حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17705 تعداد نوشته های امروز : 5 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۸
شناسه : 43345

هیئت وزیران در جلسه مورخ 9 /5 /1384 بنا به پیشنهاد شماره 25506 /101 مورخ 20 /2 /1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند «ک» ماده (145) قانون برنـامه چـهارم توسـعه اقتـصادی، اجـتماعی و فـرهنـگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ آیین‌نامه اجرایی بندهای «و» و «ی» ماده یادشده را به […]

پ
پ

هیئت وزیران در جلسه مورخ 9 /5 /1384 بنا به پیشنهاد شماره 25506 /101 مورخ 20 /2 /1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند «ک» ماده (145) قانون برنـامه چـهارم توسـعه اقتـصادی، اجـتماعی و فـرهنـگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ آیین‌نامه اجرایی بندهای «و» و «ی» ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بندهای «و» و «ی» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1384,05,09با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1ـ عبارتهای زیر در این آیین‌نامه به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
ب ـ قانون: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ .
ج ـ دستگاههای اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی کشور، وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل شامل قوه قضاییه و واحدهای تابع آن.

ماده 2ـ سهمیه استخدامی دستگاههای اجرایی به تفکیک وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل، به استثنای شرکتهای دولتی و کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، برای سالهای اجرای قانون به شرح جدول پیوست تعیین می‌شود.

تبصره – معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مجاز است نسبت به جا به جایی شش درصد (6%) از سهمیه های مندرج در جدول پیوست این آیین نامه اقدام نماید و دو درصد (2%) آن، علاوه بر سهمیه موضوع ماده (18) در اختیار معاونت یاد شده قرار می گیرد تا در مواقع ضروری نسبت به اختصاص سهمیه و صدور مجوز استخدام اقدام نماید.

ماده 3ـ با توجه به سیاستهای تمرکززدایی و تفویض اختیارات به سازمانهای استانی برای انجام غیرمتمرکز امور، دستگاههای اجرایی دارای واحدهای تابع استانی مکلفند طی مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، توزیع استانی حداقل نود درصد (90%) از سهمـیه‌های اختـصاص یافـته را به تفکیک سالـهای اجرای قـانون تنـظیم و بـه سـازمان ارایه نمایند.

تبصره 1ـ صدور مجوز استخدامی برای دستگاههای اجرایی استانی به صورت غیرمتمرکز و براساس سهمیه‌های استانی از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها انجام خواهد شد.

تبصره 2ـ وزارت آموزش ‌و پرورش مجاز است توزیع استانی سهمیه‌های اختصاص‌یافته را در دو مرحله، در سالهای اول و سوم قانون به سازمان ارایه نماید.

ماده 4ـ دستگاههای اجرایی مکلفند در صورت وجود متقاضی استخدام ایثارگر و معلول، با رعایت مقررات مربوط، بیست درصد مجوزهای استخدامی را به ایثارگران واجد شرایط و سه درصد مجوزهای استخدامی را به معلولان واجد شرایط اختصاص دهند.

ماده 5 ـ سهمیه استخدامی اختصاص یافته برای سالهای اجرای قانون با پیشنهاد بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی و تصویب سازمان در چارچوب اعتبارات مربوط حداکثر تا صددرصد سهمیه همان سال، با کسر از سهمیه سالهای دیگر اجرای قانون، قابل جابجایی است.

ماده 6 ـ ‌سهمیه استخدامی دستگاههای اجرایی وابسته به وزارتخانه و سازمانهای مستقل که نام آنها در فهرست جدول پیوست نیامده است، در سهمیه استخدامی وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل متبوع منظور گردیده است. صدور مجوز استخدامی برای این دسته از دستگاههای اجرایی با پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی آن وزارتخانه یا سازمان مستقل و تأیید سازمان در سقف سهمیه‌های اختصاص یافته امکان‌پذیرخواهد بود.

ماده 7ـ صدور مجوز استخدامی موضوع این تصویب‌نامه توسط سازمان صرفاً برای مشاغل تخصصی و با مدارک تحصیلی دانشگاهی به صورت پیمانی یا عناوین مشابه صورت خواهد گرفت و هرگونه بکارگیری نیروی انسانی با مدرک تحصیلی پایین‌تر ممنوع است.

ماده 8 ـ دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور کنترل اهداف کمی مندرج در جزء (1) بند « و» ماده (145) قانون در پایان هر سال، آمار و اطلاعات نظام اداری را به شرحی که سازمان تعیین می‌نماید، به صورت الکترونیکی تنظیم و در مقاطع زمانی سالانه از طریق رسانه‌های رایانه‌ای به سازمان ارسال نمایند.

