حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 28 November , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17705 تعداد نوشته های امروز : 5 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۰
شناسه : 42994

آیین نامه آموزشی دوره ی پیش دانشگاهی آموزش از راه دورمصوب 1384,11,25با اصلاحات و الحاقات بعدی مقدمه -به منظور اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی دوره پیش دانشگاهی آموزش از راه دور آیین نامه آموزشی دوره ی مذکور به شرح زیر است: فصل اول : کلیات ماده 1 : دوره ی پیش دانشگاهی آموزش از راه دور […]

پ
پ

آیین نامه آموزشی دوره ی پیش دانشگاهی آموزش از راه دور
مصوب 1384,11,25با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه -به منظور اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی دوره پیش دانشگاهی آموزش از راه دور آیین نامه آموزشی دوره ی مذکور به شرح زیر است:

فصل اول : کلیات

ماده 1 : دوره ی پیش دانشگاهی آموزش از راه دور به منظور ادامه تحصیل افراد زیر براساس اهداف هریک ازرشته های تحصیلی و مطابق بامواد این آیین نامه در مراکز آموزش از راه دور اجرا می شود:

الف – افرادی که امکان ارائه آموزش های پیش دانشگاهی روزانه برای آنها وجود ندارد.

ب – افرادی که به دلیل وجود شرایط خاص امکان استفاده از آموزش های روزانه را ندارند.

ج – دانش آموزانی که به هر دلیل واجد شرایط تحصیل در واحدهای آموزشی روزانه نیستند.

فصل دوم :ویژگیهای آموزشی،واحدهای درسی ، طول مدت تحصیل،جدول ها و عناوین درسی

ماده 2: آموزش از راه دوردر دوره ی پیش دانشگاهی با ویژگی های زیر ارائه می شود:

الف – آموزش با کاهش ساعات حضور در کلاس های درس حسب موضوع درس ها

ب – آموزش در این دوره مبتنی بر نظام نیمسالی واحدی است و ارزش هردرس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می‌شود و قبولی یا عدم قبولی دانش‌آموز در یک درس به همان درس محدود است و ارتباطی به سایر درس‌ها ندارد.

ماده 3: برنامه آموزشی در هر سال تحصیلی به صورت دو نیمسال و مدت هر نیمسال (اجرا و بربرگزاری امتحانات ) 18 هفته خواهد بود.

ماده 4: رشته‌های دوره پیش‌دانشگاهی مشتمل بر چهار رشته به شرح ذیل می باشد:

الف – علوم‌ریاضی

ب – علوم تجربی

ج -علوم‌انسانی د-هنر

ماده 5: تعداد واحدهای درسی دوره پیش‌دانشگاهی در هر رشته 24 واحد ، شامل 8 واحد درس‌های عمومی و 16 واحد درسهای اختصاصی می باشد.

ماده 6: عنوان درس‌ها و تعداد واحدهای هر درس در رشته‌های دوره‌ پیش‌دانشگاهی به شرح جدول ضمیمه است.

تبصره– واحدهای آموزشی پیش دانشگاهی می توانند درسهای زیر را در هر یک از دو نیمسال ارائه دهند:
-درس هندسه تحلیلی و جبر خطی یا درس ریاضیات گسسته در رشته علوم ریاضی؛
-درس علوم اجتماعی یا درس فلسفه در رشته علوم انسانی؛
-درس تاریخ یا درس جغرافیا در رشته علوم انسانی؛
-درس آشنایی بارشته های مختلف هنری یادرس آشنایی بامیراث فرهنگی ایران دررشته هنر؛
-درس انسان ،فضا،طراحی یا آشنایی با هنر و ادب فارسی در رشته هنر.

ماده4(الحاقی 28/08/1387)-میزان ساعات آموزش حضوری(کلاسهای هدایت آموزشی ورفع اشکال)به ازای هرواحد درسی دانش آموزان درطول هر نیمسال یا دوره تابستانی حداقل6 ساعت می باشد.

فصل سوم : ثبت‌نام

ماده 7 :افرادی که دارای گواهی نامه پایان تحصیلات دوره سه ساله آموزش متوسطه هستند می توانند با شر ایط زیر در دوره ی پیش دانشگاهی آموزش از راه دور ثبت نام نمایند:

الف) دسترسی نداشتن به واحد های آموزشی ، دوری راه یا نبود رشته تحصیلی در محل سکونت به تشخیص کمیسیون خاص اداره ی آموزش و پرورش محل

ب) افرادی که به دلیل وجود شرایط خاص به شرح زیر، امکان استفاده از آموزش های روزانه را ندارند:
1 – معلولیت جسمی : مدارک مربوط باید به تأیید یکی از واحد های آموزشی استثنایی یا مدیریت آموزش و پرورش استثنایی استان رسیده باشد.
2 – بیماری خاص و یا صعب العلاج : مدارک پزشکی مبتلایان باید توسط کمیسیون پزشکی منطقه تأیید شده باشد.
3 – تأهل : تصویر صفحات شناسنامه باید توسط مدیر مرکز آموزش از راه دور با اصل تطبیق و تأیید شده باشد.
4 – الزام به حمایت از خانواده : ملاک تشخیص افراد موضوع این بند ، مجوز کمیسیون خاص اداره ی آموزش و پرورش محل می باشد که به صورت موردی ، صادر می شود.

تبصره 1 :دانش آموزان موضوع این ماده چنانچه بیش از 18 سال سن داشته باشند از معافیت تحصیلی نیز برخوردار خواهند بود.

تبصره 2 : دانش آموزانی که شرایط تحصیل در مراکز پیش دانشگاهی روزانه را از دست داده اند و سایر افراد در صورت دارا بودن 19 سال تمام و بیشتر می توانند در مرکز پیش دانشگاهی آموزش از راه دور ثبت نام کنند. لیکن با توجه به اینکه افراد ذکور موضوع این تبصره از معافیت تحصیلی برخوردار نمی باشند باید قبل از ثبت نام وضعیت خود را از نظر قانون نظام وظیفه عمومی مشخص نمایند.

تبصره 3: فارغ‌التحصیلان دی ماه دوره‌ی متوسطه و قبل از آن می‌توانند از نیمسال دوم سال تحصیلی در مراکز پیش‌دانشگاهی آموزش از راه دور ادامه تحصیل دهند.

تبصره 4 :دانش آموزان از نیمسال دوم می توانند ضمن انتخاب درس های نیمسال دوم ، درس های مربوط به نیمسال اول را نیز انتخاب و در امتحانات جبرانی نیمسال اول (اسفند ماه ) این درس ها شرکت نمایند.

مدارک ثبت نام

ماده 8: مدارک لازم برای ثبت‌نام دردوره ی پیش‌دانشگاهی به شرح زیر است:

الف – تصویر صفحه اول شناسنامه ی عکس دار که مطابقت آن با اصل به تأیید مسئول مربوطه رسیده باشد؛ بدیهی است در صورت وجود تغییرات و اصلاحات در شناسنامه الصاق تصویر صفحه توضیحات و یا تصویر کارت ملی که با اصل آن مطابقت داشته باشد نیز ضروری است.

ب – عکس به تعداد موردنیاز

ج – گواهی موقت یا گواهی نامه پایان تحصیلات دوره سه ساله متوسطه

د – کارنامه دوره‌ی سه ساله متوسطه

ه – دانش آموزی که حداقل یک نیمسال در دوره پیش دانشگاهی تحصیل کرده باشد لازم است کارنامه دوره پیش دانشگاهی را ارائه دهد.

و – اصل مدارک براساس ماده 7 این آیین نامه

ز – برای دانش آموزان پسر که از معافیت تحصیلی برخوردار نیستند ارائه تصویر مدارک معتبر درخصوص وضعیت نظام وظیفه (کارت پایان خدمت ، کارت معافیت ، دفترچه آماده
به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آن حداقل پایان نیمسال وبعد از آن باشدو….) که با اصل آن مطابقت داشته باشد الزامی است.

تبصره– ثبت نام اتباع خارجی و فرزندان آنان، پناهندگان و رانده‌شدگان دیگر کشور‌ها براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می شود.

ماده 9: ثبت‌نام و انتخاب واحد توسط دانش‌آموز یا ولی یا نماینده قانونی وی به صورت حضوری یا غیرحضوری انجام می‌گیرد.

ماده 10: دانش‌آموز در هر نیمسال می‌تواند 12 واحد درسی را انتخاب کند و بگذراند.

تبصره -در موارد خاص، دانش آموز با نظر مشاور و تأیید شورای مرکز می تواند در هر نیمسال تا 24 واحد درسی راانتخاب کرده وبگذراند. دستورالعمل اجرائی آن توسط مؤسسه آموزش از راه دور ابلاغ خواهد شد.

ماده 11: ثبت‌نام و انتخاب واحد دانش‌آموزان در مراکز پیش دانشگاهی آموزش از راه دور حداکثر تاشروع هر نیمسال ادامه خواهد داشت.

تبصره– ثبت نام دانش آموزی که با عذر موجه نتوانسته باشد در زمان تعیین شده ثبت نام نماید با صدور معرفی نامه توسط آموزش و پرورش محل مجاز خواهد بود.

شرایط تحصیل دانش آموزان مشمول نظام وظیفه

ماده 12: فارغ التحصیلان دوره متوسطه موضوع ماده 7 مجازند در مجموع با رعایت سایر ضوابط و شرایط حداکثر دوسال تحصیلی در مراکز آموزش پیش دانشگاهی روزانه ، بزرگسال و آموزش از راه دورتحصیل نمایند و از معافیت تحصیلی برخوردار شوند و ادامه تحصیل در سال های بعد بدون استفاده از معافیت تحصیلی در مراکز آموزش از راه دور غیردولتی بلا مانع است .

تبصره -سایر افراد در صورت دارابودن 19 سال تمام و بیشتر می‌توانند در مراکز آموزش از راه دور ثبت‌نام کنند، لیکن از معافیت تحصیلی برخوردار نخواهند بود.

ماده 13: دانش آموز پسر از اول فروردین ماه سالی که در آن سال وارد سن 19 سالگی می شود مشمول نظام وظیفه شناخته می شود.

