حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 29 November , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17710 تعداد نوشته های امروز : 5 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۰۲ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۹
شناسه : 39153

بسمه تعالی«با صلوات بر محمد و آل محمد»‏سازمان حفاظت محیط زیست – سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هیأت وزیران در جلسه مورخ 1388/10/20 بنا به پیشنهاد ‏شماره52400 – ‏1 مورخ 1386/9/3 ‏سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه مدیریت، حفاظت […]

پ
پ

بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏سازمان حفاظت محیط زیست – سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1388/10/20 بنا به پیشنهاد ‏شماره52400 – ‏1 مورخ 1386/9/3 ‏سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه مدیریت، حفاظت و بهره برداری از غارهای کشور را به شرح زیر موافقت نمود:

آیین نامه مدیریت ، حفاظت و بهره برداری از غارهای کشور
مصوب 1388,10,20

فصل اول – تعاریف

ماده 1 ‏– در این آیین نامه، واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست

‏ب – کار گروه: کارگروه غارشناسی ایران موضوع ماده (3‏)

‏پ – غار: حفره ای واقع در سیمای طبیعی زمین که در اثر عوامل طبیعی یا به طور مصنوعی و دست کند ایجاد شده باشد .

‏ت – مناطق کارستی: مناطقی با سنگ های آهکی که در اثر وجود درز و شکاف، شدیداً تحت تأثیر انحلال آب باران و هوازدگی قرار گرفته و جهت تشکیل غار مستعد می باشند.

‏ث – میراث طبیعی جهانی: موضوع ماده ( ا) تصویبنامه شماره 26975/ 32915 هـ مورخ 1384/5/4

‏ج – مناطق چهار گانه: مناطق موضوع بند (الف) ماده (3‏) حفاظت و بهسازی محیط زیست

‏چ – ظرفیت برد گردشگری: میزان بازدید کنندگان از یک ناحیه که ضمن حداکثر رضایتمندی آنها ، حداقل خسارت به منابع طبیعی وارد گردد.

فصل دوم – ارکان و وظایف کارگروه

ماده 2 ‏– ترکیب اعضای کارگروه به شرح زیر است:

‏الف – سازمان حفاظت محیط زیست (رئیس کارگروه)

ب – سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

‏پ – وزارت صنایع و معادن (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)

ت – وزارت جهاد ‏کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور)

ث – وزارت نیرو

‏ج – وزارت کشور

‏چ – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

‏ح – وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح (سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح)

خ – سازمان تربیت بدنی

‏د – نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان نقشه برداری کشور)

ذ – یک نماینده از تشکل های غیر دولتی ذی ربط به انتخاب رئیس کارگروه.

تبصره 1‏– نماینده تشکل های غیر دولتی ذی ربط به مدت دو سال انتخاب خواهد شد و تجدید انتخاب وی بلامانع می باشد.

تبصره 2 ‏– رئیس کارگروه در سطح معاون سازمان و نمایندگان دستگاه ‏های عضو حداقل در سطح مدیر کل خواهند بود.

ماده 3 ‏– رئیس کارگروه، بالاترین مقام مدیریتی کار گروه بوده که مسؤولیت برنامه ریزی، تدوین بودجه، نظارت، ساماندهی و هماهنگی امور کارگروه را عهده دار است.

ماده 4– دبیر کارگروه از کارکنان سازمان است که توسط رئیس کار گروه تعیین شده و مسؤولیت اداره ‏امور دبیرخانه ، برگزاری جلسات و هماهنگی با اعضا و پیگیری مصوبات کارگروه را بر عهده دارد.

ماده 5– محل دبیرخانه کارگروه ‏در سازمان خواهد بود.

ماده 6– شناسایی، مطالعه و تهیه طرح جامع حفاظت و بهره برداری از غارها، برنامه ریزی و تنظیم دستورالعمل، امور فرهنگی، آموزشی و همکاری های بین المللی در خصوص نحوه حفاظت و ‏بهره برداری از غارهای کشور و هماهنگی بین دستگاه های ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بر عهده کارگروه می باشد.

ماده 7‏– کارگروه درراستای اجرای بهینه وظایف خود، حسب مورد دارای کارگروه های فرعی در استان ها می باشد. نحوه تشکیل و اداره کارگروه های فرعی و حدود اختیارات آنها، بر طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب کارگروه می رسد .

ماده 8 ‏– سطح همکاری و نحوه تعامل هر یک از دستگاه های عضو با کار گروه در چارچوب ‏اهداف و وظایف آنها به شرح زیر تعیین می گردد:

الف – سازمان حفاظت محیط زیست

1– انجام وظایف مربوط به دبیرخانه کارگروه

2 ‏– تهیه و اجرای طرح های مطالعاتی جهت اکتشاف و معرفی غارهای طبیعی کشور

3– کشف و شناسایی غارهای مشمول میراث طبیعی جهانی و حفاظت از آنها

4‏– بررسی وضعیت اکو سیستم موجود در غارها و شناسایی پوشش گیاهی و تنوع جانوری مربوط

5‏– مطالعه و امکان سنجی غارهای واجد ارزش های زیست محیطی خاص به منظور حفاظت و بهره برداری پایدار

‏ب – سازمان میراث فر هنگی ، صنایع دستی و گرد شگری

1– مطالعه و ارایه طرح های گردشگری درچارچوپ ضوابط و مقررات ذی ربط و صدور پروانه گردشگری جهت بازدید از غارهای خارج از مناطق چهار گانه

2 ‏– شناسایی و کشف آثار ارزشمند باستانی. فرهنگی و تاریخی موجود درغارها و حفاظت از آنها با رعایت مواد (9‏) و (10‏)

‏پ – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

1– همکاری در انجام بررسی های زمین شناسی شامل مطالعات سنگ شناسی، فسیل شناسی، آب شناسی و زمین ساختی در غارها

– همکاری در راستای بررسی و معرفی مناطق کارستی کشور جهت شناسایی و اکتشاف غار های جدید

‏ت – سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

1 ‏– همکاری در شنا سایی و معرفی غارهای طبیعی واقع در عرصه های تحت مدیریت سازمان مذکور

2 ‏– همکاری درتهیه و اجرای طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری در محدوده های واجد غارهای مرطوب و آبی در چارچوپ ضوابط کارگروه

3 ‏– همکاری در جهت اعمال قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور در حریم غارها

‏ث – وزارت نیرو

1– همکاری در جهت حفاظت و بهره برد‏اری مجاز از منابع آبی موجود در غارها

2 ‏– همکاری در تنظیم و اجرای ضوابط مربوط به بهره ‏برداری از آب های زیر زمینی در حریم غارها

‏ج – سازمان تربیت بدنی

1– ارائه خدمات مربوط به غارنوردی و غار پیمایی درجهت شناسایی و اکتشاف غارها

2 ‏– برگزاری و هدایت دوره های غارنوردی و غار پیمایی در چارچوب ضوابط کارگروه

3‏– ارائه خدمات امداد و نجات در غارهای کشور و برگزاری دورهای آموزشی مرتبط

‏چ – سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح

1– همکاری جهت نقشه برداری و مساحی داخل غارها

2– ‏همکاری در تهیه اطلس و نقشه غارهای کشور

‏ح – وزارت کشور

1– ‏حمایت و پشتیبانی لازم جهت افزایش قدرت اجرایی و نظارتی کارگروه ‏در راستای حفاظت و بهره برداری از غارهای کشور

– همکاری در تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت شناسایی، حفاظت و بهره برداری پایدار از غارهای کشور بنا به پیشنهاد کارگروه های استانی توسط استانداری ها از محل اعتبارات تملک دارایی استانی

‏خ – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
‏همکاری در انجام پژوهش ها وتحقیقات علمی پیرامون مباحث مختلف غار شناسی، برگزاری نشست های علمی و کارشناسی و حمایت از مقالات و پایان نامه های مرتبط با علوم غار شناسی

‏د – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (ساز مان نقشه برداری ‏کشور)
‏همکاری در تهیه اطلس و نقشه غارهای کشور

ذ – تشکل غیر دولتی ذی ربط
‏همکاری در زمینه شناسایی، پژوهش، حفاظت و بهره برداری پایدار از غارها

فصل سوم – حفاظت از غارها

ماده 9 ‏– مسؤولیت حفاظت از غارهای موجود در مناطق چهار گانه و میراث طبیعی جهانی، بر عهده سازمان بوده و تابع قوانین و ضوابط حاکم بر مناطق یادشده می باشد.

ماده 10 ‏– مسؤولیت حفاظت و نگهداری از غارهای خارج از موضوع ماده (9‏) در چارچوپ ضوابط کارگروه بر عهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می باشد که با اولویت استفاده از بخش غیر دولتی صورت خواهد گرفت.

ماده 11– کارگروه موظف است فهرست غارهای واجد ارزش حفاظتی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تهیه و ابلاغ نماید.

ماده 12 ‏– کارگروه مکلف است ضوابط مربوط به حریم حفاظتی غارها را با در نظرگرفتن تنوع و درجه بندی حفاظتی غارها تهیه و به تصویب مراجع ذی ربط برساند.

ماده 13 ‏– انجام فعالیت های زیر در محدوده و حریم غارهای موضوع ماده (11) ممنوع می باشد:

‏الف – ورود اشخاص و اشیاء به داخل غارها بدون هماهنگی با کار گروه های استانی

‏ب – آسیب رساندن، کندن و خارج نمودن ساختا رهای زمین ساختی داخل غار و هرگونه تغییر در سیمای طبیعی غارها و حریم آنها، به استثنای موارد مربوط به پژوهش های علمی و غار نوردی که به تأیید کارگروه خواهد رسید.

‏پ – تغییر شرایط روشنایی داخل غارها بدون انجام بررسی و تأیید کارگروه، به جهت جلو گیری از بروز آثار سوء بر روی عواملی حیاتی و غیر حیاتی درون غار.

‏ت – هرگونه عملیاتی که منجر به تغییر فون و فلور داخل غارها گردد و یا شرایط زیست ‏موجودات زنده ‏درون غار را بر هم زند.

ث – استفاده از سوخت های فسیلی و افروختن آتش به هر منظور در داخل غارها، به استثنای مواردی که به تأیید کارگروه ‏های استانی خواهد رسید.

‏ج – تخلیه مستقیم و غیر مستقیم هر نوع فاضلاب انسانی و صنعتی و نیز دفن هر گونه پسماند در غارها و حریم آنها.

‏چ – هر گونه تخلیه مستقیم آب موجود در غارها، به استثنای مواردی که ضرورت آنها به تصویب کارگروه ‏می رسد.

تبصره ضوابط و دستورالعمل های مربوط به موارد فوق، توسط کار گروه تصویب و ابلاغ خواهدشد

فصل چهارم – بهره برداری از غارهای موضوع ماده (11)

ماده 14 ‏– بهره برداری از غارهای موضوع ماده (11‏)، جز در موارد زیر ممنوع می باشد:

الف – انجام فعالیت های طبیعت گردی با رعایت موازین زیر:

– ارائه طرح امکان سنجی و ارزیابی زیست محیطی از سوی متقاضیان بخش دولتی و ‏غیردولتی به جهت بررسی در سازمان

2 ‏– اخذ مجوز بهره برداری از دستگاه های موضوع مواد (9) و(10)

3– بررسی و اتخاذ تدابیر ایمنی مصوب کارگروه از سوی بهره بردار

4– رعایت دقیق مسیر های بازدید داخل غار که قبلاً توسط کارگروه ‏بررسی و تعیین شده باشد

5– رعایت ظرفیت برد گردشگری در بازدید از غارها

6– رعایت سایر موارد حفاظتی موضوع فصل سوم

ب – انجام فعالیت های زراعی، باغداری و دامداری مجاز در مستثنیات حریم غارهای موضوع ماده (10)

‏پ – سکونت اشخاص در سکونت گاه های مجاز واقع در حریم غارها

تبصره 1 ‏– دستگاه های موضوع مواد (9‏) و (10‏) مجاز هستند براساس آیین نامه ای که توسط کارگروه تنظیم می گردد، نسبت به خرید حقوق دامداری های مجاز، کشاورزان، باغداران و سکونت گاه های واقع در حریم غارها اقدام نمایند.

تبصره 2 ‏– غارهای جدیدی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی کشف می گردند، توسط دبیرخانه کارگروه با حفظ نام کاشف ثبت خواهند شد.

تبصره 3 ‏– در بهره برداری مجاز از غارها، کاشفان مربوط در اولویت می باشند.

ماده 15 ‏– سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است صددرصد درآمد حاصل از فعالیت های گردشگری درغارهای تحت حفاظت خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

فصل پنجم– امور حقوقی و مالی

ماده 16– د ستگاه های موضوع مواد (9‏) و (10) موظفند در چارچوپ قوانین و مقررات موجود با متخلفان از مقررات این آیین نامه برخورد نمایند و اقدامات حقوقی و قضایی لازم را به عمل آورند.

ماده 17 ‏– معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است اعتبارات مورد ‏نیاز جهت اجرای این آیین نامه را همه ساله در ردیف ویژه کارگروه غار شناسی ایران در بودجه سنواتی سازمان بیش بینی نماید. ‏

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.