تبصره 1ـ دستورالعمل مربوط به شرح اقلام اطلاعاتی به همراه جدولهای اطلاعات الکترونیکی مورد نیاز و سایر دستورالعمل‌های لازم برای اجرای این بند توسط سازمان تهیه و به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌شود.

تبصره 2ـ سازمان مکلف است در طول سالهای اجرای قانون نسبت به ایجاد و بهنگام‌رسانی پایگاه آمار و اطلاعات نظام اداری کشور اقدام نماید، به طوری که در پایان هر سال تصمیم‌گیری درخصوص صدور مجوزهای استخدامی سال بعد براساس آمار و اطلاعات ثبت شده پایگاه یادشده صورت گیرد.

ماده 9ـ مجوز استخدامی برای شرکتهای دولتی با رعایت سیاستهای مندرج در بند «و» ماده (145) قانون حداکثر به میزان پنجاه درصد خروجی نیروی انسانی به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده 10ـ‌ در اجرای ماده (151) قانون، بکارگیری نیروی انسانی جدید در نیروهای مسلح با توجه به سیاست کاهش نیروی انسانی و ارتقای کیفی و با پیشنهاد وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور (حسب مورد) و پس از تأیید سازمان و تصویب هیئت وزیران و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح انجام می‌شود.

ماده 11ـ در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط هستند، بکارگیری نیروی انسانی جدید با پیشنهاد هیئت امنای آنها و تأیید وزرای ذی‌ربط در سقف سهمیه‌های اختصاص یافته صورت می‌پذیرد. مسؤولیت نظارت بر حُسن اجرای این بند بر عهده وزارتخانه‌های یادشده و سازمان است.

تبصره ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌تواند در صورت نیاز نسبت به افزایش سهمیه کادر هیئت علمی از محل کاهش سهمیه کادر غیرهیئت علمی دانشگاههای زیر پوشش با رعایت سقف سهمیه اقدام نماید.

ماده 12ـ جذب نیروی انسانی جدید به هر شکل و هر یک از انواع استخدام در دستـگاه اجرایی، صـرفاً در قالب سهـمیه‌های استخـدامی اخـتصاص یافـته صورت خواهد گرفت.

ماده 13ـ سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی ودارایی برای تحقق احکام بند «و» ماده (145) قانون، نظارت لازم را از طریق ذی حساب دستگاه اجرایی به‌عمل می‌آورد. گزارشهای نظارتی در مورد دستگاههای اجرایی که این تصویب‌نامه را رعایت ننموده‌اند، توسط سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و برای تصمیم‌گیری به هیئت وزیران ارایه می‌شود.

ماده 14ـ‌ در اجرای ماده (145) قانون، دستگاههای اجرایی موظفند با استفاده از راهکارهای پیش‌بینی شده در قانون و ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ برای توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتهای موجود در بخش غیردولتی و با پرداخت هزینه سرانه خدمات؛ نسبت به خرید خدمات از بخش غیردولتی، مشارکت با بخش غیردولتی و واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی اقدام نمایند.

ماده 15ـ بر اساس بند «ب» ماده (143) قانون، هرگونه بکارگیری نیروی انسانی جدید در فضای غیررقابتی ممنوع است. دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور بکارگیری نیروی انسانی از افراد واجد شرایط که در آزمونهای استخدامی ادواری شرکت و حد نصاب نمره لازم را کسب نموده‌اند، مطابق با آیین‌نامه‌های امتحانات و مسابقات استخدامی مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور اقدام نمایند.

تبصره 1ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، تصویب‌نامه شماره 13868/ت282 مورخ 20/4/1367 هیئت وزیران لغو می‌گردد.

تبصره 2ـ درخصوص استخدام نخبگان براساس آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 17814/ت30987هـ مورخ 12/7/1383 اقدام خواهد شد.

ماده 16ـ جایگزینی افراد جدید به جای کارکنان پیمانی که از خدمت خارج می‌شوند، از محل همان مجوز استخدام، مشروط به اینکه فرد قبلی براساس مجوزهای صادر شده توسط هیئت وزیران و سازمان به اسخدام درآمده باشد، با رعایت مقررات مربوط بلامانع است.

ماده 17ـ نظارت بر حُسن اجرای این تصویب‌نامه و پیگیری سیاستهای مرتبط با آن در دستگاههای اجرایی با رویکرد کاهش حجم تصدی‌ها و منطقی نمودن اندازه دولت بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

تبصره ـ ستادهای برنامه‌ریزی و توسعه استان با رویکرد کاهش نیروی انسانی و حجم تصدی‌های دولت و رسیدن به اندازه منطقی دستگاههای اجرایی سطح استان، نظارت و پیگیری تحقق سیاستهای مرتبط با این تصویب‌نامه را برعهده دارند. استانداران مکلفند گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سالانه تنظیم و به هیئت وزیران ارایه نمایند.

ماده 18ـ تعداد سه هزار (3000) سهمیه استخدامی باقی مانده از جدول شماره (9) پیوست قانون در اختیار سازمان قرار دارد تا در مواقع ضروری، شرایط غیرمترقبه و حوادث طبیعی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای اجرایی، نسبت به اختصاص سهیمه و صدور مجوز استخدام اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا عارف

سهمیه استخدامی دستگاه‌های اجرایی برای سال‌های برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
(واحد ارقام به نفر)


ردیف

دستگاه اجرایی
سال

1384

1385

1386

1387

1388

جمع کل

1

وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش

10078

9901

9804

9610

9477

48870

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

7

7

7

6

6

33

سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور

22

22

22

21

21

108

2

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

27

26

26

26

25

130

3

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

82

82

82

82

82

410

گمرک ایران

300

300

300

300

300

1500

سازمان امور مالیاتی کشور

480

480

480

480

480

2400

4

وزارت امور خارجه

وزارت امور خارجه

25

23

23

22

22

115

5

وزارت بازرگانی

وزارت بازرگانی

60

60

60

60

60

300

سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات

4

4

4

4

4

20

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

2

2

2

2

2

10

سازمان توسعه تجارت ایران

3

3

3

3

3

15

6

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

24

22

22

21

21

110

دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (کادر هیئت علمی)

285

288

288

293

294

1448

دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی (کادر غیرهیئت علمی)

2764

2744

2696

2639

2599

13442

7

وزارت تعاون

وزارت تعاون

21

21

21

21

21

105

8

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی

207

203

201

201

200

1012

سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی

56

54

54

53

52

269

سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور

131

130

130

127

126

644

سازمان دامپزشکی کشور

16

15

15

15

14

75

9

وزارت راه و ترابری

وزارت راه و ترابری

80

80

80

80

80

400

سازمان بنادر و کشتیرانی

36

36

36

36

36

180

سازمان هواپیمائی کشوری

8

8

8

8

8

40

سازمان هواشناسی کشور

20

20

20

20

20

100

10

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

100

100

35

35

0

270

سازمان بازنشستگی کشوری

3

3

3

3

3

15

سازمان بهزیستی کشور

120

120

120

120

120

600

11

وزارت صنایع و معادن

وزارت صنایع و معادن

28

28

27

27

27

137

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

4

4

4

4

4

20

سازمان صنایع دستی ایران

10

10

10

10

10

50

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

35

35

35

35

35

175

ردیف

دستگاه اجرایی
سال

1384

1385

1386

1387

1388

جمع کل

12

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

20

20

20

20

20

100

دانشگاه‌ها (کادر هیئت علمی)

475

460

450

440

430

2255

دانشگاه‌ها (کادر غیرهیئت علمی)

280

280

280

280

275

1395

13

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

76

74

72

67

67

356

سازمان اوقاف و امور خیریه

17

17

17

17

16

84

سازمان حج و زیارت

2

2

2

2

2

10

14

وزارت کار و امور اجتماعی

وزارت کار و امور اجتماعی

243

234

223

217

209

1126

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای

251

244

239

237

233

1204

15

وزارت کشور

وزارت کشور

421

417

412

411

407

2068

سازمان ثبت احوال کشور

303

305

304

309

311

1532

16

وزارت مسکن و شهرسازی

وزارت مسکن و شهرسازی

50

49

48

47

46

240

17

وزارت نیرو

وزارت نیرو

20

20

20

20

20

100

18

ریاست جمهوری

نهاد ریاست جمهوری و مؤسسات وابسته

80

80

80

80

80

400

19

سازمان انرژی اتمی ایران

سازمان انرژی اتمی ایران

61

60

60

60

59

300

20

سازمان تربیت بدنی

سازمان تربیت بدنی

77

75

73

70

65

360

21

سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست

204

207

197

197

195

1000

22

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

68

67

67

67

63

332

سازمان نقشه‌برداری

13

13

13

13

12

64

مرکز آمار ایران

8

8

8

8

7

39

مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

5

5

5

5

5

25

23

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

60

60

60

60

60

300

24

بنیاد شهید و امور ایثارگران

بنیاد شهید و امور ایثارگران

100

100

100

100

100

500

25

قوه قضائیه (کادر غیرقضایی)

قوه قضائیه

522

506

505

512

515

2560

دانشکده علوم قضائی

2

2

2

2

2

10

دیوان عدالت اداری

12

12

12

12

12

60

سازمان بازرسی کل کشور

34

33

33

34

34

168

سازمان پزشکی قانونی

70

70

70

70

70

350

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

610

610

610

610

603

3043

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

470

460

457

462

463

2312

سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

19

19

19

19

19

95

حوزه ستادی دادگستری جمهوری اسلامی ایران

12

10

9

8

8

47

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.