حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 21 February , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17806 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۶ مهر ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۵
شناسه : 33779

هیئت وزیران در جلسه ۱۵ /۱۲ /۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۲۴۴۹۴۰ مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۶ وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (۳۱) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی – مصوب ۱۳۹۵ -، آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف را به شرح […]

پ
پ

هیئت وزیران در جلسه ۱۵ /۱۲ /۱۳۹۷ به پیشنهاد شماره ۲۴۴۹۴۰ مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۶ وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (۳۱) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی – مصوب ۱۳۹۵ -، آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف
مصوب 1397,12,15

ماده ۱– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – قانون: قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی- مصوب ۱۳۹۵-.

ب – استقرار: تأسیس، راه اندازی و تغییر محل مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در فضای مناسب و مورد نیاز مناطق و محلات مختلف منطبق با طرح تفصیلی و هماهنگی با شهرداری محل و طبق ضوابط فنی و ایمنی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.

پ – محلات: مجموعه ساختمان های مسکونی و خدماتی که از لحاظ بافت اجتماعی، ساکنانش خود را اهل آن می دانند و دارای محدوده معین است. حدود محلات شهر تابع تقسیمات شهرداری است.

ت – مناطق: محدوده هایی که در شهرهای بزرگ از به هم پیوستن چند محله، تشکیل می شود و همچنین روستاهای موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها- مصوب ۱۳۸۴-.

ث – شورای سیاست گذاری: شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی موضوع ماده (3) قانون.

ج – شورای نظارت: حسب مورد شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه موضوع ماده (3) قانون.

چ – مدرسه: واحد آموزشی و پرورشی که آموزش های رسمی را از دوره پیش دبستان تا پایان دوره متوسطه به صورت حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری ارایه می کند و ماهیت غیرتجاری دارد.

ح – مؤسس: شخص حقیقی یا حقوقی که پس از طی مراحل قانونی، اجازه تأسیس مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی را دریافت می کند.

خ – مرکز آموزشی: واحدی که به منظور افزایش توان علمی و تخصصی یا کسب مهارت های فنی و حرفه ای بدون ارایه مدرک تحصیلی رسمی فعالیت می کند و ماهیت غیرتجاری دارد، از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، آموزشگاه فنی و حرفه ای، کار و دانش و آموزشگاه اختلالات یادگیری، پژوهش سرا دانش آموزی، مرکز آزمون و مرکز مطالعه.

د – مرکز پرورشی: واحدی که در زمینه امور پرورشی و تربیت بدنی تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش تأسیس و اداره می شود و ماهیت غیرتجاری دارد، از قبیل کانون فرهنگی، تربیتی و ورزشی، اردوگاه دانش آموزی و مرکز مشاوره.

تبصره – تنها مرجع صدور مجوز فعالیت آموزشگاه علمی آزاد و آموزشگاه زبان خارجی، جهت آموزش افراد زیر بیست سال و مراکز آموزش پیش دبستانی (به استناد مصوبه (422) شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 16 /4 /1377 و مصوبه جلسه (699) شورای عالی آموزش و پرورش- مصوب 1382-)، وزارت آموزش و پرورش و مرجع صدور مجوز فعالیت های آموزشی آزاد در قالب دوره های فراگیری مهارت های آموزشی شغلی به استناد ماده (5) مصوبه (483) شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده (111) قانون کار- مصوب 1369- و اصلاحات بعدی آن، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است.

ماده ۲– تشخیص نیاز هر محله یا منطقه به مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و صدور مجوز استقرار آنها، به پیشنهاد شورای نظارت شهرستان یا منطقه و تأیید نهایی آن با شورای نظارت استان است.

تبصره ۱– در صورت اعتراض مؤسسان در این خصوص، موضوع در شورای نظارت بالاتر قابل طرح و رسیدگی است.

تبصره ۲– شعاع دسترسی و حد فاصل مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با یکدیگر و با مدارس دولتی، بر اساس دوره های تحصیلی و جنسیت دانش آموزان و سایر موارد مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای سیاست گذاری تهیه و تصویب و به تأیید وزیر آموزش و پرورش می رسد.

ماده ۳ – استقرار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در معابر و بن بست های با عرض کمتر از هشت متر و در بن بست های با طول بیش از سی متر ممنوع است.

ماده ۴ – استقرار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در فضاهای (عرصه و اعیان) دارای هر نوع کاربری اعم از مسکونی و غیرمسکونی با رعایت بند (ب) ماده (۱) این آیین نامه صورت می گیرد.

ماده ۵– اماکن (عرصه و اعیان) در اختیار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در ساعات آموزشی باید صرفاً جهت استفاده دانش آموزان مدارس یا ثبت نام شدگان مراکز و مطابق با مجوز اخذ شده مورد بهره برداری قرار گیرد.

ماده ۶– بررسی جوانب فنی و ایمنی ساختمان و تأیید استحکام بنا و احداث مدارس غیردولتی با رعایت ضوابط طراحی فضاهای آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و متوسطه) موضوع بخشنامه شماره ۵۷۶۷۴۹ /۹۵ مورخ ۳۱ /۳ /۱۳۹۵ سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب مقررات ملی ساختمان بر عهده سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحدهای تابع است.

ماده 7 – تهیه نقشه های مورد نیاز مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی جهت احداث یا تکمیل اعم از معماری، محاسبات، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی بر عهده مؤسسان و تأیید و نظارت و انطباق آنها با نقشه های ارایه شده همانند مدارس دولتی با رعایت ضوابط شهرسازی و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عهده ادارات کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس است. این نقشه ها مبنای صدور مجوز احداث بنا بر اساس قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای آموزشی توسط شهرداری های کشور با رعایت ماده (19) قانون خواهد بود.

ماده ۸– استقرار همزمان مدارس با دوره های تحصیلی مختلف در یک ساختمان با درب ورودی، حیاط، راهرو و سرویس بهداشتی مشترک ممنوع است.

تبصره ۱– تشکیل دوره پیش دبستانی به عنوان ضمیمه صرفاً در مدارس غیردولتی دوره ابتدایی مجاز است و تشکیل پایه یا دوره تحصیلی ضمیمه در سایر دوره های تحصیلی مجاز نیست.

تبصره ۲ – راه اندازی مرکز آموزشی توسط مؤسسان مراکز در نوبت خالی مدارس غیردولتی در صورت همسان بودن جنسیت ثبت نام شدگان، با اخذ مجوز از شورای نظارت (حسب مورد) مجاز است.

ماده ۹– برگزاری کلاس های تقویتی، تجدیدی، آمادگی کنکور و زبان های خارجی با دریافت وجه یا شهریه (به جز فعالیت های فوق برنامه که بر اساس مقررات در مدارس دولتی و صرفاً برای دانش آموزان همان مدرسه انجام می شود) در نوبت خالی مدارس دولتی صرفاً با اخذ مجوز از شورای نظارت (حسب مورد) و با اخذ هزینه در چهارچوب ضوابط و مقررات برای مؤسسین مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مجاز است.

ماده ۱۰– استقرار آموزشگاه زبان خارجی و آموزشگاه علمی آزاد در یک فضای مشترک در دوره تحصیلی و جنسیت همسان به شرط تفکیک روزها یا نوبت صبح و عصر مجاز است.

ماده ۱۱ – اعتبار تأییدیه های اخذ شده موضوع ماده (6) این آیین نامه، برای بناهای استیجاری چهار سال، بناهای خریداری شده شش سال و بناهای احداثی ده سال است. ادامه فعالیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی منوط به دریافت تأییدیه مجدد از ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس است.

تبصره– در موارد فوق چنانچه حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، سیل و طوفان رخ دهد، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و ادارات تابع، ملزم به بررسی مجدد در صدور تأییدیه استحکام بنا هستند.

ماده ۱۲– مؤسسانی که قبل از ابلاغ این آیین نامه نسبت به تأسیس و راه اندازی مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اقدام کرده اند، مکلفند ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، شرایط استحکام بنای مدرسه یا مرکز خود را با ضوابط این آیین نامه منطبق کنند. در غیر این صورت شورای نظارت استان در خصوص ادامه فعالیت آنها تصمیم گیری خواهد کرد.

ماده ۱۳– از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، آیین نامه استقرار مدارس غیردولتی در مناطق و محلات مختلف موضوع تصمیم نامه شماره ۵۷۸۳۹ /۴۲۸۱۳ مورخ ۱۶ /۳ /۱۳۸۹ لغو می شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

  • برچسب ها:

جستجو شده ها

موسسه حقوقی تهران وکیل

توانمندسازی زنان

ما را دنبال کنید

تلگرام مرجع صلح ایران
اینستاگرام مرجع صلح ایران

همه چیز درباره

کارشناسان رسمی

محمد رهنوردی

محمد رهنوردی

 رشته بیمه

 تهران

دکتر اسماعیل پورعلی

دکتر اسماعیل پورعلی

 رشته تاسیسات ساختمان

 تهران

مهدی رئوفی

مهدی رئوفی

 رشته راه و ساختمان

 تهرانوکلای دادگستری و قوه قضاییه

پویا یعقوبی راد

پویا یعقوبی راد

 تهران

تهران

وحید صدیقی

وحید صدیقی

 مرکزی

اراک

عیسی نیک سرشت

عیسی نیک سرشت

 فارس

شیرازدفاتر اسناد رسمی

دفتر اسناد رسمی 18 شهرقدس

دفتر اسناد رسمی 18 شهرقدس

سردفتر:هیوا سلیمانی

شهر: شهرقدس

دفتر اسناد رسمی 66 شهریار

دفتر اسناد رسمی 66 شهریار

سردفتر:محمد پروانه

شهر: شهریار

دفتر اسناد رسمی 97 بوئین زهرا

دفتر اسناد رسمی 97 بوئین زهرا

سردفتر:مهدی آذری

شهر: بوئین زهرادفاتر پیشخوان دولت

دفتر پیشخوان دولت  بوشهر شماره 72151129

دفتر پیشخوان دولت بوشهر شماره 72151129

شهر:بوشهر

استان:بوشهر

دفتر پیشخوان دولت  شماره 72162483

دفتر پیشخوان دولت شماره 72162483

شهر:فیروزکوه

استان:تهران

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.