ج. فروردین 11ام, 1402

آیین نامه اجرایی استفاده از تسهیلات موضوع جزء (ن) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور

پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و دانشگاه آزاد اسلامی موضوع جزء (ن) بند (3‏) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 ‏کل کشور که به تأیید رییس محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد:

آیین نامه اجرایی استفاده از تسهیلات موضوع جزء (ن) بند (3‏) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 ‏کل کشور
مصوب 1389,02,23

ماده 1 – وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آیین نامه اطلاعات مربوط به دانشجویان ثبت نام شده و میزان شهریه پرداختی در سال 1388 را در قالب جدول پیوست که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است تکمیل و پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تحویل نمایند.

ماده 2 ‏– معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور حداکثر یک ماه پس از اخذ آمار و اطلاعات موضوع ماده (1‏) این آیین نامه، سهم تسهیلات هر یک از صندوقهای رفاه دانشجویان مربوط را تعیین و ابلاغ می نماید.

ماده 3 – نرخ تسهیلات اعطایی موضوع این آیین نامه حداکثر معادل نرخ تسهیلات قرض الحسنه بانکی در سال 1389 ‏برابر اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده 4 – دانشجویانی می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند که برای تحصیل موظف به پرداخت شهریه باشند.

ماده 5 ‏– بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین نامه توسط دانشجویان، به حساب صندوق رفاه دانشجویان مربوط واریز می گردد و صرفأ به منظور پرداخت مجدد وام شهریه به دانشجویان بر اساس مقررات مربوط مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده 6 – صندوقهای موضوع این آیین نامه مکلفند گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار تهیه و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و کمیسیونهای آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ماده 7 – صندوقهای موضوع این آیین نامه مکلفند کلیه پرداختها و دریافتهای مربوط به وامهای دانشجویی را بر اساس شناسه های دانشجویان در سامانه الکترونیکی با امکان گزارش گیری پویا ثبت و گزارشهای موضوع ماده (6) این آیین نامه را بر اساس آن ارائه نمایند.

این مصوبه در تاریخ 23 /2 /1389 ‏به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور – محمدرضا رحیمی

جدول شماره یک: جمعیت دانشجویی شهریه پرداز در سال تحصیلی 1389 – 1388 و مبلغ شهریه پرداختی به تفکیک مقاطع آموزشی
مبلغ به میلیون ریال


ردیف

عنوان دانشگاه/مرکزآموزش عالی

کاردانی

کارشناسی نا پیوسته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی

جمع

توضیحات

تعداد دانشجو

میانگین شهریه

شهریه پرداختی

تعداد دانشجو

میانگین
شهریه

شهریه پرداختی

تعداد دانشجو

میانگین شهریه

شهریه پرداختی

تعداد دانشجو

میانگین شهریه

شهریه پرداختی

تعداد دانشجو

میانگین شهریه

شهریه پرداختی

تعداد دانشجو

میانگین شهریه

شهریه پرداختی

تعداد دانشجو

شهریه پرداختی

1

2

3

4

5

جدول شماره دو: تعداد دانشجویان بهره مند از وام شهریه در سال تحصیلی 1389 – 1388 و مبلغ وام پرداختی به تفکیک مقاطع آموزشی
مبلغ به میلیون ریال


ردیف

عنوان دانشگاه/مرکزآموزش عالی

کاردانی

کارشناسی نا پیوسته

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی

جمع

توضیحات

تعداد دانشجو

میانگین شهریه

شهریه پرداختی

تعداد دانشجو

میانگین
شهریه

شهریه پرداختی

تعداد دانشجو

میانگین شهریه

شهریه پرداختی

تعداد دانشجو

میانگین شهریه

شهریه پرداختی

تعداد دانشجو

میانگین شهریه

شهریه پرداختی

تعداد دانشجو

میانگین شهریه

شهریه پرداختی

تعداد دانشجو

شهریه پرداختی

1

2

3

4

5

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها