د. خرداد 15ام, 1402

اصلاح آیین نامه توزیع اعتبار جزء ( 6 )ردیف (520000) قانون بودجه سال 1388 کل کشور

اصلاح آیین نامه توزیع اعتبار جزء ( 6 )ردیف (520000) قانون بودجه سال 1388 کل کشور
مصوب 1388,11,11

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1388/11/11 ‏بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت نمود:

آیین نامه توزیع اعتبار جزء (6) ردیف (520000‏) قانون بودجه سال 1388‏کل کشور، موضوع تصویبنامه شماره 123912 ‏ات 43110هـ مورخ 21/6/1388 به شرح زیر اصلاح می شود:

1– ‏جدول پیوست که به مهر «دفتر هیأت دولت» تأیید شده ‏است جایگزین جدول پیوست تصویبنامه یادشده می شود .

2– ‏متن زیر جایگزین ماده (2) می شود :
«ماده 2 ‏- اعتبار ردیف (1) جدول یادشده برای پرداخت یارانه تسهیلات طرح های مصوب منعقد شده در سال 1388 که در آینده به بهره برداری می رسند، طرح کمک هزینه کارورزی فارغ التحصیلان بیکار، تکمیل مطالعات سندهای اشتغال برنامه پنجم (استانی)، یک درصد ( 1%) هزینه های نظارتی، پرداخت تعهدات باقیمانده دولت در سفرهای هیأت وزیران به استان ها هزینه می شود.

– متن زیر جایگزین ماده (5) می شود:
«ماده 5- اعتبار موضوع ردیف (2) جدول یاد شده به صورت وجوه اداره شده برای افزایش اشتغال با سرانه هر شغل یکصد میلیون (000/000/100) ریال در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار می گیرد تا در قالب ضوابط مصوب شورای عالی اشتغال هزینه شود ».

4– متن زیر جایگزین ماده (6) می شود:
‏«ماده 6- اعتبار موضوع ردیف (6) جدول یاد شده در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می گیرد تا برای انجام تعهدات معوق دولت در تأمین یارانه تسهیلات سنوات گذشته در چارچوب مصوبه شورای عالی اشتغال، هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی، نظارت و کمک بلاعوض مورد تأیید شورای عالی اشتغال به صورت وجوه اداره شده هزینه شود».

5– ‏تبصره های مواد (2‏) و (5) و تبصره های (1) و (2) ماده (6) به قوت خود باقی است.

6– متن زیر به عنوان مواد (12)، (13) و (14‏) به تصویبنامه یادشده الحاق می گردد :
ماده 12- برای انجام مراحل توانمندسازی کارجویان در ایجاد بنگاه های اقتصادی و رسیدگی به درخواست های مردمی در امر اشتغال در سفرهای استانی، مبلغ سی میلیارد (000/000/000/30) ریال در قالب وجوه اداره شده در اختیار وزارت تعاون قرار می گیرد تا در چارچوپ مصوبات شورای عالی اشتغال هزینه کند .
ماده 13- برای انجام تعهدات باقیمانده طرح ارتقای بهره وری صنایع غذایی، مطالعات تکمیلی ساماندهی کسب و کار خانگی، اشتغال زنان روستایی و عشایری، تکمیل طرح تمام شماری و ارزیابی بنگاه های زود بازده با تأکید بر راهکارهای مقابله با چالش ها و مشکلات بنگاه ها، آموزش کسب و کار، تجهیز دبیرخانه شورای عالی اشتغال، اعتبار موضوع ردیف (4) جدول یاد شده در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می گیرد، تا به صورت وجوه اداره شده هزینه شود .
‏ماده 14- اعتبارات مواد مذکور در قالب وجوه اداره شده برای پرداخت تسهیلات، کمک، یارانه سود و کار مزد تسهیلات بانکی یا به صورت تلفیقی یا برای آموزش و کارورزی و نظارت بر طرح های اشتغالزا و مطالعه مربوط، در اختیار بانک یا صندوق عامل قرار می گیرد تا پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی به هزینه قطعی منظور شود .

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور

جدول اصلاحی توزیع اعتبار جزء (6) ردیف 520000 قانون بودجه سال 1388


ردیف

موضوع

دستگاه مباشر

اعتبار مصوب 1388-
میلیون ریال

1

یارانه تسهیلات بانکی

وزارت کار و اموراجتماعی

280/482

2

تسهیلات پرداختی به صندوق کمیته امداد امام خمینی (ره) به صورت وجوه اداره شده برای طرح های اشتغالزا

کمیته امداد امام خمینی (ره)

90720

3

احداث واحدهای نان صنعتی انبوه از طریق بخش خصوصی، تعاون و بخش عمومی غیردولتی و ارتقای کیفیت تکنولوژی پخت نان واحدهای نانوایی سنتی

وزارت بازرگانی

000/60

4

تعهدات باقی مانده طرح ارتقای بهره وری صنایع غذایی، مطالعات تکمیلی ساماندهی کسب و کار خانگی، اشتغال زنان روستایی و عشایری، تکمیل طرح تمام شماری و ارزیابی بنگاه های زود بازده با تأکید بر راه کارهای مقابله با چالش ها و مشکلات بنگاه ها، آموزش کسب و کار، تجهیز دبیرخانه شورای عالی اشتغال

وزارت کار و اموراجتماعی

000/60

5

مراحل توانمندسازی کارجویان در ایجاد بنگاه های اقتصادی و رسیدگی به درخواست های مردمی در امر اشتغال در سفرهای استانی

وزارت تعاون

000/20

6

تعهدات معوق دولت در تأمین یارانه تسهیلات سنوات گذشته درچارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال هزینه های مطالعاتی تحقیقاتی نظارت و کمک بلاعوض مورد تأیید شورای عالی اشتغال به صورت وجوه اداره شده

وزارت کار و اموراجتماعی

200/194

جمع

200/907

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها