پ. فروردین 10ام, 1402

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی
مصوب 1389,01,22

نظر به اینکه در صدر و ماده (4) آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی – مصوب 1385- موضوع تصویبنامه شماره 840722/ت40780ک مورخ 14/7/1388 به ترتیب عبارت های «پیشنهاد مشترک شماره 19899/020 مورخ 1388/6/13وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور » و «جزء (ب) بند(10) ماده (1) قانون برنامه و بودجه – مصوب 1351-» به اشتباه عبارت های «پیشنهاد شماره 19899/020 مورخ 1387/6/13وزارت جهاد کشاورزی » و بند (1) ماده (1) قانون برنامه و بودجه – مصوب 1351-» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

مجید دوستعلی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها