د. خرداد 15ام, 1402

اصلاح مواد (15)، (34) و (43) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

اصلاح مواد (15)، (34) و (43) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
مصوب 1388,10,28

وزیران عضو کارگروه مسکن در جلسه مورخ 28/ 10/ 1388‏ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 153753/ت 43505هـ مورخ 2 /8 /1388 ‏تصویب نمودند:
‏در مواد (15‏)، (34) و (43) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، موضوع تصویب نامه شماره 24198‏ /ت41527ک مورخ 7/ 2/ 1388 ‏شماره های (12‏)، (31) ‏و (42‏) به ترتیب به شماره های (13‏)، (32‏) و (43‏) اصلاح می شوند.

این تصویب نامه در تاریخ 1388/11/18 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده ‏است.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها