باید دارای کنتور یا کنتورهای خودکار برای ثبت و جمع ارقامی که در روی نقش تمبر منقوش می‌شود، باشد و بتواند حداقل تا نه رقم را نشان دهد.

د ـ کنتور ماشین نقش تمبر باید از نظر فنی طوری ساخته شده باشد که در صورت لزوم بتوان آن را روی یک رقم معین تنظیم نمود تا به محض اینکه کارکرد ماشین به رقم تعیین شده رسید، ماشین به طور خودکار متوقف شود.

هـ ـ شرکت رأساً و سایر استفاده کنندگان از ماشین نقش تمبر و امور پستی با اخذ مجوز از شرکت مذکور می‌توانند علاوه بر نقش تمبر، آن دسته از خدمات مرتبط با فعالیت مجاز خود را که از طریق تبلیغات امکان پذیر باشد، بر روی مرسوله‎های پستی منقوش نمایند.

ماده ۱۴ـ شروع به کار هر ماشین نقش تمبر وقتی مجاز است که محفظه یا محفظه‌های ماشین پلمپ و مهر و یا قفل دیجیتالی شده باشد. برای انجام این کار هر ماشین باید قبل از شروع به کار توسط هیئتی مرکب از استفاده‌کننده و یا نماینده تام‌الاختیار وی، ذی‌حساب و یا نماینده ذی‌حساب مربوط و نماینده فنی شرکت واردکننده ماشین نقش تمبر و حسب مورد نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا نماینده شرکت بازبینی شود تا پس از اطمینان از صحت کار ماشین، کلیشه فیزیکی یا نرم افزاری مربوط روی آن نصب شود و در امور پستی بنا به تشخیص شرکت ماشین روی رقمی که قبلاً تعیین شده تنظیم و محفظه و یا محفظه‌های ماشین پلمپ و مهر یا قفل دیجیتالی شده و با تنظیم صورتمجلس که نسخه‌های آن به تعداد شرکت کنندگان تهیه می‌گردد، به استفاده کننده تحویل داده شود.

ماده ۱۵ـ در هر موردی که پلمپ و مهر یا رمز قفل دیجیتالی برای تعمیر ماشین یا تنظیم کنتور یا به هر علت دیگر شکسته یا افشاء شود، رعایت مفاد ماده (۱۴) این آیین‌نامه الزامی است و در تمام این موارد کلیشه فیزیکی یا نرم افزاری باید حسب مورد بلافاصله به نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا نماینده شرکت تحویل گردد. استفاده کننده مکلف است جهت اجرای این ماده مراتب را به اطلاع نمایندگان ذی‌ربط برساند.

ماده ۱۶ـ استفاده کنندگان در امور پستی باید مبلغی معادل رقمی که اعتبار ماشین بر روی کنتور آن تنظیم شده است، به حساب مربوط متعلق به شرکت واریز نمایند. واحدهای پستی وجوه حاصل از عملکرد ماشینهای فوق را روزانه با رعایت مقررات به حساب مربوط واریز خواهند نمود.

ماده ۱۷ـ استفاده‌کنندگان در امور غیرپستی ‌باید درآمد حاصل از عملکرد ماشینهای نقش تمبر را روزانه با رعایت مقررات به حساب مربوط واریز نمایند.

ماده ۱۸ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعملهای جداگانه‌ای را حسب مورد برای کنترل صحت کار ماشینهای نقش تمبر، وصول درآمد دولت، طرز نگهداری حساب و دفاتر مربوط به ثبت کارکرد روزانه ماشینهای نقش تمبر، موارد لازم درخصوص تعمیر و نگهداری ماشین نقش تمبر، موجودی تعداد ماشین تمبر و سایر موارد مرتبط با این آیین‌نامه تهیه خواهند نمود و مجازند هر موقع که لازم بدانند توسط مأموران خود کنترل و بازرسی‎های لازم را انجام دهند. وارد‌کنندگان و استفاده کنندگان و مأموران دریافت عواید و حقوق دولت از طریق ماشین نقش تمبر، موظفند حداکثر تسهیلات را برای مأموران کنترل و بازرسی فراهم نمایند.

تبصره ـ در صورت ایجاد شبکه رایانه‌ای و وجود امکانات لازم، کنترل کارکرد روزانه، ترمیم و افزایش اعتبار مورد نظر و اخذ گزارش عملکرد به هریک از ماشینهای نقش تمبر از طریق شبکه مزبور بلامانع خواهد بود.

ماده ۱۹ـ در صورتی که استفاده کننده روی مرسوله‎های پستی به طور اشتباه نرخ اضافی با ماشین نقش تمبر درج نماید، شخص یادشده می‌تواند مرسوله‎های مذکور را با درخواست کتبی حداکثر ظرف بیست و چهارساعت مشروط بر اینکه مرسوله مذکور به‎مهر ابطال تمبر منقوش نشده و ارسال هم نشده باشد، به واحد پست مرکزی تسلیم و استرداد هزینه اضافی را درخواست نماید، در این صورت پس از رسیدگی و تأیید اشتباه به وسیله مأموران مجاز که نحوه آن در دستورالعمل موضوع ماده (۱۸) مشخص می‌گردد، اقدام خواهد شد.

ماده ۲۰ـ درصورتی که استفاده کننده از ماشین نقش تمبر در امور غیرپستی و یا مأموران واحدهای پستی به طور اشتباه رقم اضافی به وسیله ماشین نقش تمبر روی اسناد و مدارک و یا مرسوله‎های پستی مربوط ثبت نمایند، مسؤول ماشین نقش تمبر موظف است موضوع را بلافاصله به صورت کتبی به ذی‌حساب یا نماینده ذی‌حساب مربوط اطلاع دهد تا پس از رسیدگی و تأیید با تنظیم صورتمجلس از حساب ماشین نقش تمبر مزبور کسر و نقش تمبر مربوط وفق مقررات اصلاح گردد.
اصل اسناد و مدارک و لفاف مرسوله‎های پستی منقوش به نقش تمبر اضافی جهت رسیدگی و بازبینی مأموران کنترل مربوط نزد ذی‌حساب نگهداری خواهد شد.

ماده ۲۱ـ استفاده‌کننده از ماشین نقش تمبر موظف است به محض سرقت یا از بین رفتن ماشین یا مشاهده هر نوع دست خوردگی یا تغییر در ماشین یا کنتور و یا پلمپ و مهر آن و یا نرم افزار و قفل دیجیتالی به هر علت که باشد و یا هرگونه عیب و نقصی که در صحت کار ماشین ایجاد اختلال نماید، مراتب را پس از بررسی با ذکر علت و اظهار نظر فوراً حسب مورد به وزارت امور اقتصادی و دارایی یا شرکت اطلاع دهد تا پس از بررسی موضوع در صورتی که علت امر عمدی و مبنی بر سوء نیت نباشد، صورتجلسه تنظیم شود و اصلاح لازم به عمل آید و در غیر این صورت از ادامه کار ماشین جلوگیری و متخلف جهت تعقیب به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهد شد. استفاده مجدد از ماشین مذکور حسب مورد موکول به موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی یا شرکت خواهد بود.

ماده ۲۲ـ در صورتی که استفاده کننده از ماشین نقش تمبر از استفاده ماشین انصراف دهد، باید مراتب را حسب مورد به وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا شرکت به‌طور کتبی اطلاع دهد و کلیشه فیزیکی یا نرم افزاری ماشین نقش تمبر مربوط را با حضور هیئت موضوع ماده (۱۴) این آیین‌نامه با تنظیم صورتجلسه حسب مورد به نماینده وزارت یا شرکت تحویل نماید.

ماده ۲۳ـ استفاده کنندگان ماشینهای نقش تمبر می‌توانند در صورت تمایل از سرویسهای تعمیراتی نمایندگیهای مجاز انواع دیگر ماشینهای مذکور و همچنین از تعمیرگاه و تعمیرکاران مجرب شرکت استفاده نمایند، در این صورت واردکنندگان ماشینهای نقش تمبر ملزم می‌باشند لوازم یدکی مورد نیاز را به بهای عادلانه در اختیار تعمیرکاران یادشده قرار دهند.

ماده ۲۴ـ این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ و پس از صدور دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حسب مورد جایگزین آیین‌نامه و دستورالعمل قبلی خواهد شد.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد رضا عارف

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.