حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 2 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۲ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۳۴
شناسه : 43210

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1384 بنا به پیشنهاد شماره 82964/101 مورخ 10/5/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشورمصوب 1384,08,29با […]

پ
پ

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1384 بنا به پیشنهاد شماره 82964/101 مورخ 10/5/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور
مصوب 1384,08,29با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1– وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه الگوی مسکن شهری و روستایی (خانه نمونه شهری و روستایی) شامل سطوح زیربنا، تعداد طبقات و فن‌آوری ساخت مسکن را متناسب با شاخصهای اقتصادی، فرهنگی، جمعیتی و اقلیمی تدوین و به هیئت‌ وزیران ارایه نماید.

ماده 2– کلیه سازندگان غیردولتی واحدهای مسکونی با اولویت بخش تعاون که نسبت به نوسازی، مرمت و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی فرسوده واقع در بافتهای فرسوده (موضوع جزء (4) بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال جاری) اقدام نمایند، اعم از مالکین واحدها و یا اشخاص حقوقی متشکل از مالکین یا نمایندگان قانونی ایشان و همچنین تعاونیهای مسکن، انبوه سازان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداریها در صورت رعایت طرحهای مصوب با اولویت بافتهای فرسوده و رعایت قوانین و ضوابط میراث فرهنگی در بافتهای تاریخی و همچنین خریداران واحدهای مسکونی نوسازی شده در این بافتها می‌توانند از یارانه سود تسهیلات موضوع طرح شماره 40912001 مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1384 کل کشور استفاده نمایند.

تبصره 1– وزارت مسکن و شهرسازی، (سازمان عمران و بهسازی شهری) موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه اقدامات ذیل را انجام دهد:‌
الف- تدوین و تنظیم اسامی شهرهای مشمول (براساس تصمیم کارگروه موضوع ماده (9) این آیین‌نامه) و همچنین تنظیم دستورالعمل میزان و نحوه اعطای یارانه تسهیلات به تفکیک کلانشهرها، شهرهای بالای 000/200 نفر و سایر شهرها و همچنین میزان یارانه در دوره‌های مشارکت مدنی و فروش اقساطی برای سازندگان مختلف موضوع ماده (2) این آیین‌نامه.
ب- هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تعیین بانک و یا بانکهای عامل و تعیین سهم هریک از بانکها و استانها برای اعطای تسهیلات موضوع این ماده و معرفی آنها به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای انعقاد قرارداد واگذاری اعتبارات یارانه پیش‌بینی شده به صورت وجوه اداره شده فی‌مابین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) و بانک یا بانکهای عامل تعیین شده.

تبصره 2– بانکهای عامل در چارچوب قرارداد منعقد شده موضوع جزء «ب» تبصره (1) این ماده و رعایت دستورالعمل جزء «الف» تبصره مزبور نسبت به اعطای تسهیلات و یارانه پیش‌بینی شده در دوره‌های مشارکت مدنی و فروش اقساطی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی معرفی شده توسط نماینده سازمان عمران و بهسازی شهری در هریک از شهرها اقدام می‌نمایند.

تبصره 3– وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر سه ماه یک‌بار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نماید.

ماده 3– وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است به میزان حداقل سی و پنج درصد (35%) از منابع درآمدی خود ناشی از فروش زمین و وجوه برگشتی مربوط به واگذاری واحدهای مسکونی استیجاری احداث شده در طول برنامه‌های دوم و سوم توسعه را به میزان حداقل سیصد میلیارد (000/000/000/300) ریال جهت احداث واحدهای مسکونی استیجاری در بافتهای فرسوده هزینه نماید.

تبصره 1– پروژه‌های استیجاری موضوع این ماده در بافتهای فرسوده شهرهایی که توسط کارگروه ماده (9) این آیین‌نامه مشخص می‌شوند، اجرا خواهد شد.

تبصره 2– پرداخت هزینه‌های مربوط به خرید املاک و مستحدثات و آماده‌سازی زمین مربوط به پروژه‌های استیجاری تعیین شده از محل این اعتبارات بلامانع است.

ماده 4– وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) مجاز است به منظور اجرای پروژه‌های نوسازی بافتهای فرسوده در طرحهای مصوب، با رعایت شرایط جزء (3) بند «الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1384 کل کشور نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانصد میلیارد (000/000/000/500) ریال اقدام کند تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجرا گردد.

تبصره – روش انتشار اوراق و گردش کار مربوط براساس پیوست شماره (1) این آیین‌نامه که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید می‌شود، خواهد بود.

ماده 5– شهرداریها می‌توانند با تصویب شورای اسلامی شهر برای سرمایه‌گذاری در نوسازی بافتهای فرسوده تا سقف پانصد میلیارد (000/000/000/500) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمایند.

تبصره – روش انتشار اوراق و گردشکار مربوط براساس آیین‌نامه پیشنهادی وزارت کشور (پیوست شماره 2 که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید می‌شود،) خواهد بود.

ماده 6– تا سقف سیصد میلیون (000/000/300) دلار از اعتبارات فاینانس موضوع بند «ث» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل‌کشور در چارچوب آیین‌نامه اجرایی بند مذکور منحصراً برای نوسازی بافتهای فرسوده‌ شهری‌اختصاص‌ یابد.

تبصره1(اصلاحی 24/09/1384)– روش تأمین منابع مالی این ماده و گردشکار مربوط براساس پیوست شماره (3) این آیین‌نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید می‌شود، خواهد بود.

تبصره 2(الحاقی 24/09/1384)– وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به تکمیل مطالعه طرح بافت فرسوده شهرهای استان سیستان و بلوچستان تسریع و برای اجرای آن تا مبلغ بیست و پنج میلیون دلار از محل تسهیلات فاینانس مربوط برای استان مزبور اختصاص یابد.

تبصره 3– وزارت کشور با هماهنگی سایر دستگاههای ذی‌ربط تا پایان سالجاری برای تهیه طرح بازسازی و اصلاح ساختمانهایی که در بافت فرسوده قم قرار گرفته‌اند، اقدام نماید و 25 میلیون دلار از محل تسهیلات فاینانس مربوط برای استان قم اختصاص می‌یابد.

تبصره 4– وزارت کشور با هماهنگی سایر دستگاههای ذی‌ربط تا پایان سالجاری برای تهیه طرح بازسازی و اصلاح بافت فرسوده استان هرمزگان اقدام نماید و 25 میلیون دلار از محل تسهیلات فاینانس مربوط برای استان هرمزگان اختصاص می‌یابد.

تبصره 5– وزارت کشور موظف است به منظور احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده شهری استان بوشهر، مبلغ سی‌ میلیون دلار به صورت تسهیلات فاینانس در سال 1384 در اختیار شهـرداریهای استان بوشهر قرار دهد.

تبصره 6 – وزارت کشور موظف است تا پایان سال جاری به منظور احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده شهری استان چهارمحال و بختیاری مبلغ ده میلیون دلار به صورت تسهیلات فاینانس در سال 1384 در اختیار شهرداریهای استان چهارمحال و بختیاری قراردهد.

تبصره 7 ـ وزارت کشور موظف است به منظور بازسازی بافتهای فرسوده شهرهای استان گلستان، حداقل مبلغ ده میلیون دلار به صورت تسهیلات فاینانس در اختیار استان قرار دهد تا بین شهرهایی که طرحهای مصوب دارند، توزیع شود.

تبصره 8 ـ وزارت کشور موظف است به منظور احیا و بازسازی بافتهای فرسوده شهری استان لرستان مبلغ سی میلیون دلار به صورت تسهیلات فاینانس ملی در سالهای 1384 و 1385 به استان لرستان اختصاص دهد.

ماده 7– شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیونهای موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موظفند بررسی و تصویب طرحها و پروژه‌های پیشنهادی موضوع این آیین‌نامه را خارج از نوبت انجام دهند.

ماده 8– به منظور ایجاد هماهنگی و تسریع در اجرای طرحهای موضوع این آیین‌نامه، صدور پروانه‌های ساختمانی توسط مدیریت ویژه بافت فرسوده یا تاریخی (که با هماهنگی سازمان عمران و بهسازی شهری، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهردار ذی‌ربط تعیین و با حکم شهردار آن شهر منصوب می‌شوند) به صورت خارج از نوبت انجام می‌شود.

تبصره – تسهیلات پیش‌بینی شده در این آیین‌نامه صرفاً در شهرهایی ارایه خواهد شد که شهرداری و شورای اسلامی آن شهر حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه پروانه ساختمان را متناسب با میزان تجمیع خانه‌های پراکنده و ریز کاهش دهد.

ماده 9– به منظور تعیین اسامی شهرها، عناوین طرحها و پروژه‌ها، مبالغ اختصاصی به هر شهر مشمول جزء «الف» تبصره (1) ماده (2)، تبصره (1) ماده (3) و مواد (4)، (5) و (6)، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری)، کسور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) و سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌شود تا اقدامات لازم را انجام دهد.

پرویز داودی ـ معاون اول رئیس جمهور

پیوست شماره (1)
موضوع ماده (4) آیین نامه اجرایی بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور

ماده 1– به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود ضمن انتخاب بانک عامل (کارگزار) نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت تا مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000/500) ریال به ترتیب مذکور در ماده (2) از طریق بانک عامل (کارگزار) اقدام کند و وجوه حاصل از فروش اوراق یاد شده را به حساب جاری ویژه ای که برای این منظور به نام خزانه نزد بانک عامل (کارگزار) افتتاح می شود واریز نماید.

