ج. فروردین 11ام, 1402

آیین نامه تشویق اعضای شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 31 /5 /1389 بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۶۰۵ /۱ /۶۳ مورخ 8 /3 /1389 ‏وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳‏) ماده (۵۴‏) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۷‏- و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲ /ت۳۷۳هـ مورخ 10/10 /1386 آیین نامه تشویق اعضای شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت را به شرح زیر تصویب نمودند :

آیین نامه تشویق اعضای شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت
مصوب 1389,05,31

ماده ۱– در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

الف – قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۷-.

ب – شورا: شورای رقابت موضوع ماده (۵۳) قانون

پ – مرکز: مرکز ملی رقابت موضوع ماده (۵۴) قانون

ت – اعضای شورا: اعضای شورای رقابت مذکور در بند (الف) ماده (۵۳‏) قانون

ث – کارکنان مرکز: کارکنان مرکز ملی رقابت که طبق قوانین و مقررات مربوط به کار گیری شده یا می شوند.

ج – تشویق: قدردانی از زحمات اعضای شورا و کارکنان مرکز به صورت نقدی در چارچوب این آیین نامه به تشخیص رییس مرکز

ماده ۲‏– در صورت تحقق اهداف و شاخص های عملکردی به شرح زیر، اعضای شورا از تشویق موضوع این آیین نامه برخوردار می شوند:

الف – کاهش دامنه تمرکز در بازارهای انحصاری

ب – رسیدگی و صدور رأی مطابق ماده (۶۱) قانون

پ – تعداد مواردی که شورا رأسا مبادرت به تشخیص رویه های ضد رقابتی می نماید.

ت – وضع مقررات در زمینه تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات.

تبصره ۱– تشویق اعضای تمام وقت شورا حداکثر معادل دو ماه حقوق و مزایای مستمر ماهانه و سایر اعضای شورا حداکثر معادل دو ماه متوسط حقوق و مزایای مستمر ماهانه اعضای تمام وقت تعیین می شود که هر شش ماه یک بار پرداخت می شود .

تبصره ۲– تشویق رییس شورا (رییس مرکز) با ضریب (۱/۵) متوسط تشویق نقدی اعضای تمام وقت شورا در ادوار شش ماهه تعیین می شود .

ماده ۳– کارکنان مرکز شاغل در کار گروههای تخصصی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر که در تحقق اهداف و شاخص های عملکردی مشروح زیر نقش مؤثری ایفا نمایند، هر شش ماه یک بار معادل دو ماه حقوق و مزایا و سایر کارکنان پشتیبانی هر شش ماه یک بار معادل یک ماه حقوق و مزایا تشویق خواهند شد:

الف – تعداد مصادیق و رویه های ضد رقابتی شناسایی شده

ب – تعیین محدوده برای بازارهای هر یک از کالا و خدمات

پ – تشخیص تبانی منجر به اخلال در رقابت موضوع ماده (۴۴‏) قانون.

ت – موارد شناسایی تملک یا ادغام غیر مجاز شرکت ها یا بنگاه ها موضوع مواد (۴۷‏) و (۴۸) قانون

ث – میزان کمک یا امتیاز دولتی تبعیض آمیز شناسایی شده از سوی مرکز که به شورا اعلام شده است.

ج – شکایات مورد بررسی از سوی مرکز که منجر به پیشنهاد برای صدور رأی توسط شورا شده است.

ماده ۴– منابع مالی لازم برای اجرای این آیین نامه همه ساله در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش بینی و در سقف اعتبارات مصوب پرداخت می شود.

این تصویبنامه در تاریخ 6 /7 /1389 ‏به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی
‏معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها