حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17705 تعداد نوشته های امروز : 5 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۹:۵۹
شناسه : 43192

دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولین نیروهای مسلح« موضوع ماده 3 مصوب 6/5/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبه تفسیری آن به تاریخ 2/6/1374 » الف : مقدمه: 1 – ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور (مصوب 6/5/1373مجمع تشخیص مصلحت نظام).« کلیه جرائم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر […]

پ
پ

دستورالعمل نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولین نیروهای مسلح
« موضوع ماده 3 مصوب 6/5/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصوبه تفسیری آن به تاریخ 2/6/1374 »

الف : مقدمه:

– ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور (مصوب 6/5/1373مجمع تشخیص مصلحت نظام).
« کلیه جرائم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در مراجع قضایی ذی ربط در تهران رسیدگی می شود.»

– ماده واحده قانون تفسیر ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور (مصوب 2/6/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
کلیه نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی که شاغل درمحل های سرلشکری و فرماندهی تیپ های مستقل هستند نیز مشمول ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور، مصوب 6/5/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشند.

ب : منظور:
ایجاد هماهنگی و تعیین روش مناسب برای اجرای تدابیر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا در رابطه با احضار و جلب فرماندهان و مسؤولین و کارکنان نیروهای مسلح و نیز اجرای ماده 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور، (مصوب 6/5/1373) مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده واحده قانون، تفسیر ماده مذکور (مصوب 2/6/1374) آن مجمع.

ج : هدف:
اجرای متناسب مقررات مربوط به احضار و جلب نسبت به فرماندهان و مسؤولین نیروهای مسلح باتوجه به حساسیت شغلی و ضرورت حفظ اقتدار فرماندهی در نیروهای مسلح و رعایت شؤون فرماندهان و مسؤولین ارشد این نیروها.

د : اجراء :

ماده 1 : هرگونه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولین مشروحه ذیل، صرفاً برابر با رویه مقرر در این دستورالعمل، از طریق دفتر ویژه سازمان قضایی نیروهای مسلح به شرح مواد آتی انجام می شود:
الف- فرماندهان تیپ های مستقل و بالاتر و همطراز آن تیپ ها در نیروهای هوایی، دریایی، نیروی مقاومت بسیج و نیروی قدس.
ب- شاغلین در محل های سازمانی سرلشکری و به بالا.
ج- وزیر دفاع،‌ جانشین و معاونین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رؤسای سازمان های وابسته به وزارت دفاع و کارمندان شاغل در محل های سرلشکری و به بالا.
د- فرماندهان انتظامی استان ها و فرماندهان مناطق مقاومت بسیج.
هـ- فرماندهان ارشد استان ها در واحدهای مربوط به ارتش و سپاه.
و- احضار و جلب بازنشستگان و منتقلین در اموری که مربوط به زمان خدمتشان مشمول دستورالعمل بوده اند ،‌ کماکان مشمول دستورالعمل خواهد بود.

تبصره 1: تعیین جایگاه های فرماندهان و مسؤولین مشمول دستورالعمل و اعلام آن به سازمان قضایی صرفاً از طریق ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.

تبصره 2: درجه فرماندهان موضوع این ماده نباید از درجه سرتیپ دومی کمتر باشد.

ماده 2: کلیه مراجع قضایی موظفند در مواقع احضار یا جلب فرماندهان موضوع ماده یک تحت هر عنوانی تقاضای خود را به همراه گزارش پرونده و علت احضار یا جلب به سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران ارسال نمایند.

ماده 3: رئیس سازمان قضایی به منظور تکمیل پرونده و قبل از تقاضای احضار یا جلب فرماندهان نظریه یا توضیحات آنان را از طریق مکاتبه یا توسط نماینده اعزامی آنان دریافت می نماید. مادامی که تکمیل پرونده با اخذ لایحه دفاعیه از فرماندهان مذکور و یا با اعزام نماینده از سوی آنان ممکن می باشد نباید تقاضای احضار یا جلب به عمل آید.

ماده 4: درمواردی که از نظر رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح دلایل و مدارک برای ادامه رسیدگی کافی نباشد رئیس سازمان موضوع را به قاضی رسیدگی کننده اعلام تا عنداللزوم تصمیم مقتضی را اخذ و یا طبق این دستورالعمل اقدام نماید.

ماده 5: درهرموردی که بنابه تشخیص رئیس سازمان قضایی، احضار یا جلب فرماندهان مزبور ضروری باشد ، مراتب باید با شرح کامل سوابق و ذکر علت احضار یا جلب، جهت کسب اجازه از محضر مبارک مقام معظم فرماندهی کل قوا به دفتر نظامی معظم له تقدیم گردد.

تبصره 1: درمواردی که مقام معظم فرماندهی کل قوا با احضار یا جلب موافقت ننمایند، از طریق دیگر مانند مکاتبه یا اعزام وکیل متهم، به پرونده رسیدگی خواهد شد و درمواردی که تدبیر معظم له ترک تعقیب باشد، حسب مورد ابلاغ خواهد شد و درمواردی که بنابه تشخیص رئیس سازمان قضایی احضار یا جلب ضروری نباشد پیشنهاد عفو یا ترک تعقیب به محضر مقام معظم فرماندهی کل قوا تقدیم خواهد شد.

تبصره 2: درموارد فوق هرگاه پرونده دارای شاکی خصوصی باشد اقدامات لازم برای اخذ رضایت شاکی توسط دفتر ویژه انجام خواهد شد . با اعلام رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، اعتبار موردنیاز توسط ستاد کل تأمین خواهد شد.

ماده 6: درمواردی که اجازه احضار یا جلب فرماندهان موضوع این دستورالعمل از سوی مقام معظم فرماندهی کل قوا صادر
می گردد ، کلیه اقدامات مربوط به احضار و جلب آنان فقط از طریق دفتر ویژه سازمان قضایی ن .م انجام می پذیرد..

ماده 7: در هر پرونده ای که با احضار مشمولین این دستورالعمل ،‌ از سوی مقام معظم فرماندهی کل قوا موافقت می گردد برای احضار آنان در مراحل بعدی رسیدگی (در رابطه با همان موضوع) کسب اجازه مجدد لازم نمی باشد و رئیس سازمان قضایی درصورت لزوم دستور احضار صادر می نماید که در این صورت مراتب را باید همزمان به اطلاع دفتر فرماندهی معظم کل قوا برساند.

تبصره تشخیص این که موضوع احضار همان موضوع قبلی است با رئیس سازمان قضایی خواهد بود.

ماده 8: در کلیه مواردی که پس از احضار،‌جلب فرماندهان مزبور ضروری باشد برای جلب آنان باید اجازه جداگانه اخذ شود.

ماده 9: درمواردی که اتهام مشمولین این دستورالعمل ازجمله اموری است که قانونگذار صدور قرار بازداشت موقت را الزامی
می داند، لازم است موضوع در تقاضای احضار و یا جلب ارسالی به دفتر فرماندهی معظم کل قوا منعکس و از معظم له کسب تکلیف گردد.

ماده 10: هرگاه در اثناء‌ رسیدگی باتوجه به اهمیت اتهام انتسابی و دلایل و مدارک موجود به تشخیص قاضی رسیدگی کننده و تأیید دادستان بازداشت متهم ضروری باشد و یا در حین رسیدگی مشخص شود که بازداشت متهم از نظر قانونی الزامی است درصورتی که رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز باتوجه به دلایل موجود و اهمیت بزه ، بازداشت را ضروری بداند متهم بازداشت و مراتب به فوریت به دفتر فرماندهی معظم کل قوا اعلام می شود و طبق تدبیر معظم له عمل خواهد شد.

ماده 11: درموارد ضروری و فوری که بنابه تشخیص دادستان نظامی تهران و تأیید رئیس سازمان قضایی تأخیر در رسیدگی موجب خسارت جانی یا زیان های سنگین می گردد و یا بیم فرار یا تبانی در رابطه با موضوع رود، قاضی رسیدگی کننده از طریق دفتر ویژه اقدام به احضار یا جلب فرمانده موردنظر می نماید، در این صورت آن دفتر موظف است مراتب را همزمان به همراه گزارش کامل، ‌جهت استحضار مقام معظم فرماندهی کل قوا به دفتر معظم له تقدیم نماید.

ماده 12: دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت درمورد احضار فرماندهان و مسؤولین روحانی شاغل در ن .م مکلف به رعایت این دستورالعمل می باشند.

ماده 13: احضار و جلب سایر کارکنان نیروهای مسلح که موضوع این دستورالعمل نمی باشند. توسط مراجع قضایی ذی صلاح و از طریق سلسله مراتب فرماندهی مربوط و برابر مقررات انجام می پذیرد.

هـ : دستورات هماهنگی:

– ستاد کل نیروهای مسلح جایگاه های فرماندهان و مسؤولین مشمول این دستورالعمل را تعیین و به سازمان قضایی نیروهای مسلح و به مبادی ذی ربط اعلام خواهد نمود.

– به محض مشخص شدن نتیجه اقدامات انجام شده (احضار و جلب) و… دفتر ویژه با تعیین طبقه بندی موضوع مراتب را به مرجع قضایی ذی صلاحی که پرونده فرد در آن جا مطرح است اعلام می کند.

– هرگونه نشر خبر و اطلاع رسانی مربوط به احضار و جلب کارکنان موضوع این دستورالعمل صرفاً توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام می پذیرد.

– درصورت عدم رعایت مفاد دستورالعمل توسط بعضی محاکم قضایی ، دفتر ویژه اقدامات قانونی لازم را درباره محاکم مزبور حسب مورد به عمل آورد.

و : ابلاغ:
این دستورالعمل که در تاریخ 1/9/1384 به تصویب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا رسیده است از هر نظر جایگزین دستورالعمل مصوب 5/3/1375 معظم له بوده و لازم الاجراء می باشد/م

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.