ماده 2– اوراق مشارکت موضوع این آیین نامه در دو نوبت در سال 1384، عرضه می گردد به طوری که سود علی الحساب نوبت اول اوراق مذکور از محل منابع مربوط به فروش اوراق برای هر یک از طرحها با درج در موافقت نامه ، تأمین و پراخت گردد.

ماده 3– وجوه واریز شده به حساب خزانه طبق شرح عملیات موافقت نامه مبادله شده بین دستگاه اجرایی ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه می گردد.

ماده 4– سود علی الحساب این اوراق به میزان پانزده و نیم درصد (5 / 15%) خواهد بود که به صورت روز شمار هر سه ماه یکبار به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت می گردد.
اوراق مشارکت با امضای رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی انتشار می یابد و ارزش تعداد قطعات آنها توسط ناشر تعیین می شود.

ماده 5– وزارت مسکن و شهرسازی (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) تمهیدات لازم را برای تأمین هزینه های مربوط به تبلیغ ، کارگزاری ، حسابرسی و انتشار اوراق مشارکت از محل منابع داخلی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با بخشی از منابع مربوط به فروش آنها معمول می دارد و از طریق بانک مرکزی به بانک عامل پرداخت می نماید.

ماده 6– سازمان حسابرسی به عنوان امین موضوع این آیین نامه تعیین می گردد تا ضمن نظارت بر حسن اجرای مصارف وجوه اوراق در قالب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، نسبت به تعیین سود قطعی اوراق مشارکت طرح اقدام کند. سود قطعی به کسر سودهای علی الحساب پرداخت شده و در طی اوراق مشارکت محاسبه و در خاتمه مدت اوراق مشارکت طرح به دارندگان اوراق مذکور پرداخت خواهد شد.

ماده 7– شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران مکلف است تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیئت مدیره و مجمع عمومی خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نماید. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضمانتهای لازم را برای بازخرید اوراق مشارکت در سر رسید و سود متعلق به آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه می کند.

ماده 8– وزارت مسکن و شهرسازی (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) موظف است ضمن هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین و پرداخت بازخرید و سود علی الحساب اوراق مشارکت در مقاطع سه ماهه به دارندگان اوراق از طریق بانک عامل (کارگزار) اقدام نماید و همزمان مبالغ پرداختی بابت سود علی الحساب طرح را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند.

ماده 9– بانک عامل (کارگزار)، موظف است در صورت تمایل بعضی از دارندگان اوراق مشارکت به فروش اوراق خود ، قبل از سررسید آن نسبت به بازخرید اوراق به مبلغ اسمی و محاسبه سود علی الحساب متعلقه در تاریخ بازخرید اقدام کند و وزارت مسکن و شهرسازی (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) نیز اعتبار لازم را برای اوراق بازخرید شده در اختیار بانک عامل قرار می دهد.

ماده 10– وزارت مسکن و شهرسازی(شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) موظف است با فراهم کردن تمهیدات لازم مطابق آیین نامه مربوط به پذیرش اوراق مشارکت در بورس ، اوراق مشارکت موضوع این آیین نامه را به بورس ارایه نماید ، بورس اوراق بهادار تهران و شهرستانها موظف به پذیرش و انجام معامله در بورس می باشند.

پیوست شماره (2)
موضوع ماده (5) آیین نامه اجرایی بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور

ماده 1– به منظور اجرای پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده دارای طرح مصوب کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، به شهرداریهای کشور اجازه داده می شود پس از تصویب شورای شهر مربوط با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین نامه اجرایی مربوط و ماده (9) آیین نامه اجرایی بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت تا سقف پانصد میلیارد (000/000/000/500) ریال از طریق بانک عامل انتخاب شده توسط شهرداری اقدام نمایند تا وجوه حاصل از فروش اوراق یاد شده به حساب جاری ویژه ای که برای این منظور به نام شهرداری مربوط نزد بانک عامل (کارگزار) افتتاح می شود واریز نماید.

ماده 2– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز انتشار اوراق موضوع ماده یک این آیین نامه را صادر می نماید.

ماده 3– ترتیب و نوبتهای عرضه اوراق مشارکت موضوع این آیین نامه ، براساس توافق نامه فیمابین شهرداری و بانک عامل مربوط خواهد بود.

ماده 4– وجوه واریز شده به حساب شهرداری نزد بانک عامل طبق شرح عملیات توافق نامه مبادله شده بین آن شهرداری و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور هزینه گردد.

ماده 5– سود علی الحساب این اوراق به میزان پانزده و نیم درصد (5 / 15%) خواهد بود که به صورت روز شمار هر سه ماه یکبار به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت می گردد.

ماده 6– هزینه های مربوط به تبلیغات ، کارگزاری ، حسابرسی و سایر هزینه های انتشار اوراق مشارکت از محل منابع شهرداری یا بخشی از منابع مربوط به فروش اوراق یاد شده پرداخت می گردد.

ماده 7– انتخاب امین موضوع اوراق مشارکت این آیین نامه ، به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ماده 8– شهرداری (ناشر) موظف است بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سر رسیدهای مقرر در اوراق ، تعهد کند و وثایق لازم را برای تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق را در اختیار بانک عامل قرار دهد.

ماده 9– شهرداری (ناشر) موظف است طبق اعلام بانک عامل وجوه لازم را در جهت پرداخت سود و اصل اوراق مشارکت در سررسیدهای مربوط تأمین و در اختیار بانک عامل قرار دهد.

ماده 10– بانک عامل (کارگزار) موظف است در صورت تمایل بعضی از دارندگان اوراق مشارکت به فروش اوراق خود ، قبل از سررسید آن نسبت به باز خرید اوراق به مبلغ اسمی و محاسبه سود علی الحساب متعلقه در تاریخ بازخرید اقدام کند و شهرداری (ناشر) نیز اعتبار لازم را برای اوراق بازخرید در اختیار بانک عامل قرار می دهد.

ماده 11– شهرداری(ناشر) موظف است با فراهم کردن تمهیدات مطابق آیین نامه مربوط به پذیرش اوراق مشارکت در بورس ، اوراق مشارکت موضوع این آیین نامه را به بورس ارایه نماید. سازمان بورس اوراق بهادار تهران و شهرستانها موظف به پذیرش و انجام معامله در بورس می باشد.

پیوست شماره (3)
موضوع ماده (6) آیین نامه اجرایی بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور

ماده 1– اصطلاحات مندرج در این پیوست در معانی مشروح زیر به کار می رود:
الف- قانون بودجه: قانون بودجه سال 1384 کل کشور.
ب- کارگروه ماده (9): کارگروه موضوع ماده (9) آیین نامه اجرایی بند «ب» تبصره (6) قانونی بودجه سال 1384 کل کشور.
ج- بند «ث»: بند «ث» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور.
د- بند «ب»: بند «ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور.
ه‍- مجریان طرحها : شهرداریها و یا سازندگان خوابگاههای دانشجویی در بافتهای فرسوده.
و- طرحها : طرحهای احیاء ، نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده که به تشخیص شورای اقتصاد دارای توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی باشند.

ماده 2– به منظور استفاده از اعتبارات تعیین شده در جرء (9) بند «ب» مجریان طرحها ، در بافتهای فرسوده تعیین شده توسط کارگروه ماده (9) ، با رعایت شرایط مندرج در آیین نامه اجرایی بند «ث» و رعایت مواد زیر مجاز به استفاده از اعتبارات موضوع فاینانس جزء (9) بند «ب» می باشند.

ماده 3– شهرداریهای کشور از طریق وزارت کشور( سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) موظفند طرحهای خود را به کارگروه ماده (9) اعلام نمایند.

تبصره– متقاضیان ساخت خوابگاههای دانشجویی موظفند پیشنهادهای خود را برای ساخت خوابگاه در بافتهای فرسوده به کارگروه ماده (9) اعلام نمایند.

ماده 4– طرحهای مورد تأیید کارگروه ماده (9) ، حداکثر ظرف یک ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال خواهد شد.

ماده 5– حداقل بیست درصد (20%) اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرحها می بایست توسط مجریان طرحها تأمین گردد.

ماده 6– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن معرفی اعتبار دهندگان خارجی جهت تأمین منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مورد نیاز مطابق با شرایط طرحها ، نظارت بر رعایت قوانین و مقررات ناظر بر قراردادهای مربوط توسط سیستم بانکی را در عقد قراردادهای مالی با اعتباردهندگان خارجی در چارچوب آیین نامه بند «ث» تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور بر عهده خواهد داشت.

ماده 7– بانک عامل ایرانی مجاز است پس از اخذ وثایق کافی از مجریان طرحها ، نسبت به انعقاد قرارداد مالی با اعتبار دهندگان معرفی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

ماده 8– وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از اخذ درخواست کتبی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منضم به :
الف- اصل یا مصدق قرارداد مالی منعقده فی مابین اعتبار دهنده خارجی و بانک عامل.
ب- گواهی اخذ وثایق کافی صادره توسط بانک عامل ، مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه های مربوط را صادر و یا اختیار امضای آن را به غیر تفویض نماید.

ماده 9– مجریان طرحها موظفند در موعد مقرر نسبت به بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اقدام نمایند. در هر صورت تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی نافی وظایف دریافت کنندگان تسهیلات در خصوص ایفای تعهداتشان نمی باشد.

ماده 10– به منظور نظارت بر حسن روند اجرای طرحها ، مجریان طرحها موظفند هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت هر یک از طرحها را از طریق وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.