ج. فروردین 11ام, 1402

اصلاح آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی

اصلاح آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی
مصوب 1389,02,26

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 26 /2 /1389 بنا به پیشنهاد شماره 16289 /01 /88 مورخ 16 /3 /1388 وزارت دادگستری و به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380 – و با رعایت تصویب نامه شماره 164082 /ت 373 هـ مورخ 10 /10 /1386 موافقت نمودند:
‏”در ماده (7) آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی، موضوع تصویب نامه شماره 41028 /ت 27494 هـ مورخ 23 /7 /1382 عبارت “و همچنین بررسی پیشنهاد تغییر بهره بردار کلیه اراضی، املاک و ابنیه موضوع ماده (69) قانون مذکور و تبصره های (1)، (2)، (4‏)، (5‏) و (6) آن” حذف و متن زیر به عنوان ماده (8‏) به آیین نامه موصوف الحاق و شماره مواد ‏بعدی به ترتیب تغییر می یابد:
‏ماده 8 – کمیسیون موضوع ماده (7) این آیین نامه به عنوان کمیسیون تخصصی کمیسیون لوایح هیئت دولت کلیه پیشنهادهای مربوط به تعیین و تغییر بهره بردار، موضوع ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره های (1‏)، (2‏)، (4)، (5) و (6‏) آن را بررسی و نتیجه را برای تصمیم گیری به کمیسیون لوایح ارایه نماید.
تبصره – کلیه درخواست ها در محدوده این ماده، از طریق کمیسیون لوایح هیئت دولت به کمیسیون موضوع ماده (7‏) این آیین نامه ارجاع می شود.”

‏این تصمیم نامه در تاریخ 26 /4 /1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها