ی. فروردین 6ام, 1402

تصویب نامه در خصوص لغو ماده (4) و تبصره الحاقی آن و تبصره ماده(6) آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو

تصویب نامه در خصوص لغو ماده (4) و تبصره الحاقی آن و تبصره ماده(6) آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو
مصوب 1389,09,21

هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/9/1389‏بنا به پیشنهاد مشترک شماره101172/1/3 ‏مورخ 1389/7/5 ‏وزارتخانه های کشور و راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
‏ماده (4‏) و تبصره الحاقی آن و تبصره ماده (6) آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو موضوع تصویب نامه های شماره 44055/ت 27457 مورخ 1382/8/7 ‏و شماره30950/44609 ‏مورخ ‏18/3/1389 لغو می شود.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها