س. فروردین 1ام, 1402

آیین نامه اجرایی قسمت اخیر جزء‌ د بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور

بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزیران عضو کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری بنا به پیشنهاد شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به استناد قسمت اخیر جزء (د) بند (2‏) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 ‏کل کشور و با رعایت تصویبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 1386/10/10 ‏آیین نامه اجرایی جزء یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی قسمت اخیر جزء (د) بند«2» قانون بودجه سال 1389 ‏کل کشور
مصوب 1389,07,10

ماده 1– منظور از دستگاه در این تصویبنامه دستگاه های مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1387‏- می باشد.

ماده 2– شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، سیاست ها و اولویت های پژوهشی را با بهره گیری از نظرات، پیشنهادها و نیازهای دریافتی از دستگاه ها تدوین و ابلاغ می نماید.

ماده 3– دستگاه ها موظفند اعتبارات پژوهشی خود را در راستای سیاست ها و اولویت های تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، موضوع ماده (2) این آیین نامه هزینه نمایند. شورای پژوهش، فناوری و آموزش (یا شورای مشابه که از سوی رییس دستگاه به دبیرخانه معرفی می شود) مرجع تطبیق طرح ها و پروژه های پیشنهادی دستگاه با سیاست های مصوب شورای علوم، تحقیقات و فناوری است.

تبصره – در مورد پژوهش هایی که نیازمند فعالیت چند دستگاه است، پیشنهاد مرتبط توسط دستگاه / دستگاه های مرتبط به دبیرخانه شورا اعلام و با تأیید دبیرخانه عملیاتی می شود.

ماده 4– دستگاه ها موظفند گزارش عملکرد اعتبارات پژوهشی، تحلیل نتایج و دستاوردهای خود را از طریق سامانه ملی مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری کشور و بر اساس شیوه نامه دبیرخانه شورای یاد شده به این دبیرخانه ارسال نمایند. دبیرخانه ملزم به رعایت طبقه بندی هایی لازم در مورد گزارش های دریافتی می باشد.

تبصره – دبیرخانه ساز و کار لازم برای دریافت گزارش ها و فعالیت های پژوهشی دستگاه ها را با بهره گیری از تخصص های گوناگون و کارشناسان ذی ربط فراهم می نماید.

ماده 5– وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش جامع عملکرد دستگاه ها را بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، بررسی و به تأیید شورای یاد شده برساند.

ماده 6– وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش جامع عملکرد اعتبارات تحقیقاتی را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی و گزارش تحلیلی تأیید شده در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری پس از ارزیابی و جمع بندی تا پایان اردیبهشت ماه سال 1390 به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

این تصویبنامه در تاریخ 1389/7/10 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها