پ. فروردین 10ام, 1402

آیین نامه شماره 44490/28591 مورخ 11 /2 /1389 راجع به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضد رقابتی

بسمه تعالی
“با صلوات بر محمد و آل محمد”
‏وزارت امور اقتصادی و دارا یی

وزیران عضو کارگروه ‏تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1387 ‏- به استناد بند (12‏) ماد‏ه (61) قانون یادشده و با رعایت تصویبنامه شماره 186084/ت41633هـ مورخ 1387/10/14، آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضد رقابتی را به شرح زیر موافقت نمودند:

آیین نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی در رویه های ضد رقابتی
مصوب 1389,02,07

ماده ا – در صورت نقض ممنوعیت های موضوع ماده ‏(45) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مرتکب یا مرتکبان به موجب بند (12‏) ماده (61) قانون یادشده با حکم شورای رقابت و با توجه به عمل ارتکابی و میزان تأثیر آن به جریمه نقدی از ده ‏میلیون ( 000/000/10) ریال تا یک میلیارد ( 000/000/000/1) ریال محکوم خواهند شد.

تبصره– احراز جنبه ضد رقابتی عمل ارتکابی با شورای رقابت است.

ماده 2 ‏– میزان جرایم نقدی برمبنای عواملی نظیر اهمیت کمی وکیفی عمل منجر به اخلال در رقابت، میزان تأثیر منفی آن بر بازار در کوتاه ‏مدت و بلند مدت، تعدد و تکرار، زمان و مکان ارتکاب، طول مدت ارتکاب عمل ضد رقابتی و مبادرت به آن به صورت فردی یا جمعی تعیین خواهد شد.

ماده 3– در صورت تعدد آثار عمل ارتکابی، شورای رقابت برای هر یک از اثرات عمل، مطابق ماده (2) مجازات جداگانه وضع می نماید.

این تصمیم نامه در تاریخ 1389/2/7 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها