حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 10 December , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17740 تعداد نوشته های امروز : 4 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۵
شناسه : 43208

هیئت وزیران در جلسه مورخ 6 / 9 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 11631 / 020 مورخ 17 / 7 / 1384 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (8) الحاقی به ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی ـ مصوب 1384ـ، آیین‌ نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود: آیین‌ نامه […]

پ
پ

هیئت وزیران در جلسه مورخ 6 / 9 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 11631 / 020 مورخ 17 / 7 / 1384 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (8) الحاقی به ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی ـ مصوب 1384ـ، آیین‌ نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین‌ نامه اجرایی تبصره (8) الحاقی به ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی
مصوب 1384,09,06

بخش اول ـ تعاریف

ماده 1– اصطلاحات بکار رفته در این آیین‌ نامه دارای معانی ذیل می‌ باشند:

الف – تولیدکنندگان طیور: کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مجوز قانونی به امر پرورش و نگهداری طیور اعم از لاین، اجداد و مادر به منظور تولید انواع جوجه یکروزه اشتغال دارند.

ب – طیور: کلیه پرندگانی که به منظور تولید پروتئین مورد مصرف تغذیه انسان به‌ صورت متراکم اعم از تجارتی، تحقیقاتی و پژوهشی نگهداری می‌ شوند و مشتمل بر انواع ذیل می‌ باشند:
1- لاین: گروهی از طیور که دارای صفات ژنتیکی خالص شده ویژه بوده و در خطوط مختلف اصلاح نژادی به منظور تولید جوجه یکروزه اجداد نگهداری می‌ شوند.
2- اجداد: گروهی از طیور که در چهار خط مختلف (A.B.C.D) از گله‌ های لاین به ‌دست آمده و به منظور تولید جوجه یکروزه مادر و پدر نگهداری می‌ شوند.
3- مادر: گروهی از طیور که به منظور تولید جوجه یکروزه گوشتی یا تخمگذار نگهداری می‌ شوند.
4- جوجه یکروزه: جوجه‌ های تولیدی کارخانه‌ های جوجه‌ کشی که دارای گواهی بهداشتی می‌ باشند و به دسته‌ های ذیل تقسیم می‌ گردد:
4-1- جوجه یکروزه اجداد: جوجه یکروزه‌ ای که به منظور تولید جوجه یکروزه مادر و پدر، پرورش و نگهداری می‌ گردد.
4-2- جوجه یکروزه مادر: جوجه یکروزه‌ ای که به منظور تولید جوجه یکروزه گوشتی یا تخمگذار، پرورش و نگهداری می‌ گردد.
4-3- جوجه یکروزه گوشتی: جوجه یکروزه‌ ای که به منظور پرورش نیمچه گوشتی نگهداری می‌ گردد.
4-4- جوجه یکروزه تخمگذار: جوجه یکروزه‌ ای که به منظور تولید انواع تخم خوراکی طیور، پرورش و نگهداری می‌ گردد.

ج – مبادی تولید: کلیه کارخانه‌ های جوجه‌ کشی که در آنها تخمهای نطفه‌ دار به انواع جوجه‌ های یکروزه تبدیل می‌ گردند.

د – کانون آلوده: واحد پرورشی انواع طیور که در اثر ابتلا به امراض واگیر حیوانی عمومی و یا قرنطینه‌ ای رسماً اعلام شده توسط سازمان دامپزشکی کشور، دچار آلودگی و یا تلفات غیرعادی شده است.

هـ – بیمه‌ گر: صندوق بیمه محصولات کشاورزی که مطابق قانون بیمه محصولات کشاورزی ـ مصوب 1362ـ و قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی ـ مصوب 1384 ـ و اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی ـ مصوب 1363ـ اقدام می‌ نماید.

و– بیمه‌ گذار: شخصیت حقیقی یا حقوقی که تولیدکننده انواع جوجه یکروزه است.

ز – پرورش دهنده طیور نیمچه گوشتی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با تهیه جوجه یکروزه گوشتی به امر پرورش نیمچه گوشتی اشتغال دارند.

ح– پرورش دهنده طیور تخمگذار: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با تهیه جوجه یکروزه تخمگذار به امر پرورش نیمچه و انواع طیور تخمگذار اشتغال دارند.

ط– گواهی بهداشتی: گواهی سلامتی که توسط دامپزشک مجاز و بر اساس ضوابط سازمان دامپزشکی کشور تنظیم، مهر شده و صادر می‌ گردد.

ی – عوامل خطر تحت پوشش بیمه: خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حوادث قهری از قبیل سیل، طوفان، صاعقه، زلزله و آتش‌ سوزی غیرعمدی و همچنین امراض واگیردار عمومی و قرنطینه‌ ای مذکور در قانون بیمه محصولات کشاورزی ـ مصوب 1362ـ که توسط سازمان دامپزشکی کشور اعلام می‌ گردد.

ک– غرامت: مبلغی که بابت جبران خسارت وارد شده بر اثر عوامل خطر تحت پوشش بیمه از سوی بیمه‌ گر به بیمه‌ گذار (ذینفع) پرداخت می‌ گردد. این مبلغ بر اساس مصوبات مجمع عمومی صندوق بیمه محصولات کشاورزی برای هر دوره پرورش بر اساس بیمه ‌نامه مربوط تعیین و ابلاغ می‌ گردد.

بخش دوم ـ عملیات بیمه‌ گری

ماده 2 – صندوق بیمه محصولات کشاورزی موظف است هر ساله برگه بیمه‌ نامه‌ های مربوط را تهیه و به تعداد کافی چاپ و تکثیر نماید و از طریق شعبه‌ های بانک کشاورزی یا کارگزاران بیمه در سراسر کشور در اختیار تولید‌کنندگان طیور قرار دهد.

ماده 3– کلیه تولیدکنندگان طیور اعم از لاین، اجداد، مادر، گوشتی و تخمگذار موظفند جوجه‌ های یکروزه خود را در مبادی تولید در مقابل خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی، حوادث قهری، امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه‌ ای مذکور در این آیین‌ نامه (حذف کانونهای آلوده) نزد صندوق بیمه محصولات کشاورزی از طریق بانک کشاورزی بیمه نمایند. صندوق بیمه محصولات کشاورزی حق رد تقاضای هیچیک از واحدهای مذکور را نخواهد داشت، در غیر این‌ صورت جبران خسارت وارد شده به متضرر بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی طرف استنکاف کننده خواهد بود.

ماده 4– کلیه اشخاصی که از خارج از مرزهای کشور به هر عنوان جوجه وارد می‌ نمایند، موظفند به محض ورود جوجه به کشور، از طریق یکی از شعبه‌ های بانک کشاورزی نسبت به بیمه نمودن آنها اقدام نمایند.

ماده 5– بیمه‌ نامه‌ هایی که بدون اخذ حق بیمه از کارگزار بیمه صادر شده باشد، فاقد اعتبار بوده و بیمه‌‌ گر هیچگونه مسؤولیتی در پرداخت غرامت نخواهد داشت و جبران کلیه خسارتهای وارد شده بر عهده استنکاف ‌کننده می‌ باشد.

تبصره – ضوابط اجرایی این ماده درخصوص استنکاف‌ کننده و اقدامهای اجرایی مربوط توسط وزارت جهاد ‌کشاورزی تدوین و اعمال خواهد شد.

ماده 6– خریدار جوجه یکروزه بیمه شده مکلف است حق بیمه مربوط را مطابق نرخ اعلام شده در بیمه ‌نامه به تولیدکننده یا واردکننده جوجه یکروزه پرداخت کند و در مقابل ذینفع بیمه‌ نامه مذکور خواهد شد.

بخش سوم ـ نحوه ارزیابی خسارت و پرداخت غرامت

ماده 7– بیمه ‌گذار در صورت بروز تلفات ناشی از خطرات مشمول بیمه‌ نامه، موظف است مراتب را حداکثر ظرف 48 ساعت از زمان وقوع تلفات همزمان به نزدیکترین واحد اداری سازمان دامپزشکی کشور و نزدیکترین شعبه‌ های بانک کشاورزی، به‌ طور کتبی اعلام نماید.

تبصره – در روزهای تعطیل اعلام کتبی به یکی از مراجع فوق‌ الذکر کافی است.

ماده 8– پس از اعلام وقوع تلفات موضوع ماده (7) از سوی بیمه‌ گذار، سازمان دامپزشکی کشور موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان اعلام نسبت به بازدید و بررسی علت تلفات اقدام و نتیجه بررسی را به بانک کشاورزی اعلام نماید.

ماده 9– بیمه‌ گر با توجه به گزارش موضوع ماده (8) غرامت بیمه‌ گذار را طبق ضوابط، مقررات و شرایط بیمه ‌نامه محاسبه و پرداخت می‌ نماید.

ماده 10– در صورتی‌ که بیمه‌ گذار به هر دلیل به غرامت محاسبه شده و یا نحوه ارزیابی خسارت معترض باشد، موظف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، اعتراض کتبی خود را به همان شعبه بانک کشاورزی تسلیم نماید، در این صورت موضوع جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ درخواست، در کمیسیون ویژه مطرح شده و نظر کمیسیون مذکور برای بیمه‌ گر و بیمه‌ گذار لازم‌ الاجرا می‌ باشد.

تبصره – کمیسیون ویژه متشکل از نمایندگان معاونت امور دام سازمان جهاد‌ کشاورزی در استان، اداره کل دامپزشکی استان، مدیریت بانک کشاورزی استان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و تشکل صنفی مربوط در استان (حسب مورد اجداد، مادر، تخمگذار و یا گوشتی) می‌ باشد. مسؤولیت کمیسیون به عهده معاون امور دام سازمان جهاد‌ کشاورزی استان می‌ باشد و دبیرخانه آن در مدیریت بانک کشاورزی استان مستقر خواهد بود.

بخش چهارم ـ حق بیمه و مدت بیمه

ماده 11– حق بیمه عبارت است از مبلغی مرکب از سهم بیمه‌ گذار و سهم دولت که سالیانه با تصویب مجمع عمومی صندوق بیمه محصولات کشاورزی تعیین و اعلام می‌ شود و در قبال انعقاد قرارداد به بیمه‌ گر پرداخت می‌ گردد.

ماده 12– مدت اعتبار بیمه ‌نامه‌ های موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون بیمه محصولات کشاورزی ـ مصوب 1384 ـ معادل کل مدت پرورش و تولید طیور می‌ باشد که هر ساله از طریق وزارت جهاد‌ کشاورزی اعلام می‌ گردد.

بخش پنجم ـ حذف کانونهای آلوده

ماده 13– اشخاصی که واحد آنان از سوی سازمان دامپزشکی کشور به عنوان کانون آلوده اعلام می‌ گردد، موظفند کلیه همکاریهای لازم را در جهت کانون آلوده با سازمان مذکور انجام دهند.

ماده 14– در صورتی ‌که سازمان دامپزشکی کشور پس از ارایه برنامه‌ های بهداشتی، واکسیناسیون و ارایه گواهیهای لازم در خصوص سلامت جوجه‌ های عرضه شده و نظارت همه‌ جانبه بر واحدهای تولیدکننده جوجه یکروزه، واحد یا واحدهای مرغداری را مشمول کانون آلوده تشخیص دهد، موظف است ضمن اعلام موضوع به بانک کشاورزی، نسبت به انجام اقدامهای قرنطینه‌ ای، پیشگیرانه و در نهایت معدوم ‌سازی اقدام نماید.

معاون اول رئیس‌ جمهور – پرویز داودی

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.