حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 4 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۷:۴۵
شناسه : 27934

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (ل) ماده (194) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 – اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزیمصوب 1390,08,29 فصل اول :کلیات و وظایف ماده 1 – شرکت مادر […]

پ
پ

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1390 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (ل) ماده (194) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 – اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی
مصوب 1390,08,29

فصل اول :کلیات و وظایف

ماده 1 – شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی به شرکت شهرک های کشاورزی تغییر نام می یابد و اموال، دارایی ها، تعهدات و مطالبات شرکت های زیر مجموعه آن (دامپروری سفید رود، کشت و صنعت و دامپروری مغان، کشت و صنعت شهید بهشتی، پرورش کرم ابریشم ایران، شرکت مجتمع صنعتی گوشت فارس، بهره برداری و صنایع چوب فریم، جنگل شفارود و نکاچوب) از تاریخ 1/1/1391 به شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی منتقل می شود.

ماده 2 – شرکت شهرک های کشاورزی که دراین اساسنامه به اختصار “شرکت” نامیده می شود به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی اداره می شود.

ماده 3 – شهرک های کشاورزی مجموعه ای از مجتمع های کشاورزی، دامی و شیلاتی می باشند.

ماده 4 – مرکز اصلی شرکت، تهران و مدت آن نامحدود می باشد. مرکز اصلی شرکت با تصویب مجمع عمومی قابل تغییر است. شرکت می تواند نسبت به ایجاد شعب و نمایندگی ها در کلیه استان های کشور اقدام نماید.

ماده 5 – سرمایه شرکت مبلغ پنجاه میلیون ریال می باشد که صد در صد آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 6 – موضوع فعالیت و وظایف شرکت به شرح زیر تعیین می شود:
الف – هدایت، راهبری و توسعه زیرساخت های شهرک های کشاورزی.
ب – اداره امور شهرک های کشاورزی و نظارت بر آنها.
ج – برنامه ریزی، مطالعه طراحی و احداث شهرک های کشاورزی.
د – حمایت و پشتیبانی از توسعه بازار و همکاری های فنی، اقتصادی و فناوری بین شهرک های کشاورزی با سایر بخشهای ذی ربط.
هـ – ایجاد زمینه های ارایه خدمات فنی، مالی، اداری، آموزشی، بازرگانی برای گسترش تأسیسات زیربنایی شهرک های کشاورزی و سایر خدمات مورد نیاز.
و – هدایت و جذب سرمایه گذاری و کارآفرینی در شهرک های کشاورزی در چارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی.
ز – انجام سایر امور مربوط به رفع موانع و مشکلات احداث و توسعه شهرک های کشاورزی در چارچوب اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

فصل دوم : ارکان شرکت

ماده 7 – ارکان شرکت به شرح زیر می باشد:
الف – مجمع عمومی
ب – هیئت مدیره
ج – مدیر عامل
د – بازرس (حسابرس)

الف – مجمع عمومی

ماده 8 – مجمع عمومی شرکت عبارت است از وزیران جهاد کشاوری (رییس مجمع)، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

ماده 9 – مجمع عمومی با دعوت رییس مجمع و با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با حداقل سه رای موافق لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 10 – جلسات مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار، یک بار برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش هیئت مدیره و تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان و تصمیمات متخذه در خصوص سود و اندوخته های شرکت و یکبار برای تصویب بودجه سال سال مالی آتی و خط مشی و سایر اموری که در دستور جلسه قراردارد با رعایت قوانین و مقررات مربوط با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.

تبصره 1 – جلسات مجمع عمومی عادی شرکت به طور فوق العاده با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.

تبصره 2 – دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده، حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه با ذکر تاریخ و محل برگزاری و دستور جلسه، به صورت کتبی به اعضای مجمع عمومی و سایر مدعوین ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3 – حضور بازرس قانونی در جلسات مجمع عمومی الزامی است.

ماده 11 – جلسات مجمع عمومی فوق العاده شرکت برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه و یا انحلال با رعایت قوانین و مقررات مربوط با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.

ماده 12– وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست ها خط مشی ها و برنامه سالانه شرکت
ب – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی شرکت و گزارش عملکرد فعالیت شرکت با توجه به گزارش بازرس (حسابرس)
ج – بررسی و تصویب تشکیلات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط
د – بررسی و تصویب آیین نامه مربوط به نحوه اداره شهرک های کشاورزی با رعایت قوانین ومقررات مربوط
هـ – انتخاب بازرس (حسابرس)
و – تعیین اعضا هیئت مدیره و حقوق و مزایا و پاداش عملکرد آنها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
ز – تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی های شرکت
ح –بررسی و تصویب سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین مربوط دردستور جلسه عمومی گذاشته شده است.

ب – اعضای هیئت مدیره و وظایف و اختیارات آنها

ماده 13 – هیئت مدیره متشکل از پنج نفر می باشد که به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. رییس هیئت مدیره و مدیر عامل از بین اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شوند. احکام هیئت مدیره و مدیر عامل توسط وزیر جهاد کشاورزی صادر می شود.

تبصره 1 – جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات اتخاذ شده با حداقل سه رای موافق لازم الاجرا خواهد بود. جلسات هیئت مدیره باید حداقل ماهیانه دو نوبت تشکیل شود. اداره جلسات با رییس هیئت مدیره و مدیر عامل خواهد بود.

تبصره 2 – اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است.

تبصره 3 – عزل اعضای هیئت مدیره شرکت به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و به عهده مجمع عمومی است و در صورت فوت، استعفا و بازنشستگی، مجمع عمومی می تواند نسبت به تعیین جانشین اقدام کند.

ماده 14 – هیئت مدیره مجری مصوبات مجمع عمومی است و بر اساس مقررات این اساسنامه دارای اختیارات زیر می باشد:
الف – تهیه سیاستها، خط مشی ها و برنامه های سالانه جهت ارایه به مجمع عمومی.
ب – بررسی و تأیید گزارش عملیات سالیانه هیئت مدیره و صورتهای مالی شرکت برای تسلیم به بازرس (حسابرس) شرکت.
ج – بررسی بودجه سالانه شرکت جهت ارایه به مجمع عمومی.
د – اجرا و پیگیری مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت.
هـ – تهیه و تدوین تشکیلات و آیین نامه های مورد نیاز شرکت از جمله آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری – استخدامی شرکت و ارایه به مجمع عمومی برای تصویب.
و – انجا اقدامات لازم به منظور تهیه زمین و در اختیار گرفتن آنها برای احداث شهرکهای کشاورزی بر اساس قوانین و مقررات مربوط.

تبصره 1 – اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر خواهد بود.

تبصره 2 – برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و ذی حساب شرکت مجاز خواهد بود.

ج – مدیرعامل

ماده 15 – وظایف مدیر عامل به شرح زیر تعیین می شود:
الف – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام امور اداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب.
ب – تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.
ج – تهیه و تنظیم صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه شرکت.
د – رسیدگی و اخذ تصمیم درباره امور اداری، استخدامی، آموزشی کارکنان طبق آیین نامه های داخلی شرکت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
هـ – نمایندگی شرکت در مراجع قضایی و اداری و طرح و اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در موارد لزوم و دفاع از دعاوی که علیه شرکت اقامه شده اند و اقامه دعوی متقابل، ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث و دفاع دعاوی متقابل در تمام مراجع با حق توکیل و انتخاب نماینده قضایی در موارد یادشده.
و – ارایه سیستم های پیشرفته مدیریتی برای اداره شرکت به هیئت مدیره.
ز – انجام سایر امور ضروری برای پیشبرد اهداف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره مدیر عامل می تواند قسمتی از اختیارات قانونی خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از مدیران یا کارکنان شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.

د – بازرس (حسابرس)

ماده 16 – بازرس (حسابرس) شرکت توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب می شود.

ماده 17 – بازرس (حسابرس) باید درباره صحت صورت های مالی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند اظهارنظر نموده و گزارش خود را به مجمع عمومی تسلیم نماید. گزارش بازرس (حسابرس) باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اعضای مجمع عمومی ارسال گردد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرس (حسابرس) راجع به صورت های مالی از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده 18 – بازرس (حسابرس) حق ندارد در امور جاری شرکت مداخله نماید و باید وظایف خود را طوری انجام دهد که خللی در امور جاری شرکت ایجاد ننماید.

فصل سوم – منابع مالی

ماده 19 – منابع مالی شرکت عبارت است از:
الف – درآمد حاصل از ارایه خدمات یا واگذاری دارایی های تحت اختیار شرکت به سرمایه گذاران در شهرک های کشاورزی
ب – منابع حاصل از دریافت تسهیلات، عقود مشارکتی و سایر منابع تأمین اعتبار
ج – منابع عمومی دولت

فصل چهارم : سایر مقررات

ماده 20 – سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می باشد، به استثنای سال مالی اول که از تاریخ تشکیل شرکت می باشد. صورتهای مالی شرکت همراه گزارش عملکرد هیئت مدیره باید در موعد مقرر قانونی به بازرس (حسابرس) شرکت داده شود و بازرس (حسابرس) مکلف است گزارش خود را در موعد قانونی مربوط به مجمع عمومی تسلیم نماید.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 46753/30/91 مورخ 27/12/1391، به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.