س. فروردین 1ام, 1402

آیین نامه اعطای لوح تقدیر توسط رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1389/8/30 ‏بنا به پیشنهاد دفتر رییس جمهور” آیین نامه اعطای لوح تقدیر توسط رییس جمهور” را به شرح زیر موافقت نمود:

آیین نامه اعطای لوح تقدیر توسط رییس جمهور
مصوب 1389,08,30

ماده 1 ‏– به منظور قدردانی و تجلیل از خدمات شایسته اشخاص، لوح تقدیر با امضای رییس جمهور و بر اساس این آیین نامه اعطاء می شود.

ماده 2 ‏– انواع لوح تقدیر به شرح زیر تعیین می شود:
‏الف – لوح سپاس که به دلیل ارایه خدمات ارزنده در مقاطع خاص یا استمرار در انجام فعالیت های شایسته به اشخاص اعطاء می شود.
‏ب – لوح یادمان که به بستگان اشخاصی که در مسیر تحقق آرمان ها و حفظ ارزش های انقلاب اسلامی، دفاع از کشور، انجام ایثارگرانه ماموریت ها و ارایه خدمت داوطلبانه، جان خود را از دست داده اند اعطا می شود. اولویت بستگان برای دریافت لوح یادمان به ترتیب همسر، فرزندان و پدر و مادر تعیین می شود و در صورت تعدد، اولویت با افراد مسن می باشد. در موارد خاص رعایت ترتیب فوق الزامی نمی باشد.

ماده 3 ‏– لوح های سپاس و یادمان، به دو درجه “زرین” و “سیمین” تقسیم می شوند. درجه لوح با ملاحظه ضرورت، اهمیت، گستردگی و تعدد فعالیت قابل تقدیر یا وضعیت اشخاص از نظر سن، شرایط جسمی، سوابق و تشویق های قبلی، تعیین می شود.

ماده 4– وزیران و مسوولان دستگاه های اجرایی همتراز در حوزه مسوولیت خود، فهرست اشخاص پیشنهادی را برای دریافت لوح تقدیر همراه با دلایل توجیهی در تیرماه و دی ماه هر سال به دفتر رییس جمهور ارسال می نمایند.

ماده 5– برای دریافت لوح تقدیر، داشتن تقدیرنامه از وزیر یا عالی ترین مقام اجرایی دستگاه پیشنهاد کننده ضرروی است. در موارد خاص به تشخیص رییس جمهور شرط یادشده لحاظ نمی شود.

ماده 6– لوح تقدیر از حیث اعطا تابع هیچ تشریفاتی نیست، حسب مورد و با موافقت رییس جمهور می توان لوح تقدیر را طی مراسمی اعطا نمود.

ماده 7 ‏– به دارندگان لوح زرین سپاس و یادمان، پنج سکه بهار آزادی و لوح سیمین سپاس و یادمان، سه سکه بهار آزادی از محل اعتبارات مصوب مربوط اعطا می شود.

ماده 8 ‏– مسوولیت طراحی و آماده سازی، تدوین شاخص ها و انطباق آن با شرایط اشخاص و سایر هماهنگی های مربوط به این آیین نامه با دفتر امور مدیران ارشد و اعطای نشان های دولتی دفتر رییس جمهور است.

ماده 9 ‏– تقدیرنامه هایی که به برگزیدگان جشنواره های علمی، فرهنگی، صنعتی و نظایر آن اعطا می شود تابع مقررات مربوط بوده و از شمول مقررات این آیین نامه خارج است.

محمدرضا رحیمی
‏ معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها