س. فروردین 1ام, 1402

آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏وزارت کار و امور اجتماعی- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور – بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1388/1226 ‏بنا به پیشنهاد شماره 30511/820/410 ‏مورخ 1387/8/25 ‏بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر را به شرح زیر موافقت نمود:

آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
مصوب 1388,12,26

ماده 1 ‏– در این آ یین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386-

‏ب – معاونت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

پ – بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران

‏ت – دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5‏) قانون

‏ث – فرزندان شاهد و جانباز: فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

ماده 2 ‏– دستگاه های اجرایی مکلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی دستگاه متبوع، حداقل بیست و پنج درصد نیازهای استخدامی خود را از میان فرزندان شاهد و جانباز فاقد شغل و دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی معرفی شده از سوی بنیاد تأمین و نسبت به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پست های بدون متصدی اقدام نمایند.

تبصره ا – بنیاد موظف است فرزندان شاهد و جانباز را با اولویت فرزندان شاهد و سپس فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی معرفی نماید.

تبصره 2 ‏– فرزندان شاهد و جانباز از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف هستند.

تبصره 3 ‏– درصورت وجود افراد واجد شرایط، مازاد بر درصد مذکور در این ماده، استخدام افراد معرفی شده از سوی بنیاد در سقف مجوزهای قانونی دستگاه مربوط الزامی است.

تبصره 4‏– فرزندان شاهد و جانباز از تطبیق رشته تحصیلی با شغل مورد تصدی و نیز شرط معدل معاف و از نظر شرط شرکت در آزمون های استخدامی تابع قوانین و مقررات مصوب خود می باشند .

تبصره 5– دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت مرتبه برای تطبیق رشته تحصیلی مورد نظر با شغل مورد تصدی اقدام نمایند.

تبصره 6– در صورت عدم تطبیق مدرک تحصیلی فرزندان شاهد و جانباز با پست های موجود و نیاز به تغییر عنوان یا ایجاد پست مناسب، معاونت با رعایت قانون نسبت به اصلاح و تغییر عناوین پست ها، متناسب با مدرک تحصیلی آنان و یا ایجاد پست جدید اقدام خواهد نمود.

ماده 3– ‏دستگاه های اجرایی با معرفی بنیاد نسبت به به کارگیری فرزندان شاهد و جانباز دارای مدرک تحصیلی دیپلم (تمامی رشته ها) در مشاغلی که مدرک یاد شده و شرایط احراز آنها پیش بینی شده است، اقدام نمایند.

ماده 4– دستگاه های اجرایی مکلفند در صورت نیاز به نیروی انسانی قراردادی ( قرارداد انجام کار معین یا مشخص یا عناوین مشابه) و نیز در اجرای تصویبنامه های شماره 84515/ت 34613هـ مورخ 1384/12/15 و شماره 77961/ت40006هـ مورخ 1387/5/17 ‏و بخشنامه شماره 70597/34613 مورخ 1385/6/15 ‏فرزندان شاهد و جانباز را در اولویت قرار دهند.

ماده 5– دستگاه های اجرایی موظفند پس از طی دوره کارورزی فرزندان شاهد و جانباز، نسبت به انعقاد قرارداد کار معین و پس از سه سال با رعایت قانون ، نسبت به استخدام پیمانی آنها اقدام نمایند.

ماده 6– دستگاه های اجرایی مکلفند از محل سهمیه های استخدامی خود نسبت به استخدام رسمی فرزندان شاهد و جانباز قراردادی یا پیمانی شاغل در مشاغل حاکمیتی دستگاه مربوط و همچنین استخدام پیمانی فرزندان شاهد و جانباز قراردادی در سایر مشاغل با هماهنگی بنیاد اقدام نمایند.

ماده 7 ‏– وزارت کار و امور اجتماعی موظف است ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ، زمینه اشتغال به کار تعداد یکصد و بیست هزار ( 120/000) نفر از فرزندان شاهد و جانباز و سایر ایثارگران تحت پوشش بنیاد ( با اولویت فرزندان شاهد و جانباز) را در چارچوپ برنامه جامعی که با مشارکت بنیاد تدوین می کند، فراهم نماید.

ماده 8 ‏– سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است به منظور توانمندسازی و ارتقای مهارت های شغلی فرزندان شاهد و جانباز، اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده 9 ‏– مقررات حاکم بر مأموریت آموزشی جانبازان در مورد فرزندان شاهد و جانباز نیز لازم الاجراست.

ماده 10 ‏– دستگاه های اجرایی مکلفند براساس ماده (99‏) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- و ماده (17‏) سیاست های کلان برنامه پنجم توسعه ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و طبق ضوابط و مقررات مربوط، در اعطای امتیازات، تسهیلات و مجوزهای قانونی ، فرزندان شاهد و جانباز را در اولویت قرار دهند.

ماده 11 ‏– به منظور نظارت بر اجرای این آیین نامه، دستگاه های اجرایی موظفند گزارش عملکرد اجرای این آیین نامه را به بنیاد منعکس نمایند. بنیاد مکلف است به صورت سالانه گزارش لازم را به هیأت وزیران ارایه نماید.

ماده 12 ‏– این تصمیم نامه جایگزین تصویبنامه شماره 145264/ت35687هـ مورخ 1385/11/7 ‏می شود.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها