حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 1 October , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17553 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۰۸ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۲۷
شناسه : 40996

دستورالعمل ارزیابی عملکرد دادگستری ها، حوزه های ستادی و سازمان های وابسته به قوه قضاییه دستوالعمل ارزیابی عملکرد دادگستری ها،حوزه های ستادی و سازمان های وابسته قوه قضائیهمصوب 1386,11,09 در راستای بررسی و ارزیابی برنامه ها و اقدامات انجام شده در قوه قضائیه و شناخت چالش ها و تنظیم سیاست های نوین و جهت گیری […]

پ
پ

دستورالعمل ارزیابی عملکرد دادگستری ها، حوزه های ستادی و سازمان های وابسته به قوه قضاییه

دستوالعمل ارزیابی عملکرد دادگستری ها،حوزه های ستادی و سازمان های وابسته قوه قضائیه
مصوب 1386,11,09

در راستای بررسی و ارزیابی برنامه ها و اقدامات انجام شده در قوه قضائیه و شناخت چالش ها و تنظیم سیاست های نوین و جهت گیری فعالیت ها به منظور نیل به اهداف برنامه ها،دستورالعمل ارزیابی عملکرد دادگستری ها،حوزه های ستادی و سازمان های وابسته قوه قضائیه به شرح زیر تصویب می گردد:

ماده 1– اصطلاحات به کار برده شده در این دستوالعمل به شرح ذیل تصویب می گردد:

الف – عملکرد : نتایج حاصل از انجام وظایف و فعالیت ها.

‌ب – ارزیابی : فرآیند سنجش،ارزش گذاری و قضاوت.

‌ج – شاخص : مشخصه ای که در اندازه گیری ورودی ها،فرآیندها،ستادها و یا پیامدها مورد استفاده قرار می گیرد.

‌د – استاندارد: حد مطلوب تعیین شده برای سنجش شاخص های اریابی عملکرد.

‌ھ – اقتصادی بودن : استفاده بهینه از امکانات و منابع .

ماده 2– هدف از ارزیابی عملکرد عبارتست از سنجش ،ارزش گذاری و قضاوت در خصوص عملکرد دادگستری ها ،حوزه های ستادی و سازمان های وابسته قوه قضائیه بر اساس قوانین و مقررات و شرح وظایف و برنامه های مصوب با رویکرد معیارهای اثر بخشی،کارآئی،اقتصادی و اخلاقی بمنظور ارتقای کیفیت خدمات و نیل به اهداف قوه قضائیه .

ماده 3– عملکرد دادگستری ها،حوزه های ستادی و سازمان های وابسته قوه قضائیه به شرح زیر مورد استفاده قرار می گیرد :

الف – کلیات
1- مجری دستورالعمل : اداره کل پیگیری امور استان ها و سازمان های وابسته قوه قضائیه.
2- اهداف: تهیه گزارش وضعیت موجود نظام قضائی کشور و ارزیابی دادگستری ها،حوزه های ستادی و سازمان های وابسته بر اساس میزان اجرای سیاست های قضائی .
3- دوره مورد بررسی : از ابتدای فروردین تا پایان اسفند .
4- زمان اجرا : به صورت فصلی (سه ماهه) و جمع بندی سالانه.
5- نحوه اجرا : گزارش گیری،بررسی و بازرسی بر اساس شاخص های استاندارد.
6- نحوه کنترل : بازرسی میدانی در طول سال دوره مورد بررسی و سه ماهه اول سال بعد از دوره .
7- بهره بردار : حوزه ریاست،معاونین قوه قضائیه،رؤسای سازمان های وابسته و حوزه های ذیربط.

ب – ابعاد عمومی

ب1 – نظام مدیریتی
1- مدیریت راهبردی.
2- مدیریت منابع انسانی .
3- ساختار(تشکیلات،قوانین و مقررات).
4- بهبود سیستم ها و روش های انجام کار.
5- بهره گیری از فن آوری های اداری.
6- قانونگرائی.

ب2 – شهروند مداری.
1- شناخت نیازها .
2- تطابق کیفیت خدمات با نیازها .
3- انتظارات ارباب رجوع .

ج – ابعاد اختصاصی

– میزان تحقق سیاست های محوری قوه قضائیه
– فعالیت های پیشگیرانه از جرم .
– نحوه اجرا یا میزان پیشرفت برنامه های جامع و عملیاتی قوه قضائیه.
– نحوه اجرا یا میزان پیشرفت برنامه های پنج ساله توسعه کشور.
– اقدامات منتهی به کاهش وارده پرونده به محاکم.
– اقدامات منتهی به افزایش مختومه پرونده در محاکم .
– اقدامات منتهی به کاهش ورودی زندانی و زندانیان موجود.
– اقدامات منتهی به کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها از زمان تشکیل پرونده تا مختومه شدن آن در مرجع قضائی.
– توسعه کیفی شوراهای حل اختلاف .
– کاهش موارد نقض پرونده ها در مراجع قضائی، تجدید نظر و دیوانعالی کشور.
– کاهش زمان اجرای احکام صادره .

-عملکرد دادگستری ها با توجه به میزان تحقق سیاست های محوری،بخشنامه ها و دستوالعمل ها
– وضعیت ستاد مبارزه با جرایم خاص.
– وضعیت شورای قضائی استان .
– وضعیت دفتر امور زندانیان .
– وضعیت برگزاری ملاقات های مردمی رئیس کل دادگستری.
– وضعیت دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان .
– وضعیت ضابطین استان.
– اقدام در راستای حفظ حقوق شهروندی.
– وضعیت واحدهای ارشاد و معاضدت.
– تخصصی نمودن و مکانیزاسیون رسیدگی.
– وضعیت حفاظت از بیت المال و منابع طبیعی.
– اقدامات انجام شده در رابطه با دستورالعمل های رفع اطاله دادرسی.
– بررسی کیفیت آراء محاکم.

– عملکرد حوزه های ستادی
– ارزیابی عملکرد بر اساس شرح وظایف قانونی.
– ارزیابی عملکرد بر اساس قوانین و برنامه های توسعه کشور.
– ارزیابی عملکرد بر اساس برنامه های توسعه قضائی.

– عملکرد سازمان های وابسته قوه قضائیه
– ارزیابی عملکرد بر اساس شرح وظایف قانونی.
– ارزیابی عملکرد بر اساس قوانین و برنامه های توسعه کشور.
– ارزیابی عملکرد بر اساس برنامه های توسعه قضائی.

– میزان موفقیت دادگستری ها در اجرای سیاست های محوری،بخشنامه ها و دستورالعمل ها.

– میزان موفقیت حوزه های ستادی بر اساس شرح وظایف قانونی.

– میزان موفقیت سازمان های ستادی بر اساس شرح وظایف قانونی.

ماده 4– فرآیند تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد به شرح زیر است:

الف – تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد در ابعاد عمومی:
شاخص های ارزیابی عملکرد عمومی بر اساس ابعاد و محورهای قوه قضائیه و شهروند مداری با همکاری مراجع و حوزه های ذیربط توسط اداره کل پیگیری امور استان ها و سازمان های وابسته تهیه و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه به دادگستری ها، حوزه های ستادی و سازمان های وابسته به ابلاغ و ملاک ارزیابی قرار خواهد گرفت.

ب – تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد در ابعاد اختصاصی:
شاخص های ارزیابی عملکرد در ابعاد اختصاصی بر اساس ابعاد و محورهای مذکور در بند ج ماده 3 این دستورالعمل ،با همکاری حوزه های ذیربط توسط اداره پیگیری امور استان ها و سازمان های وابسته و با نگرش به قوانین و برنامه های توسعه کشور و برنامه های عملیاتی توسعه قضائی،احکام خاص مندرج در قوانین بودجه،قوانین و مصوبات خاص قوه قضائیه و دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره دولتی و قوه قضائیه با هماهنگی و همکاری دستگاهها و حوزه های ذیربط تهیه و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه به دادگستری ها،حوزه های ستادی و سازمان های وابسته ابلاغ و ملاک ارزیابی قرار خواهد گرفت.

ماده 5– معاونت ها، حوزه های ستادی مستقل ، سازمان های وابسته و دادگستری کل استان ها بر اساس اعلام اداره کل پیگیری امور استانها و سازمان های وابسته قوه قضائیه همکاری لازم را معمول خواهند داشت.

ماده 6– این دستورالعمل در 6 ماده در تاریخ 12/8/1386 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

رئیس قوه قضائیه – سید محمود هاشمی شاهرودی

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.