ماده 14:ملاک رسیدگی به وضع مشمولیت دانش آموز تاریخ تولد مندرج در شناسنامه اولیه وی
می باشد و تغییرات بعدی ملاک عمل نخواهد بود ، لیکن برای دانش آموزی که شناسنامه اولیه
وی به حکم دادگاه باطل شده باشد ، شناسنامه جدید ملاک قرار خواهد گرفت.

ماده پانزده– اگر دانش آموزی در امتحانات داخلی پایانی درس یا دروسی غیبت موجه داشته باشد برای آن درس یا دروس نمره‌ای منظور نمی شود.در چنین مواردی کلمه موجه بجای نمره درس یا دروس قید می شود ودر جمع نمرات و معدل منظور نمی شود.

تبصره 1– دانش آموز یا داوطلب آزاد دوره پیش دانشگاهی که در امتحانات داخلی جبرانی نیمسال اول (اسفند ماه) یا امتحانات داخلی جبرانی نیمسال دوم (تیر ماه) با عذر موجه غایب باشد در صورت درخواست دانش‌آموز یا داوطلب آزاد و یا ولی وی، مدیر واحد آموزشی مجاز است حداکثر تا دو هفته پس از آخرین امتحان از درس یا دروس مربوط با رعایت ضوابط امتحان به عمل آورد.

تبصره 2– اگر دانش‌آموزی در نیمسال تحصیلی به دلیل غیبت موجه در امتحان داخلی یا نهایی یک یا چند درس نمره مستمر نداشته باشد نمره ارزشیابی پایانی وی بجای آن درس یا دروس منظور می‌شود.

ماده 16:حداکثر سن برای دانش آموزان پسر که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند با رعایت سایر شرایط و ضوابط در این واحدهای آموزشی 24 سال تمام می باشد. این قبیل افراد چنانچه در طول نیمسال تحصیلی به سن 24 سال تمام برسند اجازه ثبت نام در آن نیمسال را ندارند و برای سایر دانش آموزان محدودیت حداکثر سن وجود ندارد.

ماده هفده– تشخیص غیبت موجه بر اساس دلایل و مدارک ارائه شده از طرف دانش آموز در امتحانات داخلی با رئیس مرکز و در امتحانات نهایی با رئیس حوزه اجرا پس از هماهنگی بارئیس مرکز است و برای داوطلبان آزاد این موضوع به عهده کمیسیون خاص اداره آموزش و پرورش مربوط می‌باشد.

ماده 18: ثبت نام و تحصیل دانش آموز مشمول که بیش از سه ماه متوالی ترک تحصیل یا غیبت غیر موجه داشته است مجاز نیست و صرفاً در صورت رفع ممنوعیت قانونی از نظر نظام وظیفه عمومی ،ادامه تحصیل وی بلا مانع است.

تبصره 1:دانش آموزی که دفترچه آماده به خدمت (بدون مهر غیبت ) گرفته است چنانچه تاریخ اعزام مندرج در دفترچه وی حداقل تا پایان نیمسال باشد ، می تواند با رعایت سایر شرایط در آن نیمسال ثبت نام و ادامه تحصیل دهد.

تبصره 2– سوال امتحان نهایی در هر درس بر مبنای 20 نمره طرح می‌شود. نمرات مأخوذه دانش‌آموزان در هر یک از دروس امتحان نهایی در 4 /3 ضرب شده و نمره حاصل پس از درج در ستون مربوط با نمره مستمر جمع می‌شود.

ماده نوزده– امتحانات پایان نیمسال از تمام محتوای مواد درسی با سوالاتی که توسط مدرسین مربوط و زیر نظر رئیس مرکز تعیین می شود با نظارت اداره آموزش وپرورش محل برگزار می شود و بر اساس این امتحانات برای هر درس یک نمره مستقل بعنوان نمره امتحان پایان نیمسال آن درس منظور می شود. اوراق امتحانی غیر نهایی حداکثر تا یک هفته پس از انجام امتحان هر درس توسط مدرس مربوط و زیر نظر رئیس مرکز تصحیح و پس از ثبت نمره دانش آموزان در سیاهه نمرات (لیست نمرات) و امضاء به دفتر مرکز تحویل می‌شود.رئیس مرکز می تواند با مسؤولیت خود اوراق امتحانی را جهت تصحیح در خارج ازمحل مرکز، در اختیار مدرسین قرار دهد.

تبصره1– امتحان پایانی دروس نهایی با برنامه امتحانی و سئوالات هماهنگ که بوسیله اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی تهیه و طرح می‌شود زیر نظر اداره کل آموزش و پرورش استان و بوسیله عوامل اجرایی امتحانی که از طرف اداره آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه مربوط معین می‌شود برگزار می‌شود.

تبصره2– مدیر مرکز موظف است فهرست مشخصات دانش‌آموزان واجد شرایط را با قید مواد درسی که باید آنها را به صورت امتحان نهایی بگذرانند به همراه نمرات ارزشیابی مستمر آن درسها در نمون برگهایی که از سوی اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی اعلام می‌شود تنظیم کند و تا یک هفته قبل از شروع امتحانات نهایی به اداره آموزش و پرورش منطقه برابر مقررات تحویل دهد.

تبصره 1/2 – دانش آموز یا داوطلب آزاد دوره پیش دانشگاهی که تاپایان تیرماه موفق به اخذ نمره قبولی در یک یا چند درس نشود می تواند در دهه سوم شهریور ماه امتحان دروس مربوط شرکت کند. در این صورت برای امتحانات داخلی برنامه و سئوالات امتحانی از سوی اداره آموزش و پرورش منطقه تهیه و اجرای امتحانات در مرکز برگزار می شود. در امتحان نهایی برنامه و سوالات امتحانی از سوی اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی تهیه و امتحانات در حوزه های اجرا برگزار می شود به این قبیل از دانش آموزان در صورت شرکت و کسب شرایط قبولی، گواهینامه دوره پیش‌دانشگاهی در نوبت شهریور ماه داده می‌شود.
تبصره قبلی (4)حذف شود.

ماده 20 : مدیر مرکز پیش‌دانشگاهی آموزش از راه دور موظف است مراتب ترک تحصیل و فراغت از تحصیل دانش‌آموز مشمول مرکزرا برابر مقررات از طریق اداره ی آموزش و پرورش متبوع به حوزه‌ی نظام وظیفه اعلام کند.

ماده 21: دانش‌آموزان اتباع خارجی که برابر مقررات در دوره‌ی پیش‌دانشگاهی در مراکز آموزش از راه دور ایران تحصیل می‌کنند مشمول قانون وظیفه عمومی نخواهند بود.

انتقال و سایر مواردثبت نام :

ماده 22: انتقال دانش‌آموز در طول نیمسال از یک مرکز آموزش پیش‌دانشگاهی روزانه ،بزرگسال و آموزش از راه دوربه یکی دیگر از مراکز پیش‌دانشگاهی آموزش از راه دور با رعایت سایر شرایط و موافقت اداره‌ی آموزش و پرورش مقصد ، حداکثر تا یک ماه قبل از شروع امتحانات پایانی هر نیمسال بلامانع است. در این صورت مدارک، پرونده‌ی تحصیلی و نمرات مربوط به آزمون‌های طول نیمسال دانش‌آموز باید پس از تأیید مرکز آموزشی مبدأ ( با امضای مدیر و مهر مرکز)، به موقع و قبل از شروع امتحانات پایانی به مرکز آموزشی مقصد ارسال شود. انتقال دانش‌آموز در محدوده یک منطقه آموزشی با هماهنگی مرکز آموزشی مبدأ و مقصد با رعایت مقررات در زمان‌های تعیین شده بلامانع است.

تبصره– نمرات کلیه درس هایی که دانش آموز در مرکز آموزش پیش دانشگاهی مبدأ گذرانده است (اعم از قبولی و مردودی ) باید در دفتر امتحانات مرکز آموزش پیش دانشگاهی مقصد در آن سال تحصیلی ثبت شود.

ماده 23 : نمرات کلیه درس‌های قبول شده دانش‌آموز دوره پیش‌دانشگاهی (آخرین کارنامه) که به مرکز آموزش از راه دور منتقل می‌شود به عنوان نمره‌ی قبولی از وی پذیرفته می‌شود.

تبصره – در امتحان نهایی رئیس حوزه تصحیح موظف می‌باشد اوراق امتحانی معترضان را جهت تجدیدنظر در اختیار یک نفر از مدرسان همان درس (غیر از مصححین اول و دوم) قرار دهد و نمره وی ملاک عمل خواهدبود در هر صورت باید حداکثر ظرف مدت 5 روز پس از پایان مهلت اعتراض نتیجه به اطلاع معترضان برسد.

ماده 24: مدیر مرکزپیش دانشگاهی آموزش از راه دور باید کلیه مدارک دانش‌آموزانی را که با کارنامه دوره پیش‌دانشگاهی ثبت‌نام کرده‌اند حداکثر تا دو هفته پس از شروع هر نیمسال به صورت مکتوب از محل تحصیل قبلی وی درخواست کند. مدیر مرکز آموزشی مبدأ بلافاصله پس از وصول درخواست باید کلیه مدارک تحصیلی دانش‌آموزمنتقل شده خود رابرابر مقررات به مرکز آموزش از راه دور مقصد ارسال کند.

ماده 25: چنانچه مدارک تحصیلی دانش‌آموز در موعد مقرر در مرکز پیش‌دانشگاهی آموزش از راه دور مقصد کامل نشود و به تبع آن برای دانش‌آموز حقی ایجاد و یا حقی از وی تضییع شود، مسؤلیت ناشی از آن حسب مورد به عهده مدیران واحدهای آموزشی مبدأ یا مقصد خواهد بود.

ماده 26: مدیرمرکز آموزشی موظف است حداکثرتا یکماه پس ازشروع هرنیمسال پرونده ی تحصیلی تمامی تمامی دانش‌آموزان از جمله دانش‌آموزان جدید خود را مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت مشاهده نقص پرونده در صدد رفع نقص برآید و چنانچه دانش‌آموزی برخلاف مقررات،ثبت‌نام یا در درس‌هایی قبول اعلام شده باشد، نسبت به تعیین وضعیت استحقاقی وی اقدام کند. لیکن چنانچه بعد از موعد مذکور موارد نقص پرونده مشاهده شود، لازم است پرونده‌ی دانش‌آموز مربوط، برابر مقررات جهت اقدام بعدی به اداره‌ی آموزش و پرورش ذی‌ربط ارسال شود.

ماده 27: دفتر آمار دانش آموزان باید حداکثر یک ماه پس از شروع هر نیمسال تکمیل و توسط مدیر مرکز آموزشی و با نظارت اداره ی آموزش و پرورش مربوط برابر مقررات مسدود شود.

تبصره – اوراق امتحانات نهایی به مدت یکسال در محلی که اداره آموزش و پرورش منطقه تعیین می‌کند نگهداری و سپس برابر مقررات محو می شود. ولی فهرست دست نویس ریز نمرات
دبیران، دفتر امتحانات، دفتر فارغ‌التحصیلان برگ ریزنمرات قبول شدگان امتحان نهایی، صحافی و جزء اسناد و مدارک تحصیلی محسوب و به طور دائم در مرکز و اداره مربوط حسب مورد نگهداری می‌شود.

ماده 28: متقاضیان ثبت نام و ادامه تحصیل در دوره پیش دانشگاهی آموزش از راه دور از شرکت در امتحان تغییر رشته معاف خواهند بود.

فصل چهارم : ضوابط سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

ماده 29: ارزشیابی ، داوری و قضاوت در مورد آموخته ها و سنجش تغییر رفتار دانش آموز در جهت نیل به هدفهای آموزشی وپرورشی است که ازطریق سنجش واندازه گیری حاصل می شود. ارزشیابی بخش جدایی ناپذیرفرایندیاددهی-یادگیری است ودرموقعیت های مختلف ومتعددانجام می گیرد.

ماده سی– در پایان دوره برای هریک از فارغ‌التحصیلان براساس نمرات درسهایی که امتحان داده‌اند معدل کتبی نهایی و معدل کل محاسبه و در مدارک تحصیلی آنان ثبت می‌شود. برای محاسبه معدل کتبی نهایی تعداد واحدهای هریک از درسهای نهایی در نمره پذیرفته شده امتحان نهایی درس مربوط بر مبنای 20 ضرب و مجموع حاصلضربهای بدست آمده بر تعداد کل واحدهای درس‌های نهایی تقسیم می‌شود. برای محاسبه معدل کل نمرات هر دانش آموز، تعداد واحدهای هر درس در نمره قبولی آن درس ضرب و مجموع حاصل ضربهای بدست آمده بر تعداد کل واحدهایی که دانش‌آموز باید در طول دوره طی نماید تقسیم می‌شود.

الف -ارزشیابی ورودی (آغازین): به منظور آگاهی از توانایی ها و آمادگی های قبلی دانش آموز برای شروع مناسب فرایند یاددهی – یادگیری و جبران نارسایی ها و کاستی های احتمالی دانش آموز توسط معلمان انجام می گیرد.

ب – ارزشیابی تکوینی (مستمر ): به منظور تقویت اعتماد به نفس ، تحکیم آموخته های دانش آموز، آگاهی معلمان از نقاط قوّت و ضعف درسی و نحوه ی عملکرد دانش آموز در فرایند یاددهی- یادگیری و پرورش روحیه تحقیق ، تفکر، تلاش، ابتکار و فعالیت های گروهی ، تدارک بازخورد مناسب به معلمان و دانش آموزان و اتخاذ روش های مناسب به منظور بهبود فرایند یاددهی – یادگیری انجام می شود.

ج – ارزشیابی پایانی (تراکمی): به منظور حصول اطمینان از میزان تحقّق هدف های آموزشی و پرورشی و احراز شرایط قبولی در هر درس انجام می گیرد.

ماده 31: ارزشیابی تکوینی( مستمر) از نحوه ی مشارکت دانش آموز در فعالیت های یاددهی- یادگیری و به شیوه های گوناگون و با تکیه بر آزمونهای کتبی ، شفاهی ، عملی ، بررسی تکالیف فردی و گروهی ، فهرست وارسی مشاهده ی رفتار ، میزان فعالیت ، تلاش ، ابتکار و خلاقیت و … انجام می گیرد ونمره ی آن با توجه به میزان فعّالیت دانش آموزتوسط معلم مربوط تعیین و منظور می شود.

ماده 32: در هر نیمسال پیشرفت تحصیلی دانش آموز هر درس بر اساس انجام تکالیف درسی و نتایج ارزشیابی مستمر و پایان نیمسال ارزیابی می شود. برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس الزامی است.

ماده سی وسه– برای دارندگان نقص عضو موثر در امتحان کتبی و شفاهی و عملی و همچنین دانش‌آموزانی که قبل و یا حین بر گزاری امتحانات دچار سانحه شوند مدیر مرکز یا رییس حوزه اجرا با اطلاع اداره آموزش و پرورش استان تسهیلاتی متناسب با وضع دانش آموز فراهم می نماید و در صورت لزوم از امتحانات بخش عملی دروس که از نظر جسمی قادر به انجام آن نمی باشند معاف می شوند در این صورت نمره بخش کتبی یا شفاهی ملاک عمل خواهد بود
در این حالت صورتجلسه ای با امضا ء مدیر و دو نفر از مدرسان مرکز تنظیم می شود و تسهیلات انجام شده مستند به این ماده را توضیح می دهند و موضوع باید در ستون ملاحظات دفتر امتحانات و کارنامه تحصیلی این قبیل دانش آموزان درج شود

تبصره– چنانچه امتحان نهایی باشد، موضوع در صورت جلسه درج خواهد شد.
کلیه مفاد این مصوبه حسب مورد جایگزین موارد مشابه در آیین نامه آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی آموزش از راه دور خواهد شد.

