پ. فروردین 10ام, 1402

اضافه شدن متنی به عنوان ماده ( 8 ) به آیین نامه اجرایی قانون اخذ ورودیه از بازدید کنندگان پارکها و موزه های تاریخ طبیعی

اضافه شدن متنی به عنوان ماده ( 8 ) به آیین نامه اجرایی قانون اخذ ورودیه از بازدید کنندگان پارکها و موزه های تاریخ طبیعی
مصوب 1389,01,22

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/1/1389 بنا به پیشنهاد شماره 52400-1 مورخ 3/9/1386 ‏سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ‏تبصره (1‏) ماده واحده قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارک ها و موزه های تاریخ طبیعی – مصوب 1367 – موافقت نمود:

متن زیر به عنوان ماده‏ (8) به آیین نامه اجرایی قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارک ها و
موزه های تاریخ طبیعی (مورخ تصویبنامه شماره 123410/ت188هـ مورخ 30/5/1369) اضافه
می شود:
‏ماده 8- تعرفه های مربوط به اجرای برنامه های طبیعت گردی در غارهای واقع در مناطق چهار گانه توسط کارگروه موضوع ماده (3‏) آیین نامه مدیریت، حفاظت و بهره‏ برداری از غارهای کشور تعیین و اعمال خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها