حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 6 December , 2023 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17726 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۵ اسفند ۱۴۰۱ - ۸:۱۹
شناسه : 38655

آیین ‌نامه شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنیمصوب 1389,04,12با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای مواد 3 تا 8 منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب ششصد و چهل و سومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 22 /2 /1388 و نحوه و ترتیبات تقسیم مأموریت‌ ها و وظایف قرآنی دستگاه‌ ها مصوب جلسه اول شورای تخصصی توسعه […]

پ
پ

آیین ‌نامه شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی
مصوب 1389,04,12با اصلاحات و الحاقات بعدی

در اجرای مواد 3 تا 8 منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب ششصد و چهل و سومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 22 /2 /1388 و نحوه و ترتیبات تقسیم مأموریت‌ ها و وظایف قرآنی دستگاه‌ ها مصوب جلسه اول شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی مورخ 28 /7 /1388 و به منظور انسجام بخشیدن به سازمان و فعالیت شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی در جهت پیشبرد و اجرایی شدن اهداف، سیاست‌ ها و راهبردهای منشور، روند کار شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی، که در این آیین ‌نامه شورای تخصصی نامیده می‌ شود، بر اساس مواد این آیین ‌نامه انجام می‌ شود.

ماده 1 ـ تعاریف
توسعه فرهنگ قرآنی: تعمیم و تعمیق شناخت و ایمان به قرآن و ارتباط و انس با آن و تحقق مضامین آیات قرآنی در رفتار فردی و اجتماعی اقشار مختلف جامعه.
فعالیت ‌های قرآنی: فعالیت‌ هایی که به منظور شناخت و شناساندن قرآن و معارف آن و تقویت ایمان به قرآن و انس با آن و بهره‌ گیری فرد و جامعه از قرآن انجام می‌ شود.
آموزش عمومی قرآن: برنامه‌ های آموزشی مربوط به خواندن و درک مفاهیم و معارف قرآن که برای انس آحاد جامعه با قرآن و استفاده از آن ارائه می‌ شود.
آموزش عالی (تخصصی) قرآنی: برنامه‌ های آموزشی که به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص فعالیت‌ های مختلف قرآنی به اجرا در می‌ آید.
پژوهش‌ های قرآنی: پژوهش‌ هایی که با هدف شناخت قرآن و معارف آن و وظایف فرد و جامعه نسبت به قرآن و چگونگی تحقق توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه انجام می‌ شود.
فعالیت ‌های تبلیغی ترویجی قرآنی: فعالیت‌ هایی که با به کارگیری دانش، روش و ابزارهای مختلف هنر و ارتباطات، به منظور گسترش توجه و اشتیاق نسبت به قرآن کریم و توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه انجام می‌ شود.

ماده 2 ـ ارکان شورای تخصصی
ـ جلسات شورای تخصصی
ـ کمیسیون ‌ها
ـ دبیرخانه شورای تخصصی
ـ مجمع مشورتی شورای تخصصی

ماده ۳ـ جلسات شورای تخصصی
جلسات شورای تخصصی هر دو ماه یک بار، با دعوت کتبی رئیس شورا در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می ‌شود. تشکیل جلسات فوق‌ العاده منوط به درخواست حداقل پنج نفر از اعضا می‌ باشد.

تبصره 1 ـ تقویم جلسات شورای تخصصی توسط دبیرخانه تنظیم و به تأیید شورا می ‌رسد.

تبصره 2 ـ جلسات شورای تخصصی با حضور رئیس و اکثریت مطلق اعضا رسمیت داشته و مصوبات آن با رأی موافق اکثریت حاضر لازم ‌الاجراست. در موارد ضرورت، جلسه به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا دبیر شورا تشکیل می‌ شود.

تبصره 3 ـ اعضای شورای تخصصی موظفند شخصاً در کلیه جلسات شورا شرکت کنند و هـمراهی یک نفر از مدیران مـرتبط دستگاه‌ ها با ایشان بلامانع است. همچـنین در صورت بروز مشکل برای اعضای شورا، اعزام نماینده دستگاه غایب به جلسه با معرفی به دبیر شورا، بدون داشتن حق رأی، بلامانع است.

تبصره 4 ـ در صورت سه جلسه غیبت هر یک از اعضای حقوقی شورای تخصصی در طول سال، موضوع در شورا مطرح و تصمیم‌ گیری خواهد شد.

تبصره 5 ـ مدت هر یک از جلسات شورای تخصصی دو ساعت است و افزایش آن در هر جلسه با موافقت اکثریت اعضای حاضر بلامانع است. همچنین در آغاز هر جلسه، پس از تلاوت قرآن و پیش از دستور، حداکثر چهار نفر از اعضا با تأیید رئیس جلسه می‌ توانند هر یک به مدت پنج دقیقه درباره مسائل و اخبار مهم قرآنی کشور و برنامه‌ های جاری شورا اظهارنظر کنند.

تبصره 6 – مسائل و طرح‌ های مورد نظر شورای تخصصی، نخست در کمیسیون‌ های آن مطالعه و بررسی ‌شده، پس از تعیین اولویت به صورت دستور جلسه و پیش ‌نویس مصوبات، توسط دبیر تنظیم و حداقل یک هفته پیش از تشکیل جلسه به اطلاع اعضا می ‌رسد.

تبصره 7 ـ اعضای شورای تخصصی موظفند در صورت داشتن اشکال و نظر اصلاحی نسبت به پیش ‌نویس مصوبات، تا دو روز قبل از برگزاری جلسه، مراتب را همراه با توضیحات لازم کتباً به دبیرخانه شورا اعلام نمایند.

تبصره 8 ـ حذف یا اضافه دستور جلسات عادی و فوق‌ العاده با تصویب اکثریت اعضای حاضر در جلسه بلامانع است.

تبصره 9 ـ بررسی و طرح مجدد مصوبات شورای تخصصی منوط به گذشت حداقل شش ماه از زمان تصویب آن می ‌باشد؛ ولی با رأی موافق حداقل سه چهارم اعضا، بررسی و طرح مجدد مصوبات، قبل از انقضای مدت شش ‌ماه امکان‌ پذیر است.

تبصره 10 ـ در موارد خاص، به تشخیص رئیس جلسه یا پیشنهاد سه نفر از اعضا، رأی ‌گیری به صورت مخفی و با ورقه انجام می‌ شود.

تبصره 11 ـ خلاصه مذاکرات و مصوبات شورای تخصصی توسط دبیر شورا تنظیم و برای اعضا ارسال و مشروح آن در دبیرخانه شورای تخصصی نگهداری و طبقه ‌بندی می ‌شود.

تبصره 12 ـ شرکت دبیران کمیسیون ‌ها و دبیر مجمع مشورتی در جلسات شورای تخصصی (بدون حق رأی) الزامی است. همچنین در موارد لزوم، با تشخیص دبیر شورا، حضور حداکثر دو کارشناس متناسب با موضوع در جلسه بلامانع است.

ماده 4 ـ ابلاغ و پیگیری اجرای مصوبات
مصوبات شورای تخصصی توسط رئیس شورا به دستگاه‌ های ذی ‌ربط ابلاغ می ‌شود. در موارد نیاز و با تصویب شورا، مصوبه شورا جهت تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می ‌شود. مسئولیت پیگیری اجرای مصوبات و گزارش آن به شورای تخصصی بر عهده دبیر شورا است.

ماده ۵ ـ کمیسیون‌ ها (کارگروه‌ های تخصصی)
با توجه به ماهیت قابل تفکیک فعالیت‌ های قرآنی در حوزه‌ های آموزش عمومی، آموزش عالی، پژوهش و تبلیغ و ترویج قرآنی و به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ های مرتبط با هر حوزه، کمیسیون‌ های ذیل، زیر نظر شورای تخصصی تشکیل می ‌شود:

– کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن.

– کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی (در قالب دو کارگروه).

– کمیسیون توسعه فعالیت‌ های تبلیغی ترویجی قرآنی.

ماده 6 ـ کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن
به موجب مسئولیت وزارت آموزش و پرورش در آموزش عمومی قرآن کشور، کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن در قالب کارگروه تخصصی هماهنگی آموزش عمومی قرآن به ریاست وزیر آموزش و پرورش، با حضور مدیران مرتبط این وزارتخانه و نمایندگانی از مراکز مدیریت حوزه‌ های علمیه (برادران و خواهران)، نماینده رئیس نهادهای قرآنی وابسته به دفتر مقام معظم رهبری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان بسیج دانش ‌آموزی و اتحادیه انجمن ‌های اسلامی دانش ‌آموزان در وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌ شود.

ماده 7 ـ کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی
به موجب مسئولیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه پژوهش‌ های قرآنی و تربیت نیروی انسانی متخصص قرآنی کشور و فعالیت‌ های قرآنی دانشگاهی، کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در قالب کارگروه‌ های تخصصی هماهنگی پژوهش و آموزش عالی قرآنی حسب مورد در وزارتین مزبور به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور مدیران مرتبط این وزارتخانه‌ ها و نمایندگانی از مراکز مدیریت حوزه‌ های علمیه (برادران و خواهران)، نماینده رئیس نهادهای قرآنی وابسته به دفتر مقام معظم رهبری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ ها، جهاد دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات ‌اسلامی، بسیج دانشجویی و بسیج اساتید تشکیل می‌ شود.

ماده 8 (اصلاحی 10/04/1396)– کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآن کریم
به موجب مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی کشور، کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی در قالب کارگروه تخصصی هماهنگی فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حضور مدیران مرتبط این وزارتخانه و نمایندگی از … قوه قضائیه و وزارت ورزش و جوانان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود.

ماده 9ـ شرح وظایف کمیسیون ‌ها

ـ تمهید مقدمات و ارائه پیشنهادهای لازم در حوزه تخصصی به شورای تخصصی برای اجرایی شدن منشور توسعه فرهنگ قرآنی.

ـ تدوین سیاست‌ های اجرایی امور قرآنی در حوزه تخصصی و و پیشنهاد آن به شورای تخصصی.

ـ تدوین و تصویب ساز و کارهای مناسب برای تسهیل ارتباطات، هماهنگی و هم‌ افزایی فعالیت دستگاه ‌های دولتی و عمومی و مؤسسات مردمی در حوزه تخصصی.

ـ بررسی، تدوین و تصویب طرح‌ ها و برنامه‌ های ملی در حوزه تخصصی.

ـ تدوین ضوابط مرتبط با تأمین بودجه و اولویت ‌های آن و ارائه به شورای تخصصی.

ـ تمهید ساز و کارهای لازم برای اجرای مصوبات شورا در حوزه تخصصی و نظارت بر حُسن اجرای آن.

ـ ارزیابی نحوه انجام وظایف و فعالیت سازمان ‌ها در حوزه تخصصی و ارائه گزارش دوره‌ ای به شورا.

ـ انجام مطالعات و پژوهش‌ های لازم برای ساماندهی و توسعه فعالیت‌ های قرآنی در حوزه تخصصی.

تبصره 1 ـ جلسات کمیسیون‌ ها حداقل یک بار در هر ماه، با دعوت رئیس کمیسیون تشکیل می‌ شود. این جلسات با حضور رئیس و دوسوم اعضاء رسمیت داشته و تصمیم اکثریت حاضران مصوب است.

تبصره 2 ـ در صورت عدم امکان حضور وزیر در برخی از جلسات، جلسه کمیسیون به ریاست معاون مرتبط وی تشکیل می ‌شود.

تبصره 3 ـ در هر کمیسیون و بر اساس شرایط مصوب شورای تخصصی، سه تا پنج نفر از نمایندگان صاحب نظر مؤسسات قرآنی مردمی فعال در حوزه تخصصی عضویت می ‌یابند.

تبصره 4 ـ کمیسیون ‌ها می ‌توانند عنداللزوم و عندالاقتضاء از سایر دستگاه‌ ها جهت حضور یا عضویت در جلسات دعوت کنند.

تبصره 5 ـ کمیسیون ‌ها می ‌توانند برای حُسن انجام وظایف خود، کمیته‌ های مورد نیاز را با حضور صاحب ‌نظران و مدیران دستگاه‌ های ذی ‌ربط تشکیل دهند.

تبصره 6 ـ به منظور ایجاد انسجام و وحدت رویه در مصوبات کمیسیون‌ ها، مصوبات توسط دبیرخانه هر کمیسیون تنظیم و پس از هماهنگی با دبیر شورای تخصصی، با امضای رؤسای کمیسیون ‌ها به دستگاه‌ های ذی‌ ربط ابلاغ می‌ شود.

تبصره 7 ـ بالاترین مقام مسئول امور قرآنی در هر یک از وزارتخانه ‌ها با حکم وزیر (رئیس کمیسیون) به عنوان دبیر کمیسیون منصوب می ‌شود و مسئولیت پیگیری کلیه امور کمیسیون را بر عهده دارد.

تبصره 8 ـ حضور دبیر شورای تخصصی یا نماینده وی در کلیه جلسات کمیسیون‌ ها با حق رأی الزامی است.

تبصره 9 ـ دستورالعمل گردش کار و تعاملات دبیرخانه، کمیسیون ‌ها و دستگاه‌ های مرتبط، با مشارکت دبیران کمیسیون ‌ها توسط دبیر شورا تنظیم و با امضای رئیس شورا ابلاغ می ‌شود.

ماده ۱۰ ـ دبیرخانه شورای تخصصی
دبیرخانه شورای تخصصی برای پیگیری تمام امور مربوط به شورای تخصصی، در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل و نمودار تشکیلاتی و سازمانی آن توسط رئیس شورای تخصصی تصویب می ‌شود.

تبصره 1 ـ دبیر شورای تخصصی از میان صاحب‌ نظران برجسته امور قرآنی کشور توسط رئیس شورا انتخاب و با جـایگاه تشکیلاتی «قائم مقام رئیس و دبیر شورا» برای مـدت سه ‌سال به این مسئولیت منصوب ‌می‌ شود و انتخاب مجدد وی برای دوره‌ های بعد بلامانع است.

تبصره 2 ـ با موافقت رئیس شورای تخصصی، دبیر شورا می ‌تواند نسبت به تشکیل گروهای علمی و کاری مورد نیاز برای پیگیری امور شورا اقدام نماید.

ماده ۱۱ـ مجمع مشورتی شورای تخصصی
به منظور کیفیت بخشی به نظام تصمیم‌ سازی و تسریع در فرآیند تصمیم‌ گیری شورای تخصصی، مجمع مشورتی شورای تخصصی جهت بررسی موارد ارجاعی از سوی شورا و یا رئیس آن، به ریاست دبیر شورای تخصصی و با ترکیب زیر در دبیرخانه شورا تشکیل می‌ شود:

ـ دبیران کمیسیون‌ ها و بالاترین مقام مسئول فعالیت ‌های قرآنی سایر دستگاه‌ های عضو شورای تخصصی.

ـ سه نفر صاحب ‌نظر قرآنی مؤسسات مردمی عضو شورای تخصصی.

ـ دو نفر از مدیران ارشد دبیرخانه شورای تخصصی.

تبصره 1 ـ جلسات مجمع مشورتی حداقل یک بار در هر ماه، برگزار و دستور جلسات آن توسط رئیس مجمع تعیین می ‌‌شود.

تبصره 2 ـ دبیر مجمع مشورتی توسط رئیس مجمع از میان مدیران ارشد دبیرخانه شورای تخصصی انتخاب می‌ شود.

ماده ۱۲ـ انتخاب صاحب‌ نظران مؤسسات قرآنی مردمی
شرایط و نحوه انتخاب صاحب ‌نظران منتخب مؤسسات قرآنی مردمی برای عضویت در شورای تخصصی و کمیسیون ‌های آن پس از مشورت و نظرخواهی از نهادهای مرتبط، توسط دبیر شورا تنظیم و به تصویب شورای تخصصی می‌ رسد.
دبیرخانه شورا و کمیسیون‌ ها هر یک موظفند براساس شرایط مصوب نسبت به اخذ اطلاعات لازم و معرفی افراد واجد شرایط به شورا یا کمیسیون جهت تصویب اقدام نمایند.

تبصره 1 ـ احکام عضویت صاحب نظران عضو شورای تخصصی توسط رئیس شورا و احکام عضویت صاحب ‌نظران عضو کمیسیون‌ ها توسط رئیس کمیسیون برای مدت دو سال صادر می ‌شود.

تبصره 2 ـ غیبت هر یک از صاحب‌ نظران منتخب مؤسسات قرآنی مردمی در بیش از یک چهارم جلسات شورای تخصصی، کمیسیون‌ ها یا مجمع مشورتی در طول سال، به منزله انصراف از عضویت جلسه است و بلافاصله عضو علی البدل منصوب و جایگزین می ‌شود.

ماده 13 ـ این آیین ‌نامه در 13 ماده و 27 تبصره در جلسه سوم شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی مورخ 12 /4 /1389 به تصویب رسید و مسئولیت پیگیری اجرای آن با دبیر شورای تخصصی است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی – دکتر محمدرضا مخبر دزفولی

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.