د. خرداد 15ام, 1402

آیین نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمی

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۸۸ ‏بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد تبصره (۳) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- و با رعایت جزء (ط) بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۵ / ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱ / ۱۰ / ۱۳۸۶ ‏آیین نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمی
مصوب 1388,10,13

ماده ۱– به منظور تشخیص صلاحیت های موضوع بند (الف) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، «کارگروه تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی» با ترکیب ذیل در هر دستگاه اجرایی تشکیل می شود:
‏الف – معاون ثابت دستگاه اجرایی یا عناوین مشابه (رییس)
ب – مسئول واحد توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی (دبیر)
ج – مسئول واحد محل خدمت کارمند
د – مسئول واحد ارزشیابی دستگاه اجرایی
هـ – یک نفر متخصص سنجش و اندازه گیری با معرفی بالاترین مقام دستگاه اجرایی

ماده ۲– شرح وظایف کارگروه، معیارهای احراز صلاحیت ها، حداقل امتیاز لازم دوره های آموزشی، فرایند صدور حکم استخدامی قطعی و نحوه اعمال یکی از روش های مذکور در تبصره (۱) ماده (۴۶) براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.

ماده ۳– انتقال کارمند به سایر دستگاه های اجرایی و اعزام به مأموریت در طی دوره آزمایشی مجاز ‏است.

این تصویب نامه در تاریخ ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۸۸ ‏به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور – محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها