چ. فروردین 9ام, 1402

الحاق تبصره (4) به ماده (19) آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366

الحاق متنی به عنوان تبصره 4 به ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366

هیأت وزیران درجلسه 17/5/1389بنا به بیشنهاد شماره 76877/1500/52 ‏مورخ 1389/5/2وزارت امور اقتصادی و دارا یی و به استناد تبصره (3)ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب -1366- تصویب نمود:

متن زیر به عنوان تبصره (4‏) به ماده (19) آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب1366 – ، موضوع تصویبنامه شماره 4444/ت409هـ مورخ 1368/4/28الحاق می گردد:
‏تبصره 4- وزارت امور اقتصادی و دارا یی مجاز است در صورت صلاحدید نمونه های اوراق موضوع تبصره های (1) و (2‏) این ماده را برای نگهداری در محیط و شرایط مناسب با رعایت ترتیبات لازم به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انتقال دهد.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها