د. خرداد 15ام, 1402

آیین نامه حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در بهبود ایمنی و مصرف سوخت و آلایندگی وسایل نقلیه

بسمه تعالی
‏وزارت نفت – وزارت کشور – وزارت راه و ترابری – وزارت صنایع و معادن – سازمان حفاظت محیط زیست – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 145601/ت 43458 مورخ 21/7/1388، «آیین نامه حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در بهبود ایمنی و مصرف سوخت و آلایندگی وسایل نقلیه» را به شرح زیر تصویب نمود‏ند:

آیین نامه حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر
‏در بهبود ایمنی و مصرف سوخت و آلایندگی وسایل نقلیه
مصوب 1388,11,25با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1‏– واژه های ذکر شده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند :

‏الف – اختراع: طرحی که گواهینامه ثبت اختراع از اداره ‏کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ‏دریافت نموده باشد.

‏ب – نوآوری: طرح هایی که برای اولین بار در ایران به مرحله اجرا گذاشته می شود ‏و از نظر علمی و فنی قابل قبول و دارای توجیه اقتصادی باشد.

‏ج – ابتکار: دستاوردهای نوین در زمینه طراحی و روش ساخت با توجه به شرایط کشور و امکانات موجود .

ماده 2‏– طرح های پیشنهادی که دارای شاخص ها و معیارهای زبر باشند پس از تأیید کارگروه موضوع ماده (6) مورد حمایت قرار می گیرند:

‏الف – توجیه اقتصادی و فنی برای طرح پیشنهادی مبنی بر مؤثر بودن بر کاهش مصرف سوخت و آلایندگی خو دروها.

‏ب – نو و ابتکاری بودن در کشور.

‏ج – انطباق با نیازهای کشور و استاندارد ها و معیارهای متعارف به ویژه ‏در زمینه ایمنی و ‏محیط زیست.

د – حداکثر استفاده ‏از توانمندی های کشور.

هـ – خود‏کفایی و کاهش آسیب پذیری در برابر محد ودیت های خارجی.

و – افزایش توان رقابتی کشور و کاهش فاصله با کشورهای پیشرفته.

‏ز – طی مرحله ساخت نمونه آزمایشی .

ماده 3– شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به نمایندگی از وزارت نفت مسؤولیت اجرای مفاد این آیین نامه را عهده دار می باشد.

ماده 4(اصلاحی 17/03/1394)– اعتبار سالانه لازم برای اجرای طرح های موضوع این ماده به پیشنهاد شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از محل بودجه پژوهشی شرکت های اصلی وزارت نفت با تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی ذی ربط حسب مورد تأمین می شود و متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح های مصوب، با معرفی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در اختیار مجری طرح قرار می گیرد.

ماده 5– افراد حقیقی یا حقوقی، موظفند مشخصات فنی و بررسی های اقتصادی اولیه پیشنهاد خود را به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ارائه نماید.

ماده 6– کارگروه ‏داوری با حضور کارشناسان و صاحب نظران بخش های ذی ربط با ترکیب زیر‏تشکیل می شود:

1– مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (رییس).

2– مدیر بهینه سازی انرژی در بخش حمل و نقل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (دبیر)

3– نماینده ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت.

4– نماینده وزارت صنایع و معادن.

5– نماینده ‏وزارت کشور.

6– نماینده ‏وزارت راه و ترابری.

7– نماینده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

8 نماینده سازمان حفاظت محیط زیست.

9– نماینده معاونت امور برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت.

10– نماینده معاونت امور برنامه ریزی و نظارت تلفیقی شرکت ملی نفت ایران.

11– نماینده ‏مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران.

12 – نماینده ‏شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ‏های نفتی ایران.

13– دو نفر از متخصصین یا اعضا هیأت علمی (حسب مورد) به پیشنهاد رییس کار گروه و تأیید ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت.

نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

معاونت پژوهش و فناوری

وزارت نفت

شرکت ملی گاز ایران

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

ماده 7 ‏– در صورت جدید بودن طرح پیشنهادی و عدم سابقه قبلی در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و تأیید مشخصات فنی و اقتصادی طرح های یادشده در کارگروه داوری، آزمایش های لازم (در صورت نیاز) انجام می شود تا اثر بخشی آن بر مصرف سوخت و میزان آلایندگی مورد آزمایش قرار گیرد.

ماده 8 ‏– سازمان بهینه سازی مصرف سوخت موظف است بنا به تشخیص کار گروه داوری حداقل بیست و پنج درصد (25%) هزینه اجرای طرح های مصوب را در قالب کمک بلاعوض و یا تسهیلات (با حفظ امکان ادامه فعالیت طرح) پرداخت نماید.

ماده 9 ‏– نظارت بر حسن انجام این آیین نامه بر عهده ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت می باشد.

این تصویبنامه در تاریخ 25/11/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها