پ. فروردین 10ام, 1402

آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن مهر

وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152752 /ت 42505 هـ مورخ 2/ 8/ 1388 «آیین نامه ‏اعطای تسهیلات مسکن مهر» را به شرح زیر موافقت نمودند:

آیین نامه اعطای تسهیلات مسکن مهر
مصوب 1388,12,23با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1– از ابتدای سال 1389 تسهیلات مسکن مهر در سراسر کشور به واجدین شرایط و با رعایت الگوی مصرف مسکن مهر به صورت قرض الحسنه و با کارمزد چهار درصد (4 %) در دوران ساخت و بازپرداخت، پرداخت می شود.

تبصره – نرخ تسهیلات در شهر تهران نه درصد (9 %‏) و در مراکز استان هفت درصد (7 %) ‏می باشد.

ماده 2– زمان ساخت و بازپرداخت تسهیلات جمعأ پانزده سال و بازپرداخت آن به صورت ساده ‏یا پلکانی در دوره های پنج ساله (با انتخاب متقاضی) می باشد) (حداکثر دو سال ساخت و سیزده سال بازپرداخت)

ماده ۳– میزان تسهیلات برای ساخت غیرصنعتی تا دویست میلیون (000 /000 /200) ریال، ‏برای فن آوریهای نو و ساخت صنعتی تا دویست و پنجاه میلیون (000 /000 /250) ریال و برای مسکن روستایی تا یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال تعیین می شود.

تبصره ۱– مصادیق و نظام فن آوریهای نو و صنعتی سازی توسط وزارت مسکن و شهرسازی مشخص و به بانک عامل اعلام می شود.

تبصره 2– چنانچه واحدهای در حال ساخت که قبلاً از تسهیلات مسکن مهر استفاده ‏نموده اند با تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی نیاز به تسهیلات تکمیلی داشته باشند، این تسهیلات با رعایت سقف پیش بینی شده در ماده (3) پرداخت می شود. دستورالعمل اجرایی این موضوع ظرف یک ماه توسط وزارت مسکن و شهر سازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می شود. نرخ تسهیلات تکمیلی در دوران مشارکت مانند نرخ قبلی آن و در دوران بازپرداخت تابع نرخهای جدید مقرر در ماده (1) و تبصره آن می باشد.

تبصره 3– مابه التفاوت نرخ تسهیلات فروش اقساطی در دوران بازپرداخت برای کسانی که قبل از سال 1389 با بانک عامل قرارداد فروش اقساطی امضاء نموده اند (حداکثر یک هزار واحد در کشور) با نرخ های موضوع این تصمیم نامه از محل یارانه پیش بینی شده در مصوبه یاد شده تأمین ‏می شود.

ماده 4– مراحل پرداخت تسهیلات موضوع این آیین نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می شود.

ماده ۵– بانک می تواند قبل یا در هر مرحله از مراحل پرداخت تسهیلات، با اخذ ضمانتنامه ‏بانکی تمام یا قسمتی از مرحله بعدی تسهیلات را به منظور خرید مصالح و یا تولید صنعتی توسط سازنده‏، پرداخت نماید.

ماده ۶– بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کسری نقدینگی مورد نیاز بانک عامل برای طرح مسکن مهر را به نحو مقتضی تأمین می نماید.

ماده ۷– شرایط بازپرداخت تعهدات بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت ‏تأمین مالی مسکن مهر، با توافق طرفین تعیین خواهد شد.

ماده ۸– با توجه به عاملیت بانک مسکن در طرح مسکن مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‏ایران ترتیبی اتخاذ نماید که حتی الامکان تکالیف مازاد بر مسکن مهر، برای بانک مسکن منظور نشود.

ماده 9(الحاقی 23/12/1388)– معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است تفاوت نرخ تسهیلات پرداختی تا دوازده درصد (12%) را به عنوان یارانه پیش بینی و از طریق بانک مرکزی به بانک عامل پرداخت نماید.

ماده 10(الحاقی 23/12/1388)– تا زمان پیش بینی یارانه ، بانک عامل می تواند به همان میزان، دولت را بدهکار نماید.

این تصمیم نامه در تاریخ 23 /12 /1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها