پ. فروردین 10ام, 1402

اصلاح ماده (7) ضوابط اجرایی واگذاری اراضی شیبدار

اصلاح ماده( 7) ضوابط اجرایی واگذاری اراضی شیبدار
مصوب 1389,04,06

هیأت وزیران در جلسه مورخ 06/04/1389بنا به پیشنهاد شماره 227969/6769 مورخ 18/11/1388معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

ماده (7‏) ضوابط اجرایی واگذاری اراضی شیبدار، موضوع تصویبنامه شماره 49137/ت38223هـ مورخ 05/04/1387 به شرح زیر اصلاح می شود:
«ماده 7- نمونه قرارداد واگذاری برای اراضی موضوع این تصویبنامه تابع مفاد قرارداد نمونه پیوست آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (33‏) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، موضوع تصویبنامه شماره 20144/ت39028ک مورخ 15/02/1387 می باشد.
میزان اراضی قابل تخصیص و راهکارهای اجرایی مورد نیاز این تصویبنامه با رعایت مفاد قرارداد یاد شده بر اساس دستورالعمل پیشنهادی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و تأیید وزیر جهاد کشاورزی خواهد بود.»

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها