حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 4 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۹:۰۰
شناسه : 27892

هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/6/1390 بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (3) ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌ بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب1389ـ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفاییمصوب 1390,06,20 فصل […]

پ
پ

هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/6/1390 بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (3) ماده (5) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌ بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب1389ـ اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
مصوب 1390,06,20

فصل اول ـ کلیات

ماده 1ـ به منظور کمک به تحقق و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تکمیل زنجیره ایده تا بازار و تجاری‌سازی نوآوری‌ها، دستاوردهای پژوهشی و اختراعات و کاربردی نمودن دانش از طریق ارایه کمک‌ها و خدمات مالی و پشتیبانی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی که از این پس صندوق نامیده می‌شود تشکیل و طبق مفاد این اساسنامه فعالیت می‌نماید.

ماده 2ـ صندوق با شخصیت حقوقی و دارای استقلال استخدامی و اداری و مالی و معاملاتی براساس تمهیدات و مصوبات هیئت امنا و زیر نظر رییس‌جمهور (رییس شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری) به مدت نامحدود تشکیل می‌شود و با رعایت این اساسنامه اداره می‌شود.

ماده 3ـ موضوع فعالیت صندوق به شرح زیر تعیین می‌شود:
1ـ برآورد منابع مالی موردنیاز و تأمین آن از طریق منابع دولتی، بودجه‌های سنواتی، اخذ کمک، سود سرمایه‌گذاری و کارمزد تسهیلات، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری وجوه مازاد صندوق و سایر منابع در راستای اهداف صندوق.
2ـ دریافت هرگونه تسهیلات و جلب مشارکت حسب مورد از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری.
3ـ بررسی وضعیت مالی و اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسه‌های دانش بنیان به منظور اعطای تسهیلات.
4ـ ارایه خدمات مالی و تسهیلاتی به شرکتها و مؤسسات و فعالیت‌های دانش‌بنیان به صورت اعطای کمک بلاعوض و یارانه و تسهیلات کوتاه‌مدت و بلندمدت و ارایه خدمات ضمانت‌نامه‌ای به صورت مستقیم و غیرمستقیم.
5 ـ مشارکت و سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در مراحل تجاری‌سازی طرح‌ها و فعالیتهای دانش‌بنیان به صورت مستقیم و غیرمستقیم و نیز کمک مالی بلاعوض در این مورد.
6 ـ شناسایی و انتخاب شبکه کارگزاری در ارائه خدمات مالی و تسهیلاتی و پشتیبانی صندوق.
7ـ کمک مالی و حمایت از نهادهای پشتیبان تجاری‌سازی نوآوری و فناوری و فراهم کردن خدمات توانمندسازی شرکتها و مؤسسات دانش ‌بنیان.
8 ـ مشارکت در تدوین سیاست‌ها و تعیین اولویت‌ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق در کشور و کمک به ساماندهی و هم‌افزایی حمایتهای موجود در کشور.
9ـ نظارت بر مراحل تخصیص منابع صندوق به شرکتها و مؤسسات و فعالیت‌های دانش‌بنیان.
10ـ همکاری با مؤسسات و نهادها و مجامع تخصصی داخلی و خارجی.
11ـ مدیریت بهینه منابع در اختیار به منظور حفظ ارزش سرمایه صندوق.
12ـ انجام هرگونه فعالیت در راستای اهداف صندوق.
13ـ سایر حمایت‌ها و کمک‌های مالی براساس مصوبه هیئت امنا.

فصل دوم ـ سرمایه و منابع صندوق

ماده 4ـ سرمایه اولیه صندوق، مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال است که از طریق حساب ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی یا سایر منابع در حداکثر سه سال، تأمین و پرداخت خواهد شد.

ماده 5 ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر می‌باشد:
1ـ کمک‌های دولت مندرج در بودجه سالانه کل کشور.
2ـ کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها و شرکت‌های وابسته و تابع.
3ـ سود و کارمزد تسهیلات.
4ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه مازاد صندوق و سایر منابع در راستای اهداف صندوق.
5 – سود خالص صندوق که پس از تصویب هیئت امنا و طی مراحل قانونی به حساب سرمایه صندوق منظور می‌گردد.
6 ـ سایر کمک‌های مالی

تبصره ـ بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌ها نیز می‌توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یادشده را تأمین نمایند.

ماده 6 ـ حمایت‌های مالی صندوق شامل انواع کمک بلاعوض، یارانه، ارایه تسهیلات، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیلات و جرایم متعلقه، انواع خدمات ضمانت‌نامه و مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های نوآوری و فناوری با استفاده از سپرده‌گذاری، جذب و هدایت منابع بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌ها در راستای اهداف و وظایف و اختیارات صندوق خواهد بود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم براساس مصوبات هیئت امنا ارایه نماید.

تبصره 1ـ صندوق می‌تواند وظایف خود را مستقیماً یا از طریق کارگزاران انجام دهد.

تبصره 2ـ صندوق با تصویب هیئت امنا و در چارچوب این اساسنامه می‌تواند در زیرمجموعه خود واحدها و شعب تخصصی ایجاد نماید.

فصل سوم ـ ارکان صندوق

ماده 7ـ صندوق دارای ارکان ذیل می‌باشد:
1ـ هیئت امنا
2ـ هیئت عامل
3ـ رییس هیئت عامل (رییس صندوق(
4ـ بازرس

ماده 8 ـ اعضای هیئت امنای صندوق به شرح ذیل می‌باشد:
1ـ رییس‌جمهور (رییس هیئت امنا).
2ـ معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور.
3ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.
4ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.
5 ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
6 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.
7ـ رییس کل بانک مرکزی.
8 ـ رییس بنیاد ملی نخبگان.
9ـ سه نفر با انتخاب رییس‌جمهور.

تبصره ـ نایب رییس و دبیر هیئت امنا با حکم رییس هیئت امنا انتخاب می‌شود. دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیئت امنا توسط دبیر هیئت امنا تعیین می‌شود.

ماده 9ـ وظایف و اختیارات هیئت امنا به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ تعیین سیاست‌ها، خط مشی‌ها و اولویت‌ها.
ب ـ بررسی گزارش عملکرد سالانه هیئت عامل و بازرس و تصویب صورت‌های مالی.
پ ـ تصویب برنامه‌های راهبردی و بودجه سالانه که از طریق هیئت عامل به هیئت امنا ارایه می‌گردد.
ت ـ تصویب ساختار و تشکیلات، آیین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری و معاملاتی صندوق به پیشنهاد هیئت عامل.
ث ـ نصب، قبول استعفا و عزل اعضای هیئت عامل و بازرس قانونی به پیشنهاد رییس هیئت امنا و تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت عامل و بازرس.
ج ـ تعیین حق‌الزحمه حسابرس، حقوق و مزایای رییس هیئت عامل و تعیین حسابرس قانونی.
چ ـ اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات معوق صندوق.
خ ـ پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق و اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال صندوق و ارایه آن به هیئت وزیران.
د ـ اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق.
ذ ـ صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوی.
ر ـ سایر مواردی که در این اساسنامه آمده و نیز مواردی که در جهت اهداف صندوق قرار دارد.
ز ـ هیئت امنا می‌تواند وظایف و اختیارات خود را به هیئت عامل یا رییس آن تفویض نماید. در این صورت مسئولیت حسب مورد به عهده هیئت عامل یا رییس آن می‌باشد.

تبصره ـ جلسات هیئت امنای صندوق حداقل سالی دو بار تشکیل می‌شود و با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با حداکثر آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 10ـ هیئت عامل صندوق مرکب از پنج نفر است که به پیشنهاد رییس هیئت امنا و تصویب هیئت امنا با حکم رییس هیئت امنا منصوب می‌گردند.

ماده 11ـ هیئت عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف ـ اجرای مصوبات هیئت امنا.
ب ـ تهیه و تنظیم سیاست‌های کلی و خط مشی عمومی صندوق و پیشنهاد به هیئت امنا.
پ ـ تهیه و گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی صندوق و ارایه گزارش عملیات صندوق به هیئت امنا.
ت ـ تنظیم بودجه سالانه صندوق و ارایه آن به هیئت امنا.
ث ـ تصویب آیین‌نامه داخلی مورد نیاز براساس پیشنهاد رییس هیئت عامل.
ج ـ تهیه و تصویب دستورالعمل‌های اجرایی مربوط.
چ ـ ارایه پیشنهادهای مربوط به تغییر و اصلاح اساسنامه و نیز کاهش یا افزایش سرمایه صندوق به هیئت امنا.
ح ـ افتتاح حساب‌های ارزی و ریالی در بانک‌های داخلی و خارجی و استفاده از آنها به نام صندوق و انسداد حساب‌های یادشده حسب مورد با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
خ ـ تهیه آیین‌نامه‌ها و ضوابط مربوط براساس مفاد این اساسنامه و پیشنهاد به هیئت امنا.
د ـ تهیه ساختار و تشکیلات صندوق و ارائه آن به هیئت امنا.
ذ ـ اتخاذ تصمیم در مورد خرید، فروش و اجاره، قبول ضمانت یا ظهرنویسی تضمینات، توثیق یا رهن اموال غیرمنقول، سرمایه‌گذاری، مشارکت و پیمانکاری در چارچوب آیین‌نامه‌های مصوب هیئت امنا.
ر ـ پیشنهاد صلح، سازش و ارجاع امر به داوری به هیئت امنا.
ز ـ تعیین چارچوب قراردادهای عاملیت با بانک‌های عامل و تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات عامل در چهارچوب این قرارداد.
ژ ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل‌های مناسب.
س ـ سایر وظایفی که طبق این اساسنامه یا اهداف صندوق بر عهده هیئت عامل می‌باشد.

ماده 12ـ رییس هیئت عامل که بالاترین مقام اجرایی صندوق است، از بین اعضای هیئت عامل یا خارج از آن با پیشنهاد رییس هیئت امنا و تصویب هیئت امنا انتخاب و با حکم رییس هیئت امنا منصوب می‌گردد.

ماده 13ـ وظایف و اختیارات رییس هیئت عامل به شرح زیر است:
الف ـ انجام امور اداری و استخدامی و مالی و معاملاتی و عملیات موضوع صندوق و اجرای تصمیمات هیئت عامل و مصوبات هیئت امنا.
ب ـ نمایندگی صندوق در مقابل مراجع قضایی و اداری و نیز در مقابل سایر اشخاص با حق تعیین وکیل و نمایندگی و نیابت.
پ ـ تهیه بودجه سالانه و تنظیم و گزارش عملکرد صندوق برای ارایه به هیئت عامل و هیئت امنا.
ت ـ ارایه پیشنهاد اصلاح سرمایه صندوق و سایر پیشنهادهای مالی به هیئت عامل.
ث ـ اقدام در مورد وصول مطالبات صندوق و گزارش مشکلات به هیئت عامل.
ج ـ ایفای وظایف و اختیاراتی که هیئت امنا یا هیئت عامل به رییس هیئت عامل تفویض می‌نماید.
چ ـ سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه یا اهداف صندوق بر عهده رییس هیئت عامل می‌باشد.

تبصره ـ اسناد و اوراق مالی و اسناد تعهدآور و قراردادهای صندوق باید به امضای رییس هیئت عامل و یکی از اعضای هیئت عامل و مهر صندوق برسد و سایر مکاتبات با امضای رییس هیئت عامل خواهد بود.

ماده 14ـ گزارش سالانه بازرس قانونی باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه هیئت امنا ارایه گردد.

تبصره 1ـ بازرس حق مداخله در امور اداری، استخدامی و مالی و معاملاتی صندوق را ندارد ولی می‌تواند نظرات خود را به صورت کتبی به رییس هیئت عامل یا هیئت عامل اطلاع دهد.

تبصره 2ـ بازرس می‌تواند برای انجام وظایف خود هر موقع که مقتضی بداند به دفاتر و اسناد و دارایی صندوق رسیدگی نموده و در این مورد اطلاعات و مدارک لازم را بخواهد.

تبصره 3ـ بازرس می‌تواند به دعوت دبیر هیئت امنا در جلسات هیئت امنا بدون حق رأی شرکت نماید.

ماده 15ـ انحلال و تسویه صندوق با پیشنهاد رییس هیئت امنا و تأیید هیئت امنا و تصویب هیئت وزیران انجام می‌شود و اموال آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده 16ـ هیئت عامل ظرف شش ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، آیین‌نامه‌های مربوط (نظیر استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی) را تهیه و برای تصویب به هیئت امنا تسلیم می‌نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.