ماده 34: برنامه امتحانات پایانی غیرهماهنگ نیمسال اول و نیمسال دوم توسط مرکز آموزشی ذی ربط با عنایت به تقویم اجرایی تنظیم و اجرای امتحانات با همکاری مشترک کارکنان آموزشی و اداری مرکز آموزشی و زیر نظر مدیر مرکز انجام می شود. برنامه امتحانات داخلی باید توسط مرکز آموزشی تنظیم و قبل از شروع هر نیمسال اعلام شود. طرح سؤال ها از تمام محتوای مواد درسی( به جز امتحانات هماهنگ) بر عهده ی معلمان مربوط می باشد و امتحانات با نظارت اداره ی آموزش و پرورش محل برگزار می شود و براساس این امتحانات برای هر درس یک نمره مستقل بعنوان نمره امتحان پایان نیمسال آن درس منظور می شود.

تبصره– سازمان آموزش و پرورش استان و اداره ی آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه می تواند در امتحانات پایان نیمسال برای یک یا دو ماده درسی سؤالات هماهنگ طرح کند تا برابر ضوابط برگزار شود.

ماده 35: اوراق امتحانات پایانی نیمسال اول و دوم باید حداکثر تا یک هفته پس از انجام امتحان هر درس توسط معلم مربوط و زیر نظرمدیر مرکز آموزشی در محل مرکز آموزشی تصحیح و پس از ثبت نمره دانش آموزان در سیاهه نمرات ( لیست نمرات) امضا و به دفتر مرکز تحویل شود.

تبصره 1: مدیر مرکز آموزشی می تواند با مسؤولیت خود اوراق امتحانی را جهت تصحیح در خارج از محل مرکز آموزشی در اختیار معلمان قرار دهد.

تبصره 2: چنانچه معلم مربوط ظرف مدت یک هفته پس از انجام امتحان هر درس اوراق امتحانی را به هر علتی تصحیح نکند مدیر مرکز آموزشی ضمن گزارش موضوع به اداره آموزش و پرورش متبوع باید به تشخیص خوداوراق امتحانی را جهت تصحیح در اختیار یکی ازمعلمان واجد شرایط قرار دهد.

ماده 36: نصاب قبولی در هر درس نمره 10 می باشد.

تبصره 1: نصاب قبولی درس های کارگاه هنر 1 و کارگاه هنر 2 رشته هنر 12 می باشد.

تبصره 2: دانش آموزانی که از یک درس نمره قبولی کسب کنند مجدداً نمی توانند آن واحد درسی را انتخاب کنند.

ماده 37 : دانش‌آموزانی که در یک یا چند درس نیمسال اول نمره قبولی کسب نمی‌کنند ضمن انتخاب واحد و شرکت در کلاس و امتحان درس های مربوط به نیمسال دوم باید در امتحانات جبرانی درس های مربوط که در اسفند ماه برگزار می شود شرکت کنند و دانش آموزانی که در امتحانات جبرانی نیمسال اول نمره قبولی کسب نمی کنند باید در امتحانات جبرانی درس و یا درس های مربوط که در تابستان (تیرماه) همان سال تحصیلی برگزار می گردد شرکت کنند.

تبصره 1 – چنانچه دانش آموز دوره پیش دانشگاهی درامتحانات جبرانی نیمسال اول (اسفندماه) یا امتحانات جبرانی نیمسال دوم(تیرماه) با عذر موجه غایب باشد در صورت درخواست دانش آموز ، یا ولی وی مدیر واحد آموزشی مجاز است حداکثر تا دو هفته پس از آخرین امتحان از درس یا درس های مربوط با رعایت ضوابط امتحان به عمل آورد.

تبصره 2– دانش آموز دوره پیش دانشگاهی که تا پایان تیرماه موفق به اخذ نمره قبولی در یک یا چند درس نشود می تواند در یک نوبت امتحان دیگر که برنامه و سؤالات آن توسط
اداره آموزش و پرورش منطقه/ ناحیه/ شهرستان به صورت هماهنگ تهیه و توسط مرکز در دهه سوم شهریور ماه همان سال برگزار می شود شرکت کرده و در صورت کسب شرایط قبولی، به اخذ گواهی نامه پیش دانشگاهی در نوبت شهریور ماه نایل آید.

ماده 38: دانش آموزانی که به هر دلیل تا پایان سال تحصیلی (شهریور ماه) در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نمی کنند می توانند در سال تحصیلی بعد باقی مانده درس ها را در مرکز پیش دانشگاهی آموزش از راه دور یا واحدهای آموزشی بزرگسالان و یا به شیوه داوطلب آزاد ( متفرقه) برابر ضوابط انتخاب کرده و بگذرانند. این قبیل افراد از گذراندن درس هایی که نمره قبولی کسب کرده اند، معاف می باشند.

