حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 20 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۱
شناسه : 42908

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد شماره 13869/100 مورخ 2/2/1385 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند «الف» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل […]

پ
پ

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد شماره 13869/100 مورخ 2/2/1385 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند «الف» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور
مصوب 1385,01,16

ماده 1 ـ میزان کمک بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده براساس شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می شود.

ماده 2 ـ کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های نفت، نیرو، صنایع و معادن، مسکن و شهرسازی، جهادکشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و جامعه مهندسان مشاور ایران (بدون حق رأی در مورد اعطای کمک) برای بررسی توجیه فنی، اقتصادی و اجرایی پروژه های پیشنهادی و اعلام نظر در مورد اعطای کمک بلاعوض یا پرداخت یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده تشکیل می شود.

تبصره ـ برای تأیید هر پیشنهاد در کارگروه، باید میزان اثربخشی آن در بهینه سازی مصرف انرژی، بهبود کارایی انرژی، مقدار کاهش شدت انرژی، میزان پرداختها و زمان بندی اجرای پروژه مشخص شده باشد.

ماده 3ـ نحوه پرداخت یارانه سود تسهیلات اعطایی و چگونگی تصویب پروژه ها به شرح زیر است:

الف ـ متقاضیان وام باید پس از تأیید پیشنهاد خود توسط بانک اعتبار دهنده، پروژه را به وزارت نفت و یا وزارت نیرو ارائه کنند.

ب ـ دستگاه اجرایی ذی ربط موظف است حداکثر ظرف یک ماه، پیشنهادهای دریافتی را پس از بررسی و ارزیابی همراه با نظر کارشناسی در کارگروه مزبور مطرح کند.

پ ـ کارگروه یادشده پس از دریافت گزارش دستگاه اجرایی، نسبت به بررسی درخواستها اقدام و درصورت تأیید باتوجه به سهم آورده متقاضی و توجیه فنی و اقتصادی پروژه، میزان یارانه سود تسهیلات را مشخص می کند.

ت ـ دستگاه اجرایی ذی ربط میزان و نحوه یارانه قابل پرداخت را در مورد هر پروژه به ذی نفع و بانک اعتبار دهنده اعلام می کند.

ماده 4 ـ به منظور تشویق و تجهیز بخش غیردولتی در حمل و نقل ریلی (به ویژه حمل بار) کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های راه و ترابری (شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران)، نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای بررسی توجیه فنی و اقتصادی پیشنهادهای دریافتی از متقاضیان و اعلام نظر و تصمیم گیری در مورد پرداخت یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، میزان آن و چگونگی و زمان پرداخت به متقاضی در قالب مفاد موافقتنامه طرح توسعه حمل و نقل با راه آهن ـ بهینه سازی مصرف انرژی به شماره طبقه بندی 40701001 تشکیل می شود.

ماده 5 ـ نحوه پرداخت کمک بلاعوض اعطایی و چگونگی تصویب پروژه ها به شرح زیر است:
الف ـ متقاضیان پیشنهاد خود را همراه با گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی، روش و زمان بندی اجرا به وزارت نفت و یا وزارت نیرو ارائه می کنند.
ب ـ دستگاه اجرایی ذی ربط موظف است ظرف یک ماه، پیشنهادهای دریافتی را پس از بررسی و ارزیابی، همراه بانظریه کارشناسی و نحوه نظارت در زمان بهره برداری در کارگروه موضوع ماده (2) این آیین نامه مطرح کند.
پ ـ در صورت تأیید پیشنهاد و درچارچوب مصوبه کارگروه، دستگاه اجرایی نسبت به انعقاد قرارداد کمک بلاعوض اقدام می کند.

تبصره 1 ـ چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد، کمک بلاعوض و همچنین یارانه سود تسهیلات اعطایی به میزان عدم تحقق، وام محسوب می شود و متقاضی مکلف به تأدیه تمامی وجوه استفاده شده و سود تعلق گرفته می باشد. شرایط و نحوه تأدیه وام مذکور با توجه به نرخ سود تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش صنعت در قرارداد منعقدشده بین استفاده کننده و دستگاه اجرایی ذی ربط با بانک اعتبار دهنده تعیین می شود.

تبصره 2 ـ اعتبار مربوط به طرح توسعه استفاده از لامپهای کم مصرف (به شماره طبقه بندی 40618007) حداکثر تا ده هزار ریال به ازای هر لامپ، به صورت یارانه با اولویت به تولیدکنندگان پرداخت می شود. (در مورد روستاها و مساجد، یارانه تا سقف پانزده هزار ریال تعیین می شود). حداقل ضمانت عمر لامپهای مزبور توسط تولیدکنندگان با نظارت وزارت نیرو باید به مصرف کنندگان ارائه شود.

تبصره 3 ـ به منظور توسعه و تشویق به استفاده از تجهیزات خانگی کم مصرف با راندمان بالا که دارای برچسب انرژی می باشند، بخشی از تفاوت قیمت محصولات پربازده با نمونه های مشابه کم بازده آنها به صورت کمک بلاعوض برای کاهش قیمت فروش به میزان یارانه پرداخت شده به تولیدکنندگان پرداخت می شود.

ماده 6 ـ کمک بلاعوض و یارانه مصوب کارگروه موضوع ماده (2) در اجرای پروژه پیشنهادی و در قبال اخذ وثیقه به تشخیص کارگروه، به نفع دستگاه اجرایی ارائه کننده کمک (معادل یارانه یا کمک مزبور به علاوه سود تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به نرخ بخش صنعت) پرداخت خواهد شد. در صورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد، وثایق اخذ شده آزاد خواهد شد، در غیر این صورت مفاد تبصره (1) ماده (5) اجرا می شود.

ماده 7 ـ دستگاههای اجرایی موظفند یک نسخه از قراردادهای منعقد شده را در ارتباط با اجرای پروژه های تصویبی در قالب مواد (3) و (4) این آیین نامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کنند.

ماده 8 ـ به منظور توسعه در اجرای طرحهای استانی برقی کردن چاههای آب کشاورزی، شورای برنامه ریزی و توسعه استانها موظفند بودجه مصوب استانی برقی کردن چاههای کشاورزی را برای پروژه های احداث خطوط اصلی توزیع برق رسانی با اولویت چاههای کشاورزی که از سیستم آبیاری تحت فشار استفاده می کنند، در اختیار شرکتهای توزیع برق استانی قرار دهند.

ماده 9 – وزارت کشور مکلف است به منظور توسعه حمل و نقل عمومی درون شهرها، ارتقای بهره وری ناوگان و تشویق بخش خصوصی برای فعالیت در این زمینه، پس از انجام مناقصه تهیه و خرید خودروهای جمعی، بخشی از اعتبارات طرح توسعه حمل و نقل عمومی و حمل و نقل معلولان را برای خرید و واگذاری وسیله حمل و نقل عمومی گازسوز، به بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص دهد. در هشت شهر آلوده مندرج در ماده (10) این آیین نامه از سی درصد تا پنجاه درصد اتوبوسهای تهیه شده به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می شود.
وجوه پرداختی برای هر دستگاه اتوبوس به عنوان هزینه قطعی از اعتبار ردیف مربوط در قانون بودجه سال 1385 کل کشور، به صورت کمک بلاعوض منظور می شود. بخشهای خصوصی و تعاونی طرف قرارداد مکلفند با ارائه خدمات مناسب (کمی و کیفی) و تحت نظارت شرکتهای واحد اتوبوسرانی، کمکهای دریافتی را به تدریج با احتساب یارانه حمل مسافر در طی دوره زمانی معین مستهلک کنند.

تبصره ـ اسناد مالکیت وسایل واگذار شده تا زمان استهلاک کمک اعطایی موضوع این ماده، نزد شرکتهای واحد اتوبوسرانی به عنوان وثیقه نگهداری می شود.

ماده 10 – اعتبار طرح کاهش مصرف بنزین، نفت و گاز برای حفظ محیط زیست (به شماره طبقه بندی 40408008) برای اعطای کمک بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات برای اصلاح سیستم مصرف سوخت در خودروهای آلاینده حمل و نقل عمومی متعلق به بخش خصوصی و تعاونی شهرهای آلوده شامل تهران، اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز، اصفهان و کرج و کنترل گازهای خروجی از اگزوز و همچنین کمک به تولید انرژی از منابع پاک و غیرآلاینده موضوع ماده (11) این آیین نامه، پس از معرفی و تأیید دستگاه مربوط و مطالعات و اطلاع رسانی صرف خواهد شد.

تبصره 1 ـ مبلغ پرداختی برای تعمیر خودروسواری تا سقف یک میلیون و پانصد هزار ریال و برای خودروهای سنگین سه میلیون ریال می باشد. مبلغ پرداختی برای تعمیر و بهینه سازی با توافق سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور و حفاظت محیط زیست تعیین خواهد شد.

تبصره 2 ـ جزییات اجرایی این ماده در متن موافقتنامه مبادله شده بین سازمانهای حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه ریزی کشور درج می شود.

ماده 11 ـ به منظور ترغیب و تشویق بخش غیردولتی به سرمایه گذاری در زمینه توسعه استفاده از انرژیهای نو، علاوه بر قیمت خرید برق وزارت نیرو به نرخهای متعارف به دستگاههای مجری طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی اجازه داده می شود در موارد زیر کمکهای لازم را پرداخت کنند:
1 – بابت صرفه جویی در مصرف سوخت، براساس میانگین قیمت صادراتی و وارداتی اعلام شده توسط وزارت نفت و به میزان ارزش سوختی که صرفه جویی می شود.
2 ـ بابت کمک به حفاظت از محیط زیست و عدم تخریب و آلودگی آن، براساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به ازای هر واحد انرژی که تولید می شود.

ماده 12 – میزان اعتبارات وجوه اداره شده برای طرحهای صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی توسط کارگروه موضوع ماده (2) این آیین نامه تعیین خواهد شد.

ماده 13 ـ طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی منظور در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، غیرانتفاعی به شمار می روند.

ماده 14 – دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند با استفاده از مهندسان مشاور تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نسبت به اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی موضوع این آیین نامه اقدام کنند. حق الزحمه مهندسان مشاور از محل طرحهای موضوع این آیین نامه که در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیش بینی می شود، قابل پرداخت است.

ماده 15 ـ شرکت ملی نفت ایران و شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) موظفند طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی را با استفاده از منابع داخلی خود و یا اعتبارات مذکور در بند «ی»تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور که به صورت کمک بلاعوض و یا پرداخت یارانه سود تسهیلات اجرا خواهد شد، از طریق وزارتخانه های نفت و نیرو جهت تصویب به شورای اقتصاد ارسال و پس از تصویب شورای یادشده و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نسبت به اجرای آنها اقدام کنند.

تبصره 1 ـ در مواردی که اجرای طرحهای یادشده توسط اشخاصی غیر از شرکتهای تابع وزارت نفت یا وزارت نیرو اجرا می شوند، صلاحیت اجرایی، تخصصی و مالی متقاضیان اجرای طرحهای یادشده پس از تأیید شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) حسب مورد به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

تبصره 2 ـ در مورد طرحهایی که به روش بیع متقابل اجرا می شوند، لازم است توجیه اقتصادی، فنی و مالی هر طرح با هر مقدار اعتبار به تأیید شورای اقتصاد برسد.

ماده 16 ـ شورای اقتصاد نسبت به بررسی و تصویب هریک از طرحهای پیشنهادی که از محل منابع داخلی شرکت تابع وزارتخانه های نفت و نیرو تأمین اعتبار می شوند، تعیین میزان و نحوه پرداخت کمک بلاعوض و یارانه سود تسهیلات و تأیید دریافت کنندگان آنها اقدام می کند و میزان کمک و یارانه تعیین شده توسط شورای مزبور سقف مبلغ قابل اعطا می باشد.

ماده 17 ـ متقاضیان بخش غیردولتی برای اجرای پروژه های بهینه سازی موضوع این آیین نامه می توانند از منابع صندوق ذخیره ارزی استفاده کنند و شرکت ملی نفت ایران مجاز است بازپرداخت تمام یا بخشی از اقساط مربوط را در چارچوب مصوبه شورای اقتصاد، پس از تحقق هدف طرح (به تشخیص شرکت ملی نفت ایران) و طی مدت معین تعهد و بازپرداخت کند.

ماده 18 ـ شرکت ملی نفت ایران مجاز است در سقف ارقام یادشده در جداول بازپرداخت مصوب شورای اقتصاد، نسبت به انجام تعهد در قبال مجریان طرحهای بهینه سازی و یا حمایت کنندگان مالی آنها نظیر بانکها اقدام و متناسب با تحقق هدف هر طرح و از محل درآمدهای حاصل از صرفه جویی اجرای طرح نسبت به تسویه تعهدات اقدام کند.

ماده 19 ـ در مواردی که کمک بلاعوض برای تولید کالا مصرف کننده انرژی با بازده بالاتر پرداخت می شود، کمک بلاعوض به کالای تولیدی و تحویل شده به مصرف کننده نهایی تعلق می گیرد.

ماده 20 ـ کلیه پرداختهای انجام شده موضوع این آیین نامه در تمام موارد به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد.

ماده 21 ـ به منظور حصول اطمینان طرفین از حسن انجام کار و تحقق هدف و بازپرداخت تعهدات، در کلیه موارد، قرارداد لازم بین شرکت ملی نفت ایران از یک سو و متقاضی و تأمین کننده مالی (در صورت وجود) به طور مشترک از سوی دیگر منعقد می شود.

ماده 22 ـ به منظور کاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهری و روستایی، شرکت ملی نفت ایران می تواند تا سقف سیصد میلیارد ریال به وزارت کشور (به منظور توزیع بین شهرداریها) و وزارت راه و ترابری (برای راههای روستایی و مناطق توسعه نیافته) از محل منابع داخلی خود پرداخت کند تا مطابق با مفاد موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود.

ماده 23 ـ دستگاههای اجرایی موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملیات اجرایی طرحهای مربوط را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه کنند. سازمان یادشده موظف است گزارش پیگیری، نظارت و پیشرفت طرحهای بهینه سازی انرژی را هر سه ماه یک بار به هیئت وزیران ارائه کند.

ماده 24 ـ نماینده یا نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع ماده (29) تصویب نامه شماره 11446/ت34929هـ مورخ 10/2/1385 حسب مورد به منظور هماهنگی درخصوص مفاد این آیین نامه اتخاذ تصمیم کرده و مراجع ذی ربط و دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت آن هستند.

پرویز داودی – معاون اول رئیس جمهور

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.