حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 4 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۷:۴۱
شناسه : 27928

اساسنامه مدارس نمونه دولتیمصوب 1390,06,10 مقدمه به منظور فراهم آوردن زمینه رشد فزونتر علمی و پرورشی دانش آموزان مستعد به ویژه دانش‌آموزانی که دسترسی کمتری به امکانات آموزشی و پرورشی مناسب دارند، مدارس نمونه دولتی مطابق مفاد این اساسنامه تاسیس و اداره می شود.اهداف:1- اهتمام ویژه به امر تربیت این دانش آموزان در تراز دانش […]

پ
پ

اساسنامه مدارس نمونه دولتی
مصوب 1390,06,10

مقدمه به منظور فراهم آوردن زمینه رشد فزونتر علمی و پرورشی دانش آموزان مستعد به ویژه دانش‌آموزانی که دسترسی کمتری به امکانات آموزشی و پرورشی مناسب دارند، مدارس نمونه دولتی مطابق مفاد این اساسنامه تاسیس و اداره می شود.
اهداف:
1- اهتمام ویژه به امر تربیت این دانش آموزان در تراز دانش آموزان شاخص در تعهد، ایمان و علاقه به نظام جمهوری اسلامی ایران،
2- ارائه نمونه ای مناسب برای سایر مدارس در ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی،
3- فراهم آوردن شرایط مناسب برای ادامه تحصیل دانش آموزان مستعد،
4- ایجاد زمینه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز مناطق کمتربرخوردار از میان دانش آموزان بومی- منطقه ای.
تعریف:
مدارس نمونه دولتی به واحدهای آموزشی و پرورشی در دوره های راهنمایی تحصیلی و متوسطه اطلاق می شود که با گزینش دانش آموزان مستعد و بهره گرفتن از معلمان کارآمد و مجرب و تأمین امکانات مناسب، زمینه ارتقای آموزشی و پرورشی دانش آموزان را با اولویت مناطق کمتربرخوردار1 فراهم می آورد.

فصل اول : شرایط و نحوه تأسیس

ماده 1– این مدارس در هر منطقه، ناحیه یا شهرستان در صورت وجود منابع، امکانات و زمینه مناسب (نیروی انسانی، تجهیزات، فضای آموزشی و دانش آموز) به پیشنهاد اداره کل آموزش و پرورش و موافقت معاونت آموزشی ذیربط تأسیس می شود.

تبصره 1– برنامه سالانه توسعه و گسترش مدارس نمونه دولتی متناسب با شرایط، منابع، امکانات و نیاز استان و با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان و با تأکید بر رعایت توازن در دوره های راهنمایی تحصیلی و متوسطه از سوی معاونت آموزشی ذیربط تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 2– انحلال‌ این مدارس‌ ‌ در صورت‌ عدم‌ انطباق‌ با ضوابط مندرج‌ در این‌ اساسنامه‌ به‌ پیشنهاد مدیر کل‌ استان‌ و تایید معاونت‌ آموزشی‌ ذیربط خواهد بود.

ماده 2– اولویت‌ در تأسیس‌ مدارس‌ نمونه‌ دولتی با مناطق‌ کمتر برخوردار‌ است‌ .

فصل دوم ‌– سازمان‌ آموزشی، تربیتی‌ واداری‌ :

ماده 3– به منظور رشد و توسعه کیفی مدارس نمونه دولتی، نیروی انسانی لازم در بخش های اجرایی و مدیریتی به ویژه مشاور مطابق ضوابط مربوط، به این مدارس اختصاص می بابد.

ماده 4– معاونان، مربیان، مشاوران، معلمان‌ و هنر آموزان این‌ مدارس‌ از میان‌ افراد متعهد و با تجربه‌ای‌ که‌ از عملکرد علمی‌ و آموزشی موفق برخوردارند وحداقل‌ سه‌ سال‌ سابقه‌ خدمت در زمینه مربوط در آموزش‌ و پرورش‌ را دارند، انتخاب‌ می‌شوند.

ماده 5– مدیران‌ اینگونه‌ مدارس‌ علاوه‌ بر داشتن شرایط احراز مدیریت مدارس‌ و شرایط مندرج‌ در ماده‌ 4 این اساسنامه، باید دارای‌ حداقل‌ 2 سال‌ سابقه‌ مدیریت‌ در دوره‌ مربوط نیز باشند.

ماده 6– نصب‌ وعزل‌ مدیران‌ این گونه مدارس‌ به‌ پیشنهاد اداره آموزش و پرورش محل و تأیید مدیرکل استان‌ با ابلاغ ‌رئیس‌ منطقه‌ صورت‌ می‌گیرد. سایرکارکنان مدرسه،‌ مطابق‌ضوابط ‌به‌ پیشنهاد مدیر مدرسه‌ و با ابلاغ‌ آموزش‌ وپرورش‌ منطقه‌ انتخاب‌ می‌شوند.

فصل دوم : پذیرش دانش آموز و شرایط تحصیل

ماده 7– دانش‌ آموزان‌ مدارس‌ نمونه دولتی‌ ازبین‌ فارغ‌ التحصیلان‌ مستعد پایان‌ دوره های ابتدایی و ‌راهنمایی تحصیلی‌ باتوجه‌ به‌ موارد زیر انتخاب‌ می‌شوند.

1– ملاک پذیرش دانش آموزان در این مدارس، امتیازات حاصل از ارزیابی های رسمی دوران تحصیل ونتیجه آزمون ورودی خواهد بود.

2– امتحان‌ ورودی ‌پس ‌از برگزاری ‌امتحانات‌ نوبت دوم‌ (خرداد) برگزار خواهد شد.

3– دستورالعمل‌ مربوط به‌ شرایط شرکت‌ در آزمون‌ ورودی‌ ونحوه‌ برگزاری‌ آن‌ و ثبت‌نام‌ پذیرفته‌شدگان‌، هرساله‌ توسط معاونت‌ آموزشی ذیربط‌ تهیه‌ وابلاغ‌ خواهد شد.

4– برای تکمیل ظرفیت در پایه های میانی دوره های راهنمایی تحصیلی و متوسطه، انتخاب و ثبت نام دانش آموزان واجد شرایط بر اساس ضوابطی خواهد بود که توسط معاونت آموزشی ذیربط ابلاغ می شود.

ماده 8– برای دانش آموزان و هنرجویان مناطق کمتر برخوردار که رفت و آمد روزانه برای آنها مقدور نیست، مدارس نمونه دولتی به صورت شبانه روزی تاسیس و اداره خواهد شد که در این صورت، ضمن پیش بینی اعتبارات لازم، باید امکانات خوابگاهی و تغذیه نیز فراهم شود..

ماده 9– ادامه‌ تحصیل‌ دراین‌ مدارس‌ منوط به‌ فعالیت‌ مثبت‌ پرورشی‌ و آموزشی‌ دانش‌آموزاست‌.

فصل سوم : نحوه فعالیت

ماده 10– فضاهای آموزشی – پرورشی و خوابگاهی مدارس نمونه دولتی به تفکیک جنسیت به صورت مستقل تأسیس و اداره می شود.

ماده 11– به منظور تقویت خلاقیت، نوآوری و توسعه پژوهش های دانش آموزی در این مدارس، بخشی از ساعات هفتگی دروس به تشخیص شورای مدرسه در همان درس به این امر اختصاص می یابد. دانش آموزان این گونه مدارس در طول سال تحصیلی حداقل یک فعالیت پژوهشی را در راستای اهداف دوره و یا رشته تحصیلی مربوط به کمک دبیران و یا هنرآموزان خود انجام و به مدرسه ارائه می نمایند.

ماده 12– به منظور ایجاد زمینه رشد فرهنگی- اجتماعی، توسعه مشارکت های دانش آموزی،هسته های مطالعاتی و همچنین تحقق مدرسه محوری، مدیران مدارس می توانند بخشی از فعالیت های مدیریتی، برنامه ریزی و اداره مدرسه را به دانش آموزان واگذار نمایند.

ماده 13– مدارس نمونه دولتی می توانند برنامه هفتگی خود را در 5 روز هفته تنظیم و اجرا کنند.

ماده 14– مخارج و هزینه های مدارس نمونه دولتی از محل اعتبارات دولتی و بودجه های مربوط و با توجه به قانون شوراهای آموزش و پرورش تأمین می‌گردد.

ماده 15– دستورالعمل های اجرایی این اساسنامه حداکثر ظرف مدت یک ماه تهیه و پس از تایید وزیر آموزش و پرورش ابلاغ می شود.

ماده 16– وزارت آموزش و پرورش موظف است حداکثر سه سال پس از اجرای این اساسنامه عملکرد آموزشی و پرورشی این مدارس را ارزیابی و نتیجه را به شورای عالی آموزش و پرورش گزارش نماید.

ماده 17– با ابلاغ این مصوبه، اساسنامه مدارس نمونه دولتی مصوب سیصد و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 30 /5 /1365 و اصلاحات بعدی آن لغو می شود.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.