ماده 39: مسؤولیت حسن اجرای امتحانات و اعلام به موقع نتایج بعهده رئیس مرکز است و اداره آموزش و پرورش محل و سازمان آموزش و پرورش استان و مؤسسه آموزش از راه دور و اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی در صورت لزوم می‌توانند اوراق امتحانی تصحیح شده را مورد بازبینی تخصصی قرار دهند. در صورتی که در بازبینی اوراق، نمره دانش‌آموزی تغییر یابد ملاک عمل آخرین نمره ی وی خواهد بود و موضوع باید کتباً به اطلاع معلم یا مصحح و دانش آموز مربوط برسد. .

تبصره– در صورتیکه باز بینی اوراق امتحانات پایان نیمسال اول و جبرانی اول پس از فروردین ماه و اوراق امتحانات پایان نیمسال دوم و جبرانی دوم و شهریور ماه پس از آبان ماه بررسی شود و نمره ی دانش آموز تغییر یابد مراتب برای تصمیم گیری به کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش ارجاع می شود.

ماده 40: نتیجه ی امتحانات حداکثر تا دو هفته پس از پایان هر نیمسال به صورت کتبی توسط مدیر مرکز آموزشی به دانش آموز یا نماینده قانونی وی اعلام می‌شود.

ماده 41: مهلت اعتراض به نمره‌های امتحانی درس‌های کتبی حداکثر هفت روز پس از اعلام نتیجه امتحانات می‌باشد. رئیس مرکز موظف است اوراق امتحانی مربوط را جهت تجدیدنظر در مرحله‌ی اول در اختیار مصحح مربوط و در صورت اعتراض مجدد در مرحله‌ی دوم در اختیار مصحح مربوط و یکنفر از معلمان همان درس قرار دهد.چنانچه در مرحله ی دوم اتفاق نظر حاصل نشد نظر مصحح سوم قطعی و لازم الاجراست. اگر معلم دیگری از همان درس در آن مرکز نباشد از معلمان مراکز دیگر دعوت بعمل ‌آید.
نمره ورقه تجدیدنظر شده زیر نظر رئیس مرکز و با امضای معلمان مربوط و در صورت عدم توافق معلم اول و دوم پس از تصحیح مصحح سوم نمره ملاک ارزشیابی از آن درس بوده و در سیاهه نمرات درج می شود. رئیس مرکز موظف است نتیجه این بررسی‌ها را حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از پایان مهلت اعتراض به دانش‌آموز اعلام کند.

تبصره– نمرات درس‌های عملی و شفاهی قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی‌باشد و نمره اعلام شده قطعی است.

ماده 42: نمرات ارزشیابی مستمر دو هفته قبل از شروع امتحانات پایانی و نمرات ارزشیابی پایانی حدّاکثر یک هفته بعد از انجام امتحانات هر درس در آن نیمسال باید توسط معلم مربوط بدون خدشه و قلم خوردگی در برگ ریز نمرات ثبت و پس از امضا و درج تاریخ، تحویل دفتر مرکز آموزشی شود.

ماده 43: چنانچه دانش‌آموزی درامتحان پایان نیمسال یک یاچنددرس به علت غیبت غیرموجه شرکت نکند،نمره امتحان پایان نیمسال اودرآن درس یادرس هاصفرمحسوب می شود. در چنین مواردی کلمه غایب بجای نمره درس یا درس های موردنظر قید شده لیکن در محاسبه جمع نمرات ومعدل،مجموع نمره مستمروصفر به عنوان نمره درس یا درس های موردنظر ثبت می‌شود.

ماده 44 : اگر دانش آموزی در امتحان پایانی درس یا درس هایی غیبت موجه داشته باشد برای آن درس یا درس ها نمره ای منظور نمی شود. در چنین مواردی کلمه موجه به جای نمره درس یا درس ها قید می شود و در جمع نمرات و معدل منظور نمی شود. تشخیص غیبت موجه بر اساس دلایل و مدارک ارائه شده از طرف دانش آموز با رئیس مرکز است .

تبصره– اگر دانش آموزی در طول نیمسال تحصیلی با دلیل موجه نمره ارزشیابی مستمر نداشته باشد، یک سوم نمره ارزشیابی پایان نیمسال آن درس جایگزین نمره ارزشیابی مستمر وی می شودو این نمره توسط معلم مربوط در لیست ریز نمرات درج می شود.

ماده 45 : نمرات دانش‌آموزان مطابق با لیست ریز نمرات معلمان به سیستم رایانه‌ای منتقل و دفتر امتحانات، کارنامه تحصیلی،‌ گواهی‌نامه موقت پایان دوره پیش‌دانشگاهی توسط سیستم رایانه‌ای صادر و با امضای رئیس و مهر مرکز تأیید می‌شود.

ماده 46: دفتر امتحانات و مجموعه سیاهه نمرات بوسیله فرد یا افرادی که ازسوی آموزش و پرورش منطقه/ ناحیه/ شهرستان تعیین می‌شوند در موعد مقرر بررسی و دفتر امتحانات مسدود و با امضا و مهر تأیید می‌شود.

ماده 47: اوراق امتحانی پایان هر نیمسال دانش‌آموز بمدت شش ماه در مرکز نگهداری و سپس برابر مقررات از بین می‌رود ولی سیاهه نمرات معلمان و دفتر امتحانات جزء اسناد و مدارک تحصیلی بوده و بطور دائم در مرکز نگهداری خواهد شد.

ماده 48: در هر نیمسال تحصیلی به هر دانش آموز بر اساس رعایت موازین اسلامی، رفتار، اخلاق و رعایت مقررات مرکز آموزشی و حفظ اموال آن وگزارش رسیده از سوی معلمان و مربیان و
با رعایت مقررات انضباطی توسط مدیر و معاون یا معاونان مرکز آموزشی یک نمره ی انضباط تعیین و در برگ ریز نمرات مربوط ثبت و با امضای مدیر تسلیم دفتر مرکز آموزشی می شود.

تبصره– نمره انضباط در احتساب معدل کل منظور نمی شود ولی میانگین نمرات انضباط در گواهی‌نامه پایان دوره پیش‌دانشگاهی ثبت می شود.

ماده 49: نمرات کلیه درس ها اعم از قبولی و مردودی در کارنامه دانش‌آموز ثبت می‌شود و به دانش‌آموزی که کلیه واحدهای رشته مربوط را با موفقیت گذرانده باشد بارعایت سایر شرایط و ضوابط گواهی نامه پایان تحصیلات دوره پیش دانشگاهی داده می شود.

تبصره 1: چنانچه دانش‌آموز از کلیه درس‌های دوره پیش‌دانشگاهی رشته مربوط نمره قبولی کسب کرده باشد و در یک عنوان درسی آخرین نمره وی 7 و بیشتر و معدل کل وی حداقل 10 باشد فارغ‌التحصیل دوره پیش‌دانشگاهی شناخته خواهد شد.

تبصره 2: کلیه دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی باید در آزمون روخوانی قرآن نمره قبولی کسب کنند.

ماده 50 : برای محاسبه معدل کل نمرات هر دانش آموز تعداد واحد های هر درس در نمره قبولی آن درس ضرب و مجموع حاصل ضرب های بدست آمده بر تعداد کل واحدهایی که دانش آموز باید در طول دوره طی نماید تقسیم می شود.

ماده 51: امتحانات درس‌های معارف اسلامی (1) و (2) اقلیت‌های دینی مندرج در قانون اساسی برابر دستورالعمل‌های خاص وزارت آموزش و پرورش انجام می‌شود.
این قبیل دانش‌آموزان در صورت تمایل می‌توانند بجای امتحان درس‌های خاص دانش‌آموزان اقلیت‌ها،‌ همراه سایر دانش‌آموزان در امتحانات این درس‌ها شرکت کنند.

تبصره– دانش‌آموزان اقلیت‌های دینی مندرج در قانون اساسی از گذراندن آزمون روخوانی قرآن در دوره پیش‌دانشگاهی (موضوع تبصره 2 ماده 49) معاف می‌باشند.

ماده 52: برای دانش آموز دارای نقص عضو یا بیماری مؤثری که، مانع شرکت وی درامتحانات کتبی، شفاهی وعملی می شود مدیر مرکز آموزشی لازم است تسهیلاتی متناسب با نقص عضو و یا بیماری او فراهم کند و در صورت لزوم از امتحانات آن بخش از درس که از نظر جسمی قادر به انجام آن نمی باشد معاف خواهد بود و سهم نمره ی مربوط به این بخش به سایر بخش ها اضافه می شود.

ماده 53 : نمونه گواهی‌نامه پایان تحصیلات دوره پیش‌دانشگاهی ، لیست نمرات ، دفتر امتحانات ، کارنامه تحصیلی،گواهی نامه موقت پایان دوره، توسط اداره کل سنجش و ارزشیابی تحصیلی با هماهنگی مؤسسه آموزش از راه دور تهیه و گواهی نامه های پایان تحصیلات دوره پیش دانشگاهی پس از تأیید کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش ابلاغ می شود.

ماده 54 : تحویل کلیه مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان و ترک تحصیل کنندگان در برابر اخذ رسید بلامانع است.اصل گواهی نامه دیپلم دوره ی متوسطه و اصل گواهی نامه پایان دوره ی پیش دانشگاهی مشمولان صرفاً پس از مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه آنان تحویل خواهد شد.

ماده 55 : نظارت برحسن اجرای امتحانات داخل وخارج کشوربرعهده وزارت آموزش وپرورش است.

ماده 56: با متخلف یا متخلفان در امتحانات دوره پیش دانشگاهی برابر آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی رفتار می گردد.

ماده 57: این آیین نامه در سالهای تحصیلی 85-84 و 86-85 به صورت آزمایشی اجرا می شود. پس از اجرای آزمایشی این آئین نامه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش،جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی گزارش ارزشیابی اجرای این مصوبه را به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه خواهد کرد.

موضوع: این آیین نامه مشتمل بر 4 فصل، 57 ماده و 28 تبصره در هفتصدو بیست و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 25 /11 /1384 به تصویب رسید.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.