چ. فروردین 9ام, 1402

اصلاح ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

اصلاح ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
مصوب 1389,03,16

وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 16 /3 /1389 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 54606/688هـ/ب مورخ 27 /10 /1388 و با رعایت جزء (ی) بند (1‏) تصویبنامه شماره 158823/ت38859هـ مورخ 1 /10 /1386 تصویب نمودند:
‏در ماده (16) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، موضوع تصویبنامه 59879/ت37110هـ مورخ 19 /4 /1386 عبارت «با رعایت ماده (93‏) قانون مدیریت خدمات کشوری، توسط وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت تعیین و ابلاغ می شود» جایگزین عبارت «بنا بر دستورالعملی که از سوی وزیر جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ می گردد» می شود.

این تصویبنامه در تاریخ 7 /6 /1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها