ی. فروردین 6ام, 1402

آیین نامه اجرایی بند 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور

بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏وزارت جهاد کشاورزی – وزارت مسکن و شهرسازی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد مشترک معاونت
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 ‏کل کشور
مصوب 1389,02,23با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1– اصطلاحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف – اراضی ملی: اراضی که در اجرای ماده (2) قانون «حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور – مصوب 1371- و اصلاحات بعدی آن»، ملی اعلام شده است.

‏ب – اراضی موات: اراضی مشمول جزء (5) ماده (1) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1359- شورای انقلاب.

‏د – ساکنان روستاها: اشخاصی که سکونت آنها در محدوده روستا به تأیید شورای اسلامی روستا می رسد.


‏هـ – مرجع واگذاری: وزارت جهاد کشاورزی.

ماده 2– کلیه ضوابط و ممنوعیت های مقرر در ماده (2) آیین نامه اجرایی «لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1359- شورای انقلاب و تبصره (4‏) ماده (31‏) اصلاحی قانون «حفاظت و بهره ‏برداری از جنگل ها و مراتع» نیز مشمول واگذاری های موضوع این آیین نامه می شود.

ماده 3– واگذاری اراضی مشمول این آیین نامه منوط به رعایت ماده (13) آیین نامه اجرایی «قانون ملی شدن جنگل ها – مصوب 1342- هیأت وزیران و ماده (39‏) قانون «حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع – مصوب 1346 – و اصلاحات بعدی آن «و رعایت حد نصاب های موضوع قانون» جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی – مصوب 1385- و آیین نامه اجرایی آن» می باشد.

ماده 4– وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر دستگاه ها، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری (حسب مورد) موظفند در زمان واگذاری اراضی، پاسخ استعلام سازمان ‏جهاد کشاورزی استان ها را از تاریخ دریافت، ظرف یک ماه بدون اخذ هرگونه وجهی اعلام نمایند. در صورت عدم ارایه پاسخ در مهلت مقرر، پاسخ مثبت تلقی می شود.

ماده 5– وزارت جهاد کشاورزی می تواند در سال 1389 ‏با استفاده از شیوه های اطلاع رسانی مناسب نسبت به مطلع نمودن کشاورزان و ساکنان روستاها از مقررات واگذاری اراضی مشمول این آیین نامه اقدام نماید.

ماده 6– وزارت جهاد کشاورزی موظف است نمونه فرم درخواست متقاضیان و فرم قرارداد واگذاری موضوع این آیین نامه و همچنین دستورالعمل های اجرایی لازم را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و به واحدهای ذی ربط ابلاغ نماید.

ماده 7– وزارت جهاد کشاورزی موظف است بس از بررسی درخواست متقاضیان و وضعیت اجرای طرح و سایر شرایط و ضوابط حقوقی مالکیت اراضی مشمول این آیین نامه، مراتب را برای تصویب به مرجع واگذاری ارسال نماید.


ماده 8- درآمدهای موضوع این آیین نامه به حساب ردیف (210202) نزد خزانه داری کل واریز
می شود. معادل درآمدهای وصولی پس از اولویت بندی نحوه پرداخت به مصارف و ردیف های مندرج در جدول (24‏) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و مبادله موافقتنامه های ذی ربط با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، تخصیص داده خواهد شد.


ماده 9– وزارت جهاد کشاورزی موظف است گزارش عملکرد اجرایی این آیین نامه شامل میزان درآمدهای واریز شده به خزانه و مساحت اراضی واگذاری شده در مقاطع زمانی سه ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال نماید.

این تصویبنامه در تاریخ 23/2/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها