پ. فروردین 10ام, 1402

اصلاح آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

اصلاح آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
مصوب 1389,03,08

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 8 /3 /1389 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 54573 /678هـ /ب مورخ 27 /10/ 1388 ‏و با رعایت جزء “ی” بند (1‏) تصویب نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1 /10/ 1386 تصویب نمودند:

الف – آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، موضوع تصویبنامه شماره ۴۸۰۱۳ /ت۲۳۲۵۱هـ مورخ ۱۱ /۱۲ /۱۳۸۱ به شرح زیر اصلاح می شود:

‏1 – در صدر تصویب نامه مذکور، عبارت «و ماده (26‏) قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 -» بعد از عبارت «ماده (22‏) قانون برنامه و بودجه – مصوب 1351 -» اضافه می شود.

– ‏در بند (الف) ماده (4‏)، عبارت «الف – معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» جایگزین عبارت «الف – سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» می شود.

ب – متن زیر جایگزین ماده (5) و تبصره های آن در تصویب نامه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 11 /12 /1381 و اصلاحیه آن، موضوع تصویب نامه شماره 78542/ت40341ک مورخ 14 /4 /1388 می شود:
‏«ماده 5 – پیمانکاران موضوع ماده (3‏) به شرح زیر طبقه بندی می شوند:
‏الف – نوع اول: پیمانکاران بخش غیردولتی، پیمانکاران حقیقی یا حقوقی که اکثریت سهام آنها حسب مورد متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی ایرانی باشد.
ب – نوع دوم: پیمانکاران دولتی و یا عمومی، پیمانکارانی که اکثریت سهام آنها حسب مورد متعلق به دولت، شرکتهای دولتی، شهرداریها، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی یا دیگر موسسات عمومی و عام المنفعه باشد.
‏ج – نوع سوم: گروه های مشارکت مدنی و سایر پیمانکارانی که حایز شرایط نوع اول و دوم نباشد.
تبصره – سایر اشخاص حقوق عمومی نظیر دولت، سازمانهای دولتی، شهرداریها، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، موسسات خیریه و موقوفات از نظر این آیین نامه پیمانکار محسوب نمی شوند.»

این تصویب نامه در تاریخ 26 /4 /1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها