پ. فروردین 10ام, 1402

اضافه شدن تبصره (3) به ماده (14) آیین نامه توسعه فضاهای ورزشی در مناطق روستایی

اضافه شدن تبصره (3) به ماده (14) آیین نامه توسعه فضاهای ورزشی در مناطق روستایی
مصوب 1389,04,27

نظر به اینکه تبصره (3) ماده (14‏) آیین نامه توسعه فضاهای ورزشی در مناطق روستایی موضوع تصویبنامه شماره 49120/ت36115هـ مورخ 05/04/1387 تحریر شده است، لذا متن زیر به عنوان تبصره (3‏) به ماده یاد شده اضافه می شود:

‏تبصره (3‏)- استفاده از اماکن و تأسیسات غیر دولتی موضوع این ماده که مشمول مواد (69) و (89‏) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – مصوب 1380- نباشند، با کسب موافقت مالک مجاز می باشد.

مجید دوستعلی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها